Jan Wietsma

Jan Wietsma kent Caroline Wijntjes en De Erkende Toezichthouder al sinds de start in 2012. Hij was een van de eersten die een opleiding volgde. Begin 2021 trad hij toe tot het docententeam. Jan heeft een achtergrond in financiën en organisatie, een brede werkervaring in beide en is ook toezichthouder en docent. Hij bekwaamde zich o.a. steeds verder in de onderwerpen financiën, business intelligence en behavioral finance.

De laatste tijd loopt hij er steeds vaker tegenaan dat er bij RvT’s en RvC’s weinig zicht is op de gedragsmatige kant van (het toezicht op) financiën. Ook de vraag hoe om te gaan met de accountant blijkt een lastig onderwerp voor toezichthouders. Jan wordt dan ook regelmatig benaderd door RvT’s met de vraag hoe ze de governance rondom financiën het beste in kunnen richten. Deze ontwikkeling ligt ten grondslag aan de nieuwe verdiepingsmodule Financiën en business intelligence die Jan gaat geven bij De Erkende Toezichthouder.

Het gedachtegoed van De Erkende Toezichthouder past bij Jan omdat:

“ik echt een actieve toezichthouder ben. Als je toezicht houdt, moet je dat op zo’n manier doen dat de organisatie dat merkt. Je brengt dus ook relevante thema’s in. Voor mij hebben die onder meer te maken met de gedragsmatige aspecten rondom financiën. De kiem daarvoor werd gelegd tijdens de leergang Financiële Ethiek die ik bij Comenius volgde. Ik ging me steeds meer verdiepen in hoe je omgaat met het maken van ingewikkelde keuzes voor je organisatie als je daar daadwerkelijk zelf verantwoordelijk voor bent. Dus niet als adviseur/iemand van buiten. De inzichten die ik daarbij opdeed zijn zeer waardevol gebleken en wil ik daarom graag delen. Ik pas ze toe als toezichthouder, ondernemer, bestuurder, adviseur en docent.”

Jan Wietsma, zie zijn LinkedInprofiel, is eigenaar MKB-kredietcoach, WHOA-deskundige, financieringsdeskundige, bedrijfscoach, bestuurder, trainer en auteur. Hij is lid RvT bij Proscoop (zorg) en tevens lid van de AuditCommittee.