Categorie archief: Lees meer ToezichthouderTips

Hoe je ook als jonge toezichthouder impact kunt hebben in de RvT

Goed toezicht is gebaat bij diversiteit. Bij een mix van leeftijd, achtergrond, gender, cultuur, vaardigheden etc. Een leeftijdscategorie die een waardevolle bijdrage kan leveren aan nieuw toezicht, maar die nu nog ondervertegenwoordigd is, betreft de talentvolle professionals onder de 40 jaar. Het is een groep die graag wil leren van hun oudere peers, die op…
lees verder »

Werving van toezichthouders: aandacht voor beide kanten van de tafel is essentieel

Voor ervaren toezichthouder en waarnemend burgemeester Annemiek Jetten* was het destijds niet zozeer de vraag óf ze toezichthouder zou worden, maar eerder wannéér. Annemiek komt uit een gezin waarin het normaal was dat je je inzette voor de gemeenschap. Het hoorde erbij. Ze heeft dan ook altijd nevenfuncties gehad en was al jong toezichthouder. Deze…
lees verder »

Nieuw toezicht is onmogelijk zonder de juiste informatie

Een voorwaarde voor goed toezicht is dat je als toezichthouder beschikt over de juiste informatie. Het belang van doorvragen en de juiste vragen stellen is daarom in het nieuwe toezicht alleen maar groter geworden. Toezicht nieuwe stijl gaat gepaard met meer interactie tussen bestuurder en toezichthouder, in de vorm van samenwerking, reflectie en het fungeren…
lees verder »

Toezichthouder worden: wat internet je níet brengt

Past het toezichthouderschap wel echt bij me? Hoe kom ik door die old-boys-netwerkmentaliteit heen? Moet ik echt een opleiding volgen? Ik heb wel het een en ander in mijn mars, maar zijn dat de juiste competenties? Ik heb geen leidinggevende ervaring maar wel volop strategische ervaring. Kan ik dan toezichthouder worden? Zomaar een aantal vragen…
lees verder »

Toezicht op financiën: herken de zeepbellen en de rookgordijnen

Als de organisatie waar je toezicht op houdt onder het vergrootglas komt te liggen van Follow the Money of de Correspondent, bijvoorbeeld vanwege een onjuiste besteding van middelen, heb je als RvT iets niet goed gedaan. We gaan kijken wat er in zo’n geval fout is gegaan en hoe je als RvT dergelijke situaties kunt…
lees verder »

Een diverse RvT is niet automatisch een inclusieve RvT

Toezicht verandert. Dat is inherent aan de ontwikkelingen in de samenleving en daarmee in organisaties. Het vraagt logischerwijs van jou als toezichthouder dat je mee verandert. Je verantwoordelijkheid als toezichthouder blijft weliswaar gelijk, maar de focus in je toezicht en je manier van werken zijn in beweging. Voor de teamsamenstelling van je RvT, voor je…
lees verder »

Waardevol toezicht vraagt om doordachte sollicitatieprocedures

Toezicht moet mee veranderen met de beweging die de organisatie en haar omgeving maken. En dat heeft, vaker dan je denkt, consequenties voor de samenstelling van je RvT. Dat klinkt logisch, maar er wordt lang niet altijd naar gehandeld. Wat we nog te vaak zien is dat alleen gekeken wordt naar de portefeuille die ingevuld…
lees verder »

Toezicht op netwerkorganisaties vraagt andere rol en vaardigheden

We zitten midden in een beweging in de samenleving waarbij klanten en medewerkers steeds meer zeggenschap hebben. Het is een beweging van onderop die steeds sterker wordt. Een positieve ontwikkeling! Vanuit een specifieke vraag komen klanten en betrokkenen steeds vaker samen tot oplossingen waarbij ze elkaar nodig hebben. Inspirerende ideeën of een nieuwe aanpak komen…
lees verder »

Nieuw toezicht groeit door ontwikkelingsgericht denken en doen

‘Ontwikkelingsgericht’ is een van de kernwaarden van De Erkende Toezichthouder. Dat was het vanaf de start, nu bijna 10 jaar geleden, en dat is het nog steeds. Voor founder Caroline Wijntjes betekent het: beweging, vooruitgang, vernieuwing, inspelen op ontwikkelingen en kansen pakken. En vooral, doen wat nodig is. Doen wat nodig is om nieuw toezicht…
lees verder »

Oproep aan toezichthouders: leer van een millennial

De jonge ambitieuze professionals in de leeftijd tot 40 jaar hebben nieuw toezicht veel te bieden. Andersom geldt hetzelfde: een bijdrage leveren aan nieuw toezicht komt tegemoet aan de behoefte van millennials om echt van betekenis te zijn. We schreven al eerder over deze mooie match en over mogelijke hindernissen op de weg naar een…
lees verder »

Optimale informatie voor toezichthouders: de juiste vraag is de basis

Doorvragen en de juiste vragen stellen lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk van het toezicht houden minder simpel dan je zou denken. Valkuilen, blinde vlekken en je eigen communicatiestijl spelen o.a. een rol. We laten je in dit artikel zien waar toezichthouders tegenaan lopen, wat er lastig is en we geven je tips voor…
lees verder »

Toezicht op duurzaamheid: een praktijkvoorbeeld met handige tips

Duurzame waarden inzetten in toezicht, op een manier die ‘volhoudbaar’ is, hoe doe je dat? Docent Marjolein Baghuis van de module Toezicht op maatschappelijke impact, sprak erover met deelnemer Riet Lenting*. Riet Lenting houdt toezicht op de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, is directeur van Kringloop Zeist en volgde de verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact. Een fusie…
lees verder »

Toezichthouder worden: het enorme leereffect door de actuele praktijk naar de les te halen

Je weet dat toezicht houden bij je past en wilt het vak leren. Of je bent net toezichthouder geworden en wil je verder bekwamen in nieuw toezicht. Het behandelen van praktijksituaties is daarvoor, naast het tot je nemen van theoretische kennis, een effectieve manier. Dit onderdeel heeft dan ook sinds jaar en dag een belangrijke…
lees verder »

Summerschool voor (aankomende) toezichthouders: gun jezelf een voorsprong!

In het voorjaar van 2020 lanceerden we onze eerste online opleidingen. Die vielen zo in goede aarde, dat we ook een online summerschoolprogramma gingen aanbieden. Ook dat bleek een succesvol initiatief. Reden genoeg om (aankomende) toezichthouders deze zomer opnieuw de gelegenheid te bieden de basis- en toeleidingsmodule versneld te doorlopen. De tijdwinst die je dat…
lees verder »

Eye-opener toezicht op financiën: gedrag is belangrijker dan cijfers

Regelmatig merken we dat toezichthouders denken dat toezicht op financiën een formele en zakelijke aangelegenheid is die vooral gaat over jaarrekeningen, prognoses en begrotingen. Ze zijn dan ook verrast wanneer ze merken dat dit slechts een deel van hun taak is. Financiële uitkomsten zijn namelijk altijd het gevolg van de gedragskeuzes die je maakt. En…
lees verder »

Hoe word je als millennial serieus genomen als (aankomend) toezichthouder?

‘Ik ben een millennial en ik herken me helemaal in jouw artikel.’ ‘Ambitie genoeg en toegevoegde waarde ook, maar in sollicitatieprocedures valt de keuze toch net niet op mij.’ ‘De nadruk op bestuurlijke ervaring in vacatureteksten schrikt me af.’ Zomaar een paar stukjes uit de vele gesprekken die ik voer na mijn oproep op LinkedIn…
lees verder »

Goed toezicht is niet mogelijk zonder de juiste vragen

Een voorwaarde voor goed toezicht is dat je als toezichthouder beschikt over de juiste informatie. Dat vraagt veel meer van je dan alleen contact houden met je bestuurder en je in- en externe stakeholders. Het vereist ándere vaardigheden: jij moet zelf zorgen dat je precies boven water krijgt wat nodig is voor een goed advies,…
lees verder »

De millennial als toezichthouder: a match made in heaven

Millennials (ook wel generatie Y genoemd, geboren tussen 1980-1994) zijn nog ondervertegenwoordigd in toezichthoudende functies. We zien ze al wel, maar nog niet zoveel. Begrijpelijk, maar dat vinden we wel jammer. De Erkende Toezichthouder wil daar graag verandering in brengen. Ambitieuze en talentvolle professionals van 25-35 jaar kunnen we namelijk goed gebruiken in toezicht in…
lees verder »