De Erkende Toezichthouder

alles voor de nieuwe generatie
toezichthouders en commissarissen

Professionalisering van RvT en RvC, werving & selectie en opleidingen
De Erkende Toezichthouder

 

Met De Erkende Toezichthouder laten we ons licht schijnen over lastige onderwerpen,
brengen we helderheid, laten we herkenningspunten
 zien en
stellen we jou in staat zélf je koers in toezicht te bepalen.
De vuurtoren, de boei, het kompas en het anker staan daarvoor symbool.

De Erkende Toezichthouder staat voor het nieuwe denken in toezicht. Vernieuwing in toezicht brengen wij versneld in de Nederlandse boardroom door:

 

  • Ondersteuning voor RvT’s en RvC’s 
    Organisaties met een veranderopgave laten we anders naar toezicht kijken. Stap voor stap zorgen we via onze beproefde aanpak dat jouw toezicht waardevol blijft in een context die onzekerheid met zich meebrengt en waarin veel verandert. Toezicht zoals dat bedoeld is: voor de klant. Wij ondersteunen RvT’s en RvC’s in-company, zowel op locatie als online.
  • Werving en selectie van toezichthouders en commissarissen nieuwe stijl
    Wij zorgen ervoor dat je RvT een complementair team wordt dat in balans is en toegerust voor de veranderingen die komen en gaan. Diversiteit is de basis. Wij kunnen putten uit de inmiddels duizenden toezichthouders nieuwe stijl die we kennen uit onze eigen academie en uit onze praktijk. Zowel ervaren voorzitters RvT als aankomende toezichthouders tussen 25 en 40 jaar.

Leidend in onze manier van samenwerken met klanten, samenwerkingspartners en businesspartners zijn onze kernwaarden: aandacht, grensverleggend, laagdrempelig en verfrissend.