Categorie archief: Lees meer ToezichthouderTips

Waardevol toezicht vraagt om doordachte sollicitatieprocedures

Toezicht moet mee veranderen met de beweging die de organisatie en haar omgeving maken. En dat heeft, vaker dan je denkt, consequenties voor de samenstelling van je RvT. Dat klinkt logisch, maar er wordt lang niet altijd naar gehandeld. Wat we nog te vaak zien is dat alleen gekeken wordt naar de portefeuille die ingevuld…
lees verder »

Toezicht op netwerkorganisaties vraagt andere rol en vaardigheden

We zitten midden in een beweging in de samenleving waarbij klanten en medewerkers steeds meer zeggenschap hebben. Het is een beweging van onderop die steeds sterker wordt. Een positieve ontwikkeling! Vanuit een specifieke vraag komen klanten en betrokkenen steeds vaker samen tot oplossingen waarbij ze elkaar nodig hebben. Inspirerende ideeën of een nieuwe aanpak komen…
lees verder »

Nieuw toezicht groeit door ontwikkelingsgericht denken en doen

‘Ontwikkelingsgericht’ is een van de kernwaarden van De Erkende Toezichthouder. Dat was het vanaf de start, nu bijna 10 jaar geleden, en dat is het nog steeds. Voor founder Caroline Wijntjes betekent het: beweging, vooruitgang, vernieuwing, inspelen op ontwikkelingen en kansen pakken. En vooral, doen wat nodig is. Doen wat nodig is om nieuw toezicht…
lees verder »

Oproep aan toezichthouders: leer van een millennial

De jonge ambitieuze professionals in de leeftijd tot 40 jaar hebben nieuw toezicht veel te bieden. Andersom geldt hetzelfde: een bijdrage leveren aan nieuw toezicht komt tegemoet aan de behoefte van millennials om echt van betekenis te zijn. We schreven al eerder over deze mooie match en over mogelijke hindernissen op de weg naar een…
lees verder »

Optimale informatie voor toezichthouders: de juiste vraag is de basis

Doorvragen en de juiste vragen stellen lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk van het toezicht houden minder simpel dan je zou denken. Valkuilen, blinde vlekken en je eigen communicatiestijl spelen o.a. een rol. We laten je in dit artikel zien waar toezichthouders tegenaan lopen, wat er lastig is en we geven je tips voor…
lees verder »

Toezicht op duurzaamheid: een praktijkvoorbeeld met handige tips

Duurzame waarden inzetten in toezicht, op een manier die ‘volhoudbaar’ is, hoe doe je dat? Docent Marjolein Baghuis van de module Toezicht op maatschappelijke impact, sprak erover met deelnemer Riet Lenting*. Riet Lenting houdt toezicht op de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, is directeur van Kringloop Zeist en volgde de verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact. Een fusie…
lees verder »

Toezichthouder worden: het enorme leereffect door de actuele praktijk naar de les te halen

Je weet dat toezicht houden bij je past en wilt het vak leren. Of je bent net toezichthouder geworden en wil je verder bekwamen in nieuw toezicht. Het behandelen van praktijksituaties is daarvoor, naast het tot je nemen van theoretische kennis, een effectieve manier. Dit onderdeel heeft dan ook sinds jaar en dag een belangrijke…
lees verder »

Summerschool voor (aankomende) toezichthouders: gun jezelf een voorsprong!

In het voorjaar van 2020 lanceerden we onze eerste online opleidingen. Die vielen zo in goede aarde, dat we ook een online summerschoolprogramma gingen aanbieden. Ook dat bleek een succesvol initiatief. Reden genoeg om (aankomende) toezichthouders deze zomer opnieuw de gelegenheid te bieden de basis- en toeleidingsmodule versneld te doorlopen. De tijdwinst die je dat…
lees verder »

Eye-opener toezicht op financiën: gedrag is belangrijker dan cijfers

Regelmatig merken we dat toezichthouders denken dat toezicht op financiën een formele en zakelijke aangelegenheid is die vooral gaat over jaarrekeningen, prognoses en begrotingen. Ze zijn dan ook verrast wanneer ze merken dat dit slechts een deel van hun taak is. Financiële uitkomsten zijn namelijk altijd het gevolg van de gedragskeuzes die je maakt. En…
lees verder »

Hoe word je als millennial serieus genomen als (aankomend) toezichthouder?

‘Ik ben een millennial en ik herken me helemaal in jouw artikel.’ ‘Ambitie genoeg en toegevoegde waarde ook, maar in sollicitatieprocedures valt de keuze toch net niet op mij.’ ‘De nadruk op bestuurlijke ervaring in vacatureteksten schrikt me af.’ Zomaar een paar stukjes uit de vele gesprekken die ik voer na mijn oproep op LinkedIn…
lees verder »

Goed toezicht is niet mogelijk zonder de juiste vragen

Een voorwaarde voor goed toezicht is dat je als toezichthouder beschikt over de juiste informatie. Dat vraagt veel meer van je dan alleen contact houden met je bestuurder en je in- en externe stakeholders. Het vereist ándere vaardigheden: jij moet zelf zorgen dat je precies boven water krijgt wat nodig is voor een goed advies,…
lees verder »

De millennial als toezichthouder: a match made in heaven

Millennials (ook wel generatie Y genoemd, geboren tussen 1980-1994) zijn nog ondervertegenwoordigd in toezichthoudende functies. We zien ze al wel, maar nog niet zoveel. Begrijpelijk, maar dat vinden we wel jammer. De Erkende Toezichthouder wil daar graag verandering in brengen. Ambitieuze en talentvolle professionals van 25-35 jaar kunnen we namelijk goed gebruiken in toezicht in…
lees verder »

Hoe het stellen van de juiste vragen het toezicht van de RvT krachtiger maakt

Lid RvT: “Ik zou graag mee willen naar het gesprek met de provincie, dan kan ik me beter een beeld vormen van de situatie.” Voorzitter RvT: “Dat lijkt me niet nodig.” Lid RvT: “Wat is de reden dat je er zo over denkt?” Voorzitter RvT: “Het lijkt me gewoon niet nodig, de afvaardiging die we…
lees verder »

Gun jezelf focus: het is dé weg naar een passend commissariaat. Echt.

Wat je voedt, groeit. We weten allemaal dat dat waar is. Net zo waar als het omgekeerde: wat je geen water geeft, komt niet tot bloei. Die behoefte aan bloei was precies de reden dat multitasken lange tijd een toverwoord was. Zo kon je van alles tegelijk doen en ook nog van alles laten groeien…
lees verder »

Nooit meer financieel naïef als toezichthouder

Om maar met de deur in huis te vallen: over het algemeen schiet het toezicht op financiën tekort. Regelmatig zien we daar de gevolgen van. Sla de kranten er maar op na: het hele scala van oplichting, ceo-fraude, cybercrime, witwassen en financiële missers komt voorbij. RvT’s zijn, onbewust, vaak tamelijk naïef op financieel gebied. Dat…
lees verder »

Digitale transitie: stap er nú in als toezichthouder

Uit onderzoek* blijkt dat slechts 1% van de bestuurders zich daadwerkelijk door toezichthouders gesteund voelt als het gaat om het toezicht op de digitale veranderingen in hun organisatie. De huidige blik is veel te beperkt. Het is hoog tijd dat toezichthouders en commissarissen onderzoeken hoe zij hun toezicht op de digitale transitie beter inhoud kunnen…
lees verder »

Neem jij wel echt de tijd om je droomcommissariaat te definiëren?

Al jaren had Jan Strik*, HR-(interim) manager en toezichthouder, het in zijn hoofd: ooit ga ik me verdiepen in het toezichthouderschap. Dat moment kwam vorig jaar. Hij volgde de eendaagse oriëntatie, werd bevestigd in zijn ideeën en zette de volgende stap; de basismodule. Ook die beviel goed en hij begon met het vervolg: de online…
lees verder »

Toezichthouder worden: waarom een goede voorbereiding vruchten afwerpt

Zijn motivatie om toezichthouder te worden verwoordt Thijs van der Hagen*, hoofd pensioenuitvoering bij pensioenuitvoerder APG en lid RvT bij onderwijskoepel MosaLira, heel precies: “Ik wilde mijn blikveld verbreden. Meer organisaties zien dan waar ik werk, om over en weer van elkaar te kunnen leren. Daarnaast ben ik mijn hele leven al maatschappelijk betrokken, omdat…
lees verder »