Zo kun je als jonge toezichthouder impact hebben in de RvT

Goed toezicht is gebaat bij diversiteit. Bij een mix van leeftijd, achtergrond, gender, cultuur, vaardigheden etc. Met je leeftijd (tot 40 jaar) kun je een waardevolle bijdrage leveren aan nieuw toezicht, maar die is nu nog ondervertegenwoordigd. Het is een generatie die graag wil leren van hun oudere peers die, op hun beurt ook weer van hén kunnen leren. Voor deze jonge generatie heeft De Erkende Toezichthouder de Opleiding Superbvisors ontwikkeld en start alweer de vierde editie.

Ruimte voor ambitie

Naar aanleiding van ervaringen van jonge aankomende toezichthouders, de behoefte aan diversiteit in de RvT en signalen uit de eigen  toezichtpraktijk, hadden we afgelopen jaar intensief contact met talentvolle professionals onder de 40 jaar. We hebben er inmiddels velen geplaatst als trainee bij een RvT, en weten daardoor precies wat ze eigenlijk uit de praktijk willen leren. Het leidde tot interessante gesprekken, zinvolle opdrachten of portefeuilles in een RvT, en nieuwe inzichten aan beide kanten (zie ook ons artikel Hoe word je als millennial serieus genomen als aankomend toezichthouder). Daarmee bleek onze Opleiding Superbvisors een uitstekende voorbereiding, waarin we ambitieuze professionals tot 40 jaar begeleiden tot ín de RvT.

Impact en verbinding

De opleiding is blended, een combinatie van zelfstandig online leren en bijeenkomsten op locatie met de andere deelnemers, en toegesneden op de specifieke behoeften van deze leeftijdscategorie. Het combineert de theorie met de praktijk. We werken met groepen van vijf tot acht deelnemers, zodat individueel leren en ontwikkelen maximaal kan worden benut.

We bieden de jongere generatie daarmee alle ingrediënten om daadwerkelijk impact te hebben in een RvT, waardoor je als deelnemer zult ervaren dat jouw mening ook echt telt. En ter geruststelling voor iedereen die geen millennial is: nieuw toezicht heeft alle leeftijdscategorieën nodig. Diversiteit blijft een van de pijlers van toezicht nieuwe stijl. Daarom is er in de opleiding ook de nodige aandacht voor de manier waarop zittende en nieuwe toezichthouders het beste van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren.

Inhoud van de Opleiding Superbvisors

Het blijkt voor de jonge generatie nog altijd lastig te zijn om zelfstandig toe te treden tot een RvT of RvC. De opleiding geeft daarom specifiek inhoud aan onderwerpen die juist voor deze groep aankomende toezichthouders van belang zijn. Ze bestaat uit drie modules die op elkaar aansluiten en waarin het gehele werkveld van de toezichthouder en commissaris nieuwe stijl aan bod komt.

Verschillen met de ‘reguliere’ opleiding zijn o.a. dat er meer aandacht is voor hoe je om kunt gaan met de (zeer) ervaren toezichthouders met wie je een team vormt. Ook gaan we nog uitgebreider aan de slag met hoe je binnenkomt in een RvT of RvC vanuit je eigen kracht en met je eigen bagage. Tevens besteden we meer tijd aan (praktijk)ervaringen van leeftijdsgenoten, zowel met de andere deelnemers als met leeftijdsgenoten die al toezichthouder zijn en als gast bij je aanschuiven.

Wat wil en kan deze groep professionals?

De jonge professionals tot 40 jaar zijn idealistisch. Ze hebben aandacht voor mens en milieu en willen een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Daarom steunen ze graag bedrijven die een positieve impact hebben op de maatschappij. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Ze willen het verschil maken en serieus genomen worden. Ze houden niet van hiërarchie en zijn gewend mee te denken en hun mening te uiten.

Hun meerwaarde ligt o.a. in kennis van:

  • de nieuwe economie
  • nieuw leiderschap
  • andere manieren van organiseren
  • andere mindset en perspectieven

Bovendien: kunnen ze goed out of the box denken

  • durven ze kritische vragen te stellen
  • hebben ze een flexibele instelling
  • zijn ze leergierig
  • zijn ze reflectief

Waarom zien we ze nog te weinig in een RvT?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we ze nog te weinig tegenkomen als toezichthouder.

  • De misvatting dat ze te jong zijn en nog niet voldoende werkervaring hebben opgebouwd. Ze zien een toezichthoudende functie zelf als ‘iets voor later’ of hebben nog een klassiek beeld voor ogen van de ‘oude grijze mannen met een sigaar’.
  • Zittende toezichthouders vinden het gemakkelijker om met iemand van dezelfde leeftijd in gesprek te zijn, en het vermeende gebrek aan veel ervaring een belemmering.

Dit leidt ertoe dat jonge aankomende toezichthouders dan maar niet solliciteren of dat ze vastlopen in de selectieprocedure. De functie-eis ‘bestuurlijke ervaring’ blijkt daarbij een belangrijk struikelblok. In de opleiding staan we er uitgebreid bij stil hoe je hiermee om kunt gaan.

Trek je eigen plan

Tot slot een welgemeend advies: als jij voelt dat het toezichthouderschap bij je past, trek dan je eigen plan en laat je niet tegenhouden door het leeftijdsargument of andere vooringenomen standpunten ‘aan de andere kant van de tafel’. Neem jezelf serieus en gun jezelf die volgende stap in je carrière en zorg voor de juiste persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie over onze Opleiding Superbvisors of de afzonderlijke modules Het verschil maken in de RvTToetreden tot de RvT en Praktijkmodule ervaring opdoen in een RvT vind je elders op onze website. Je kunt je ook meteen inschrijven.

Heb je vragen, wij beantwoorden ze voor je! Neem contact op met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *