Hoe word je als millennial serieus genomen als (aankomend) toezichthouder?

‘Ik ben een millennial en ik herken me helemaal in jouw artikel.’

‘Ambitie genoeg en toegevoegde waarde ook, maar in sollicitatieprocedures valt de keuze toch net niet op mij.’

‘De nadruk op bestuurlijke ervaring in vacatureteksten schrikt me af.’

Zomaar een paar stukjes uit de vele gesprekken die ik voer na mijn oproep op LinkedIn om in contact te komen met millennials (25-35 jaar). Die oproep hoorde bij het artikel ‘De millennial als toezichthouder: a match made in heaven’ en leidt tot op de dag van vandaag tot een stortvloed aan reacties. Superblij zijn we daarmee!

Wat word ik enthousiast van al die gesprekken! Steeds opnieuw blijkt dat de combinatie millennial-toezichthouder inderdaad een perfecte is. De missie van De Erkende Toezichthouder om de transitie naar nieuw toezicht te versnellen, gaat niet altijd over rozen, maar in deze gesprekken ontmoet ik een en al begrip. Prachtig, zo’n vruchtbare voedingsbodem!

Aan de slag

Toch is er nog wel wat werk te verzetten. Zowel bij de millennials zelf als bij de zittende toezichthouders. We richten ons in dit artikel op de millennial zelf. De gesprekken met hen laten verschillende dingen zien.

Millennials:

 • willen echt wel toezichthouder worden
 • hebben inderdaad heel veel in hun mars
 • laten zich vaak afschrikken door functie-eisen en taalgebruik in vacatureteksten
 • vangen regelmatig bot in sollicitatieprocedures

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat millennials zelf ook zien dat ze toegevoegde waarde kunnen leveren als toezichthouder. Ook schuiven ze die rol niet per se voor zich uit totdat ze ouder zijn. Tevens houdt het feit dat ze in een opbouw- en ontdekfase zitten hen niet tegen om te solliciteren. Hun drukke bestaan is niet een drempel: ze vinden dat het een kwestie is van prioriteiten stellen.

Knelpunten aanpakken

Steeds blijkt echter in vacatures voor leden van RvT’s de functie-eis ‘bestuurlijke ervaring’ voor millennials een struikelblok. Vanuit de RvT is daar de volgende gedachte aan verbonden: bestuurlijke ervaring is essentieel voor een toezichthouder en gekoppeld  aan veel werkervaring. Je persoonlijkheid en vaardigheden staan dan dus niet altijd voorop.

Wat je daarom in de eerste plaats moet weten als je gaat solliciteren, is wat men precies verstaat onder bestuurlijke ervaring. Het is heel belangrijk om hetzelfde vertrekpunt te hebben. Zodra je dat weet, kun jij de vertaalslag maken naar je eigen werkervaringen.
Vaak zal het gaan om:

 • strategisch advies aan bestuurders of CEO’s
 • leiding geven en werkgeverschap
 • over-, in- en doorzien van de organisatie of onderneming
 • taken op het gebied van toetsen of controleren van beleid

En wat blijkt dan?

De 25-35 jarige van nu en de huidige maatschappij en economie zijn absoluut niet te vergelijken met die van vijfentwintig jaar geleden. Dat lijkt een open deur, maar is het niet. Onbewust gaan de opstellers van vacatureteksten, vaak veertigers of vijftigers, namelijk uit van zichzelf als 25-35-jarige en van hun eigen carrièrepad van destijds.
In de huidige tijd is dat echter heel anders.

Door je sterke ontwikkelingsdrang heb je als millennial vaak al meerdere banen gehad en verschillende organisaties doorleefd. Bovendien maken die organisaties vaak verandertrajecten door. Als millennial heb je dus al veel transitie-ervaring. Je weet wat veranderingen betekenen op strategisch niveau en hoe je daarmee om kunt gaan. Ook relaties beheren en communicatie is voor jou gesneden koek, en vertalen zich in het toezicht houden op stakeholderbeleid. Daardoor ligt je ‘werkervaringsleeftijd’ een stuk hoger dan je kalenderleeftijd!

Zelf de vertaalslag maken

Als je de uitkomst van je gesprek over de functie-eisen naast je eigen werkervaring legt, kun je prima uitleggen waarom het misschien op het eerste gezicht lijkt alsof je niet past in het profiel. Maar dat het tegendeel juist het geval is! Je kunt dan bijvoorbeeld laten zien dat je beschikt over strategisch inzicht en dat je de bestuurlijke context van een organisatie kunt doorgronden. Je maakt deel uit  van een medezeggenschapsraad of je bent lid van een raad van advies.

Je toont daarmee aan dat je een helikopterview hebt en het vermogen om consequenties van beleidsbeslissingen te doorzien. Bovendien sta je midden in de nieuwe economie en weet je wat duurzaamheid, digitalisering en impact betekenen voor organisaties en hun omgeving. De kans is heel groot dat je gesprekspartner positief reageert, en je proactieve houding met de omkering van het perspectief dat je hen laat zien, weet te waarderen!

Tot slot een advies

 • Trek als millennial je eigen plan. Is het nu tijd voor je volgende stap? Zet die dan en laat je niet tegenhouden door het leeftijdsargument.
 • Ga het gesprek aan over de vraag achter de functie-eis/leeftijdseis.
 • Zorg dat je daar een gefundeerd antwoord op hebt, zowel mondeling als in je curriculum vitae.
 • Denk je dat toezichthouder iets voor jou is? Gun het jezelf dan om dat nú te onderzoeken. ‘Ja’ is een goede uitkomst en ‘nee’ ook. Pas als je duidelijkheid hebt, kun je bepalen wat je volgende stap wordt.

Meer weten? De oriëntatie ‘Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden’ hebben we in drie varianten: als e-learning (zelfstudie), online (zelfstudie met online les) en op locatie.
Je kunt je ook meteen inschrijven.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *