In de schijnwerper

Artikelen, webinars, workshops en andere ontwikkelingen uit het werkveld

Artikel in Bestuur Rendement
Bestuur Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor bestuurders van organisaties in de non-profitsector.

De meerwaarde van de RvT in tijden van crisis

Workshop Vernieuwing in Toezicht
Inspire Bestuurssecretarissen Noord-Nederland; 19 november 2020

Workshop Wat betekent nieuw toezicht voor jouw organisatie of onderneming?
NCD Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland; 21 september 2020

We bespreken de transitie van klassiek toezicht op risico’s, naar toezicht houden op het optimaliseren van kansen en het genereren van impact. Je krijgt bovendien antwoord op welke stijl van toezicht houden je hanteert. We gaan in gesprek over hoe nieuw toezicht er uit kan zien. Waarom vernieuwing van toezicht nodig is, en wat het kan betekenen voor jouw organisatie of onderneming. Over hoe het samenspel in de boardroom kan veranderen, ook in contact met verschillende stakeholders.

Workshop Nieuw Toezicht 
Dux Nova executive search bouw, vastgoed, infra, 25 juni 2020

Bijeenkomst waar jonge en ervaren (aankomende) toezichthouders en commissarissen van elkaar kunnen leren.

Waarom zou ik toezichthouder worden?
Webinar Nederland Filantropieland, 4 juni 2020

Caroline Wijntjes gelooft dat een toezichthoudende functie – die echt goed bij je past – op verschillende manieren goed is voor je persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en carrièrekansen. Wanneer past zo’n rol nou bij je? Wat zijn de mogelijke motieven van mensen om toezichthouder te worden en welke afwegingen zou je voor jezelf moeten maken? Wanneer doe je het bijvoorbeeld wel, en wanneer niet? Je gaat een bepaalde verantwoordelijkheid aan, je hebt bepaalde kennis nodig om dat te doen, je investeert tijd, het biedt je ontwikkelingskansen. In dit webinar zal Caroline Wijntjes alle overwegingen met je op een rijtje zetten. Wat het aantrekkelijk maakt, maar misschien ook wel spannend.

Vroukje Boenk (adviseur Fondsenwerving & Marketing Communicatie; toezichthouder Stichting Van Harte) en Fusien Verloop (Senior consultant en interim-manager fondsenwerving en sponsoring, partner at Leenaers Verloop Van der Westen) vertellen wat zij ervaren hebben.
Kijk verder.


Toezicht houden in de Filantropie; welk bestuursmodel past bij jouw praktijk?
Webinar Nederland Filantropieland, 31 oktober 2019

Het is voor de professionalisering van een filantropische instelling van belang om bewust te zijn van de verschillen tussen toezicht houden in het bestuursmodel en in het raad van toezicht (RvT) model. Soms wringt het in de praktijk. Er is geen goed of fout.
Het is belangrijk te kiezen voor een model dat past bij de organisatie. Wat zijn nou de voor- en nadelen van beide modellen? Hoe helpt de keuze voor het inrichten van toezicht bij het genereren van impact? En stel dat je de transitie gaat maken van een bestuursmodel naar een RvT-model: Waar loop je dan tegenaan? Wat zouden de oplossingen kunnen zijn?
Een webinar met theorie én praktijkvoorbeelden. Kijk verder.

Hoe je als fondsenwerver aantrekkelijk wordt voor de Raad van Toezicht
Webinar Nederland Filantropieland, 21 maart 2019

De wereld van fondsenwerving en marketing van goede doelen verandert de laatste paar jaar heel snel. Wat verwacht je als fondsenwerver / marketeer van jouw toezichthouder? Waar loop je tegen aan bij je Raad van Toezicht of bestuur? Meer contact? Meer begrip? Je wilt meer investeren? Je wilt dat ze hun netwerk in gaan zetten?
Caroline Wijntjes van De Erkende Toezichthouder gaat met jou op zoek naar antwoorden. Ze draait de boel dan eerst wel even om, want: “Je moet de ander begrijpen voordat je zelf begrepen wordt”. Daarom schetst ze de beweging van klassiek naar nieuw toezicht; ze staat stil bij wat nieuw toezicht precies is. Caroline geeft handreikingen hoe je als fondsenwerver / marketeer in die beweging naar nieuw toezicht aan kan schuiven. Welke vragen kunnen mogelijk gesteld worden in de RvT als het gaat om fondsenwerving en hoe kun je daarop inspelen? Kijk verder

Toezicht nieuwe stijl rukt op
Werken als commissaris, 26 juni 2019

Effectief toezicht houden is visie ontwikkelen op toezicht, eigen stijl hanteren, waarde toevoegen en ruimte inbouwen voor persoonlijke- en teamontwikkeling. De nieuwe generatie toezichthouders ziet het uitoefenen van toezicht als een vak en niet meer als een makkelijke bijbaan. Lees verder.

Nederland Filantropieland gaat samenwerken met De Erkende Toezichthouder
De Dikke Blauwe, 28 februari 2019

Nederland Filantropieland gaat samenwerken met De Erkende Toezichthouder, het bedrijf van Caroline Wijntjes dat toezichthouders en commissarissen ondersteunt die willen bouwen aan nieuw toezicht en die waarde willen toevoegen. Met de samenwerking willen beide partijen nieuwe vormen van toezicht op maatschappelijke impact ontwikkelen. Lees verder

Koersvast toezicht houden in een netwerksamenleving
VTOI-NVTK, Congres De Dag van het toezicht 2018

We zitten midden in een beweging in de samenleving waarbij medewerkers, leerlingen, gemeenten en andere belanghebbenden steeds meer zeggenschap krijgen. Het is een beweging van onderop die steeds sterker wordt. Dat vraagt een andere rol van de toezichthouder en een stijl van toezicht houden die de aandacht naar buiten richt. Het vraagt moed om een actieve bijdrage te willen leveren en je werk als toezichthouder anders in te richten.
Aan de hand praktijkervaringen gaat founder Caroline Wijntjes met u in gesprek over wat dit oproept bij toezichthouders en hoe zij daarmee om gingen. En samen met collega’s bespreekt u in kleinere setting enkele praktijkdilemma’s die toezichthouders in een netwerkorganisatie ervaren. Lees onze ToezichthouderTips over ‘Toezicht op netwerkorganisaties is een uitdaging voor toezichthouders’.

Na ongelukken in woningcorporatiesector is toezicht volledig doorgeslagen
Financieel Dagblad, 5 april 2017, in reactie op dit artikel
De Erkende Toezichthouder is van mening dat de huidige regels niet vervangen moeten worden door andere regels. Certificering bepaald bovendien alleen de individuele ondergrens van het functioneren.
Het knelpunt zit ‘m in het gedrag en vaardigheid van de commissarissen (zowel individueel en als team), waarbij ze te weinig proactief toezicht houden. Zo gaat het in dialoog zijn met stakeholders, zoals huurdersvereniging, ondernemingsraad en gemeenten enz. niet ver genoeg. Het gaat over verbinding hebben met stakeholders (incl. bestuur) door sámen te werken om goed en gezond toezicht te ontwikkelen. En de toegevoegde waarde van de RvC wordt, zowel inhoudelijk als relationeel, per woningcorporatie in die samenspraak bepaald. Intrinsiek gemotiveerd zijn dit goed te willen doen, dát zijn de beste commissarissen of ze nu wel of niet geaccrediteerd of gecertificeerd zijn. Ik ben blij dat er steeds meer van dit soort commissarissen (nieuwe stijl) toetreden in de RvC. Lees verder.

De Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht, een aanpak voor hoe je intern toezicht kunt vernieuwen
NVTZ, Congres Nieuw Toezichthouden 2016

Nieuw toezicht kan alleen maar succesvol toegepast worden als “het nieuwe denken” tot uw repertoire behoort. Voor toezichthouders in de zorg is het bovendien niet meer zozeer de vraag dát je je toezicht moet vernieuwen, maar leeft vooral de vraag hóe je dat het beste kunt doen zodat het past bij de eigen zorgorganisatie..
Caroline Wijntjes founder van De Erkende Toezichthouder verkent met u de ‘Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht’, een handvat dat zij al langer in samenwerking met RvT’s toepast en waarmee toezichthouders hun toezicht waardevol vernieuwen.
Naast de vele praktijkvoorbeelden heeft u tevens de mogelijkheid een onderdeel uit de ‘Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht’ praktisch te vertalen naar uw eigen RvT. Lees verder.

Caroline Wijntjes van De Erkende Toezichthouder was in 2015 in gesprek met Koningin Máxima over Vrouwen in Toezicht, en verzorgde een workshop tijdens hét Topvrouwen Event Guts & Glory.

Caroline Wijntjes van De Erkende Toezichthouder in gesprek met Koningin Máxima Fotograaf Giovanni Smulders

Caroline Wijntjes van De Erkende Toezichthouder in gesprek met Koningin Máxima
Fotograaf Giovanni Smulders

Wil je weten hoe dat gesprek verliep? Lees dan haar blog Caroline Wijntjes met Koningin Máxima in gesprek over toezicht