Werving & selectie

De nieuwe generatie toezichthouders en commissarissen zelf opleiden én plaatsen in een RvT of RvC is de kracht van De Erkende Toezichthouder.

Geen traditioneel werving & selectiebureau

Wij ondersteunen onze kandidaten niet alleen tijdens De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl, maar ook daarna in de praktijk bij zelfevaluaties, professionaliseringstrajecten, verdiepingsmodules, intervisiebijeenkomsten en bij het plaatsen van trainees.

“We kennen onze kandidaten dus uitstekend in het werk dat ze doen!

Onderscheidende profielen

De Erkende Toezichthouder staat erom bekend dat ze onderscheidende profielen kan opstellen door achter de vraag te kijken. Wij zorgen ervoor dat de RvT een divers, inclusief en complementair team blijft of wordt. Een team dat in balans is als het gaat om persoonlijkheden, vaardigheden, nieuwe kennis en ervaringen, en toegerust is op de veranderingen die komen gaan. Zo hebben we ervaring met het samenstellen van hele nieuwe RvT’s en met de selectie van voorzitters, al dan niet gecombineerd met een of meer vacatures voor een lid. Onze vernieuwende kijk op toezicht en jarenlange ervaring in de praktijk helpen ons om toezichthouders voor te dragen die daadwerkelijk waarde toevoegen.

Gedegen praktijkkennis

De vele praktijken van RvT’s en het samenspel met bestuurders en andere belanghebbenden kennen we uitstekend, omdat het onze passie is die we dagelijks ervaren. De Erkende Toezichthouder is expert op het gebied van de transitie en vernieuwing in toezicht. Wij geven waardevolle adviezen die in de praktijk opgevolgd worden. Zelfs recruiters van andere werving- en selectiebureaus volgen onze opleidingen bewust, omdat zij zich realiseren dat je daardoor een betere ‘fit’ kunt realiseren.

Talentenpool en netwerk

Om ook voor uw organisatie de juiste kandidaten te werven beschikt De Erkende Toezichthouder niet alleen over een grote talentenpool van toezichthouders nieuwe stijl, maar ook over een uitgebreid governancenetwerk van duizenden toezichthouders en commissarissen dat benaderd wordt bij onze wervingsactiviteiten.

Meer lezen over onze aanpak bij werving en selectie.

Neem contact op met Caroline Wijntjes, founder van De Erkende Toezichthouder, om te verkennen of deze nieuwe generatie toezichthouders ook toe kan treden tot jouw RvT of RvC.