Zelfevaluatie voor je RvT of RvC

RvT’s en RvC’s kijken steeds vaker kritisch naar hun eigen functioneren. Ze willen groeien in de manier waarop ze hun toezicht uitoefenen en werken toe naar toezicht met duidelijke resultaten voor de organisatie en haar klanten. Wij ondersteunen RvT’s en RvC’s hierbij via verdere (online) professionalisering of (zelf)evaluatie.

Caroline Wijntjes begeleidt RvC- en RvB-leden van MOB

We zien daarbij dat RvT’s en RvC’s zichzelf in toenemende mate een aantal vragen stellen.

 • Hoe bepaal je wat de impact en waarde is die je toevoegt als RvT?
 • Hoe kies je een passende aanpak voor je zelfevaluatie?
 • Hoe richt je de (zelf)evaluatie in, zodat die past bij jouw organisatie die snel verandert?

Wij kunnen de RvT’s en RvC’s behulpzaam zijn bij het beantwoorden van deze vragen.

Online ondersteuning

Online ondersteuning is mogelijk en doen we sinds het voorjaar van 2020 (vanwege lockdowns corona) veelvuldig. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld de:

 • Online in-company training Op weg naar nieuw toezicht (alleen voor de RvT of RvC)
 • Online in-company training Toezichtplan (alleen voor de RvT of RvC)

Onze online ondersteuning gaat gepaard met een of meerdere online bijeenkomsten, veelal nadat lessen in onze online leeromgeving door toezichthouders zijn voorbereid.

“Kortom, als je streeft naar waardevol en effectief toezicht, is niet één
professionaliseringstraject hetzelfde. Iedere RvT is immers uniek.”

Intrinsieke motivatie

(Zelf)evaluaties zijn een middel om effectiever toezicht te houden op organisaties en ondernemingen. Gelukkig steeds meer dringt het besef door dat evalueren omdat de Governancecode erom vraagt, niet de goede weg is.
Waar het om gaat is de intrinsieke motivatie en de wil om écht beter te presteren. Onderzoek¹ wijst uit dat intrinsiek gemotiveerden de meest effectieve toezichthouders zijn!

zelfevaluatie voor de Raad van ToezichtOndersteuning op maat

Steeds vaker begeleiden wij Raden van Toezicht (online) enkele malen per jaar op momenten dat nieuwe stappen gezet worden. Dit geeft een solide basis en de directe feedback laat je dieper nadenken, met als gevolg een groter  leereffect.

Ondersteuning is mogelijk op alle vakinhoudelijke onderwerpen die intern toezicht aangaan. Het opstellen van een toezichtplan of toezichtkader om aan nieuw toezicht te bouwen is wat we veel doen. Teamontwikkeling en het samenspel tussen de leden van de RvT, de bestuurder(s) en belanghebbenden zijn andere thema’s die veel voorkomen, en waar diversiteit en inclusiviteit aandacht behoeft.
Professionalisering kan een proactieve insteek hebben, maar kan ook achteraf worden ingestoken om bijvoorbeeld disfunctionele patronen te doorbreken. Wij weten keer op keer bestaande gedachtepatronen te doorbreken met vernieuwende inzichten in de toepassing van het toezicht, en daarmee RvT’s waardevol te ondersteunen in het bouwen aan nieuw toezicht.

Vragen die we uit de praktijk krijgen zijn onder andere:

 • Hoe passen we toezicht houden ‘nieuwe stijl’ toe in onze RvT? Wat moeten we daarvoor anders gaan doen?
 • We willen weten hoe onze interne en externe stakeholders de RvT of het toezicht waarderen. Hoe komen we daar achter?
 • We willen een toezichtplan of toezichtkader. Hoe doen we dat zodanig dat we hiermee daadwerkelijk stappen gaan zetten?
 • Hoe kunnen we ons toezicht scherper neerzetten en onze blinde vlekken opsporen?
 • Hoe kunnen wij onze diversiteit aan ‘capabilities’ in de discussies verhogen?
 • Hoe zorgen we voor een juiste mix van online en fysieke ontmoetingen in ons toezicht?
 • Op welke wijze gaan we (zelf)evalueren? Welke onderwerpen kiezen we, en welke methoden en instrumenten horen daarbij?

Wat kan (online) professionalisering je RvT opleveren?

 • professionalisering van de Raad van ToezichtJe krijgt inzicht in de gedragspatronen van de andere leden van de RvT.
 • Je krijgt een compleet overzicht waar de kracht ligt van de RvT en wat verbeterpunten en ‘blinde vlekken’ zijn.
 • Je ontdekt nieuwe ideeën voor het zo goed mogelijk invullen van je je rol zo goed mogelijk in kunt vullen en die passen bij jou, je RvT en de bestuurder.
 • Je krijgt een helder beeld waar je als RvT voor staat en hoe je toezicht de komende jaren eruit ziet.
 • Je krijgt antwoord krijgen op vragen als: ‘Doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed?’
 • Je vergroot zichtbaar de effectiviteit van je RvT als team.
 • Je weet waar je waarde toevoegt en wat je impact is in de samenwerking met belanghebbenden.

Om bovenstaande te bereiken gebruikt De Erkende Toezichthouder passende werkvormen die zorgen voor het juiste resultaat. Als klant van De Erkende Toezichthouder ontvangt u onze ToezichthouderTips of The SuperbVisor

Vijf tips voor zelfevaluatie

Het blijkt dat bij het streven naar waardevol toezicht niet één zelfevaluatie hetzelfde is. Iedere situatie heeft eigen aandachtspunten en bijbehorende werkvormen. In één van mijn ToezichthouderTips vind je ‘Vijf tips voor een effectieve zelfevaluatie van je RvT’.

 

¹ Bezint eer gij begint: onderzoek naar benoeming van commissarissen door dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Maanen uit 2012

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *