Agenda 2022

 

De eerstvolgende opleidingsmodules starten (op locatie, online en blended) in Nederland:

Starten wanneer jíj wilt (zelfstudie)
E-learning oriëntatie op toezichthouder worden
Oriëntatie voor talentvolle professionals die een commissariaat overwegen


25 januari 2022, Online
Toeleidingsmodule Met gemak het juiste commissariaat krijgen
Voor (aankomende) toezichthouders en commissarissen die willen weten waar ze in het toezicht voor staan en welk commissariaat het beste past.

3 februari 2022, Blended (nog 2 plaatsen vrij)
Module Het verschil maken in de RvT | voor professionals tot 40 jaar
Blended module voor aankomende toezichthouders waarin het samen leren met leeftijdsgenoten wordt gecombineerd met het leren vanuit de praktijk.

8 februari 2022, Online
Oriëntatie op toezichthouder worden
Voor talentvolle professionals die willen weten of toezicht houden nieuwe stijl de volgende stap is.

10 februari 2022, Online (nog 2 plaatsen vrij)
Basismodule Op weg naar nieuw toezicht
Voor (aankomende) toezichthouders en commissarissen die de rol in het nieuwe toezicht willen toepassen.

11 maart 2022, Op locatie (nog 2 plaatsen vrij)
Intervisiesessies voor voorzitters
Voor voorzitters van een RvT of RvC die praktijksituaties vanuit hun rol als voorzitter in de groep brengen om daarvan persoonlijk te leren.

17 maart 2022, Blended (nog 2 plaatsen vrij)
Module Toetreden tot de RvT | voor professionals tot 40 jaar
Blended module voor aankomende toezichthouders waarin het ontwikkelingsgericht leren met leeftijdsgenoten centraal staat en gericht is op je benoeming in een RvT of RvC .

6 april 2022, Op locatie
Oriëntatie op toezichthouder worden
Voor talentvolle professionals die willen weten of toezicht houden nieuwe stijl de volgende stap is.

8 april, Op locatie
Verdiepingsmodule De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel!
Voor toezichthouders en commissarissen die leren om te gaan met verschillende communicatiestijlen en vanuit verschillen rollen de juiste vragen weten te stellen.

14 april 2022, Op locatie
Intervisiesessies voor toezichthouders en commissarissen
Voor toezichthouders en commissarissen die willen reflecteren op de eigen rol, met behulp van zelf ingebrachte casuïstieken.

21 april 2022, Op locatie
Basismodule Op weg naar nieuw toezicht
Ontdek de basis van het nieuwe toezicht. Je ontwikkelt je eigen visie en ambitie op nieuw toezicht, en leert hoe je in de rol van toezichthouder het samenspel met stakeholders kunt aanpakken.

13 mei 2022, Op locatie
Verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact
Voor toezichthouders en commissarissen die het nieuwe toezicht willen toepassen op het gebied van maatschappelijke impact, duurzaamheid en waardecreatie.

18 mei 2022, Op locatie
Verdiepingsmodule Toezicht op digitalisering
Voor toezichthouders en commissarissen die ongeacht de portefeuille, willen weten hoe je goed toezicht kunt houden op digitalisering en IT.

18 mei 2022, Op locatie
Verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence
Voor toezichthouders en commissarissen die goed toezicht op financieel gedrag willen toepassen.

2 juni 2022, Op locatie
Toeleidingsmodule Met gemak het juiste commissariaat krijgen
Voor (aankomende) toezichthouders en commissarissen die willen weten waar ze in het toezicht voor staan en welk commissariaat het beste past.

 

Disclaimer: Data en locaties die op onze website gehanteerd worden zijn in principe definitief. Wij kunnen je echter niet garanderen, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die (in)direct het gevolg is van het vervallen of verschuiven van data of een locatie. Raadpleeg voor de meest up-to-date informatie altijd onze website.