Intervisie voor toezichthouders

Profiteer van de kennis die collega toezichthouders en commissarissen uit andere sectoren al in huis hebben. Zij hebben vaak te maken met dezelfde soort praktijksituaties als jij.
Samen ben je sterker en weet je meer. Bij goede intervisie ontdek je dat 1 + 1 veel meer is dan 2! Bij De Erkende Toezichthouder kun je als startende én als gevorderde toezichthouder deelnemen aan intervisiesessies.

Toegevoegde waarde

Het doel van intervisie is praktijksituaties (waaronder knelpunten, dilemma’s of issues) in de groep te brengen en daarvan persoonlijk te leren. Je leervragen zijn hieraan gekoppeld. Samen met collega’s uit andere sectoren naar oplossingen zoeken geeft energie en verbinding! Het is heel prettig om te ervaren dat anderen naar jouw mening luisteren, en er ook zelf wat aan hebben.

Hoe ziet onze intervisie eruit?

intervisie toezichthouders en commissarissen Kenmerkend voor onze intervisie is dat we drie keer per jaar bijeenkomen met collega toezichthouders en commissarissen uit verschillende sectoren en bedrijven. Herkenbare praktijksituaties worden besproken. Van algemeen tot complexere of diepgaandere issues in het toezicht. Bij toerbeurt brengt iemand een bepaalde praktijksituatie in waar de anderen op reageren. De diversiteit van de reacties van de collega’s is zeer waardevol, omdat een ieder immers vanuit zijn of haar eigen context en RvT-situatie reageert.

Tijdens de intervisie komt iedereen aan het woord en zijn er geen waardeoordelen. Vertrouwelijkheid en een respectvolle houding zijn dan ook afspraken die we tijdens de eerste bijeenkomst maken.

Wat levert intervisie jou op?

  • Een reeks van oplossingsrichtingen die passen bij jouw ingebrachte praktijksituatie.
  • Je komt tot andere inzichten door met de bril van anderen naar je eigen problemen te kijken.
  • Het inzicht dat je meer in huis hebt dan je wellicht dacht, geeft je kracht.
  • Energie en verbinding, het gevoel dat je gesteund wordt.

Deelnemers

Deelnemers zijn toezichthouder of commissaris. Ook is er een intervisiegroep voor voorzitters. Het aantal deelnemers is minimaal vijf en maximaal acht. Aanwezigheid voor twee van de drie bijeenkomsten per jaar is verplicht om elkaar goed te (leren) kennen en om voor vertrouwelijkheid te zorgen.

Ondersteuning

Caroline Wijntjes Founder De Erkende ToezichthouderFounder Caroline Wijntjes

  • Organiseert de bijeenkomsten en begeleidt de groep.
  • Faciliteert de deelnemers tijdens de intervisie
  •  Biedt verschillende intervisiemethodes aan, de groep kiest de methode.
  • Zorgt samen met de deelnemers voor instroom van nieuwe deelnemers die passen bij de groep.

Locatie en data in 2020 voor intervisiesessies voor toezichthouders: en commissarissen

Groep 2, editie 3: West Nederland: Werklocaties in Noord- & Zuid-Holland
Sessie 1: vrijdag 24 april 2020 van 14.30 tot 17.30 uur 
Sessie 2: vrijdag 25 september 2020 van 14.30 tot 17.30 uur
Sessie 3: vrijdag 22 januari 2021 van 14.30 tot 17.30 uur  

Groep 3, editie 1: Noord-Nederland: Werklocaties in Groningen & Friesland, Drenthe, Overijssel
Sessie 1: maandag 2 maart 2020 van 14.30 tot 17.30 uur
Sessie 2: maandag 25 mei 2020 van 14.30 tot 17.30 uur
Sessie 3: maandag 5 oktober 2020 van 14.30 tot 17.30 uur

Groep 4, editie 2: Zuid-Nederland: Werklocaties in Brabant, Limburg & Zeeland
Sessie 1: donderdag 16 april 2020 van 14.30 – 17.30 uur 
Sessie 2: donderdag 1 oktober 2020 van 14.30 – 17.30 uur 
Sessie 3: donderdag 15 februari 2021 van 14.30 – 17.30 uur 

Voor voorzitters RvT en RvC  3x per jaar een bijeenkomst
Groep 1, editie 5: Centraal Nederland: Werklocaties in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland
Sessie 1: vrijdag 6 maart 2020 van 14.30 tot 17.30 uur 
Sessie 2: vrijdag 29 mei 2020 van 14.30 tot 17.30 uur 
Sessie 3: vrijdag 20 november 2020 van 14.30 tot 17.30 uur 

Investering
Je investering voor drie sessies per jaar is € 349,- excl. btw en eventueel diner. Je kunt op ieder moment instromen en je voorkeur voor een editie aangeven, mits er plaats is.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren