Professionalisering van toezicht

We leren je anders denken over toezicht

Wij zijn betrokken bij veel professionaliseringstrajecten voor RvT’s en RvC’s die vernieuwing in toezicht willen doorvoeren. We werken op gestructureerde wijze en met een duidelijk resultaat voor ogen. Toezicht zoals dat bedoeld is: voor de klant. Het vernieuwende gedachtegoed van founder Caroline Wijntjes is daarvoor de basis. De Erkende Toezichthouder ondersteunt jouw RvT of RvC op verschillende manieren:

  1. zelfevaluaties
  2. intervisie
  3. trainee voor de RvT
  4. coaching en mentorschap
  5. e-books

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden in jouw situatie contact op met Caroline Wijntjes.

Snelle veranderingen

Als je goed kijkt in de maatschappij zie je dat er ontzettend veel verandert en de komende tien jaar nog gaat veranderen. Zelfs wetenschappers spreken erover dat veel systemen in de maatschappij ‘over de kop’ gaan. Een voorbeeld daarvan is de ‘planning en control cyclus’. Het gaat heel snel.

Initiatief door toezichthouders

Dat betekent een andere manier van inrichten en leiden van organisaties, en daarmee ook van ons toezicht. Wij vinden dat toezichthouders hier zelf het initiatief moeten nemen, want de continuïteit van de organisatie (op langere termijn) staat immers op het spel. Het betekent ook veel onzekerheid. Niemand bijvoorbeeld weet welke beroepen we over ongeveer tien jaar zullen hebben.

Inspireer je organisatie

Je hebt echter een keuze. Als RvT kun je deze onzekerheid omarmen en ervan leren. Of jouw RvT weet de organisatie te inspireren om de omgeving aan te passen. Dat deden verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld Apple, Buurtzorg, Coolblue enzovoorts.
Hoe houd je toezicht op een organisatie in een niet te voorspellen omgeving? In een context waar veel verandert en veel onzekerheid is aan de ene kant, en wetten, protocollen en governancecodes aan de andere kant? Dit alles vraagt een wezenlijk andere manier van toezicht houden: toezicht nieuwe stijl.

Expert transitie in toezicht

De Erkende Toezichthouder is expert op het gebied van deze transitie in je toezicht: de omslag van klassieke stijl naar de nieuwe stijl. We werken samen met toezichthouders en commissarissen in Nederland om het toezicht gezonder, impactvoller en menselijker te maken. Dat doen we met een agile manier van werken: stap voor stap en met interactie. We werken het liefst samen met RvT’s en commissarissen die openstaan voor hun omgeving en die samenwerken met stakeholders. Toezichthouders die begrijpen dat reflecteren, op je ontwikkeling als team en individueel, en op het anders organiseren van je toezicht passend bij de organisatie, van groot belang is.

Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht - De Erkende Toezichthouder

Onze aanpak: Schijf van Vijf voor goed en gezond toezicht

Succesvolle aanpak

In onze ondersteuning volgen we stap voor stap onze beproefde aanpak van de Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht die we de afgelopen jaren met veel succes hanteren. Onze vernieuwende visie op toezicht werpt in de praktijk zijn vruchten af, want het levert tevredener klanten op. Hieronder in de video (11:10 minuten) legt Founder Caroline Wijntjes uit hoe die aanpak er op hoofdlijnen uit kan zien:

Professionalisering voor toezichthouders

De Erkende Toezichthouder biedt verschillende mogelijkheden voor jouw RvT en RvC om in contact te komen met het vernieuwende gedachtegoed van founder Caroline Wijntjes van De Erkende Toezichthouder. Lees meer over de verschillende mogelijkheden, maak dan een keuze voor jezelf en voor je RvT of neem contact op met Caroline Wijntjes met je specifieke vragen.