Aanpak werving & selectie

Vernieuwende en jongere toezichthouders

Onze aanpak voor werving & selectie van toezichthouders nieuwe stijl is transparant en laagdrempelig. Dat komt omdat wij al duizenden vernieuwende en gemiddeld jongere toezichthouders kennen vanuit onze eigen academie en ondersteuning bij RvT’s en RvC’s.
Geen kennismakingsgesprekken van pakweg drie kwartier, maar toezichthouders nieuwe stijl die we al jaren mogen begeleiden en van wie wij de kwaliteiten en reflecties al hebben ervaren in de praktijk. Dan heb je echt een verdiepend gesprek met elkaar!

Andere blik

Wij kijken anders naar kandidaten: onze blik is vooral gericht op persoonlijkheid, vaardigheden en de stijl van toezicht houden die ze hanteren, en niet alleen op kennis en ervaringen. Wij zorgen voor diversiteit in jouw RvT-team in alle opzichten: geslacht, achtergrond, vaardigheden, cultuur en herkomst. Allereerst zorgen we ervoor dat we jou ontmoeten, want een goede verbinding is natuurlijk een voorwaarde voor de optimale samenwerking daarna. We bepalen gezamenlijk hoe het proces van werven en selecteren eruit gaat zien, en dat betekent kijken buiten de gebaande paden en ‘out of the box’. Vaak blijkt minder nodig dan aanvankelijk gedacht!

Werving & selectie is in verschillende varianten mogelijk

Onze offerte is maatwerk en modulair van opzet, zodat je zelf kunt kiezen wat je wel en niet afneemt. Wij merken namelijk in de praktijk dat het belangrijkste moment ligt bij de keuzes die vooraf (on)bewust zijn gemaakt, die daarmee het werving- en selectieproces sterk beïnvloeden. Behoeften vanuit de RvT voor het werven en selecteren van nieuwe collega’s verschillen behoorlijk, en zo ook de portemonnee. Zo wil de ene RvT een teamscan eraan vooraf laten gaan en volledig ontzorgd worden, de andere RvT levert een eigen profielschets op en wil alleen dat we (aankomende) toezichthouders en commissarissen werven.

Ons aanbod kent verschillende varianten waaruit je kunt kiezen. De Erkende Toezichthouder maakt altijd de concept vacaturetekst, zodat die toezichthouders nieuwe stijl trekt. Je weet dus dat je altijd toezichthouders nieuwe stijl op de shortlist krijgt aangeboden!

De volgende varanten kunnen afgenomen worden:

A. Volledige ontzorging van werving & selectie
1. Teamscan maken voor een diverse en inclusieve RvT waarin kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en ervaring worden meegenomen.
2. Advies ontvangen over juiste competentiemix, en inventariseren van profieleisen en wensen.
3. Profielen opstellen voor de gehele RvT en specifiek per RvT-lid / vacature.
4. Uitgebreide vacature- en advertentietekst schrijven die toezichthouders nieuwe stijl aanspreken.
5. Openbaar maken van de vacature(s) en persoonlijk werven in het netwerk van De Erkende Toezichthouder en via een zoekmachine.
6. Sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae ontvangen en delen met de selectiecommissie
7. Verdiepend gesprek voeren met kandidaten die we kennen, en kennismakingsgesprekken met kandidaten die buiten ons netwerk om reageren.
8. Gespreksverslag opmaken van kandidaten waarmee we een gesprek hebben gevoerd.
9. Shortlist bespreken met de selectiecommissie, en voorbespreken van sollicitatiegesprekken.
10. Ondersteunen van de sollicitatiegesprekken met kandidaten, ook in contact met medezeggenschap, bestuur, aandeelhouders en andere gremia.
11. Voorafgaand aan de benoeming kunnen referenties opgevraagd worden. Begeleiding van onboarding van benoemde toezichthouders.
12. Evaluatie werving & selectietraject, waaronder resultaten en samenwerking.

B. Basis werving & selectie
1. Teamscan maken voor een diverse en inclusieve RvT waarin kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en ervaring worden meegenomen.
2. Advies ontvangen over juiste competentiemix, en inventariseren van profieleisen en wensen.
3. Profielen opstellen voor de gehele RvT en specifiek per RvT-lid / vacature.
4. Uitgebreide vacature- en advertentietekst schrijven die toezichthouders nieuwe stijl aanspreken.
5. Openbaar maken van de vacature(s) en persoonlijk werven in het netwerk van De Erkende Toezichthouder en via een zoekmachine.
6. Sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae ontvangen en delen met de selectiecommissie
7. Verdiepend gesprek voeren met kandidaten die we kennen, en kennismakingsgesprekken met kandidaten die buiten ons netwerk om reageren.
8. Gespreksverslag opmaken van kandidaten waarmee we een gesprek hebben gevoerd.
9. Shortlist op locatie bespreken met de selectiecommissie.

C. Verkorte werving & selectie
1. Profielen zijn door de RvT zelf opgesteld: zowel voor de gehele RvT en specifiek per RvT-lid / vacature.
2. Uitgebreide vacature- en advertentietekst schrijven die toezichthouders nieuwe stijl aanspreken.
3. Openbaar maken van de vacature(s) en persoonlijk werven in het netwerk van De Erkende Toezichthouder.
4. Sollicitatiebrieven en Curriculum Vitae verzorgen.
5. Verdiepend gesprek voeren met kandidaten die we kennen, en kennismakingsgesprekken met kandidaten die buiten ons netwerk om reageren.
6. Shortlist online bespreken met de selectiecommissie.

Er kan afgeweken worden van bovengenoemde varianten, echter minder dan de verkorte werving & selectie bieden wij niet aan om kwaliteit te kunnen garanderen.

Gedegen voorbereiding

Tijdens de werving- en selectieprocedure werken we transparant: als de selectiecommissie dat wil kun je alle reacties die binnenkomen op de voet volgen in variant A en B. In onze tijdsplanning zorgen we ervoor dat onderlinge contactmomenten zijn ingebouwd. Wij maken een voorselectie van verschillende kandidaten en de opdrachtgever bepaalt wie hij wil ontmoeten. Na de gesprekken met deze kandidaten maakt de RvT een definitieve keuze.

Kernwaarden

We werken vanuit onze kernwaarden: aandacht, grensverleggend, laagdrempelig en verfrissend. Door onze varianten is veel mogelijk om uiteindelijk waardevolle RvT-leden aan boord te krijgen. Wij komen graag met je in gesprek en bespreken de mogelijkheden die passen bij jouw RvT en organisatie of onderneming.

Review van een klant: RvT-voorzitter WijZijn Traverse Groep

“Wij zijn als Raad van Toezicht prima ontzorgd gedurende het werving & selectietraject voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de WijZijn Traverse Groep. Dat ontzorgen vonden wij op voorhand van groot belang. We ontvingen veel goede reacties van potentiële kandidaten.
HR-adviseur Martin Charles heeft ons een mooi voorstel gepresenteerd van mogelijke kandidaten die op een na allen benoembaar bleken.

We startten met enig voorbehoud, aangezien de bestuurder voor het eerst onderdeel uitmaakte van de sollicitatiecommissie. Het leverde echter direct meerwaarde op, aangezien je zijn interactie met de kandidaat ervaart en die meeweegt in het uiteindelijke besluit. Niet onbelangrijk bij een voorzitter.
De Erkende Toezichthouder heeft ons op een zorgvuldige en integere wijze door het proces geleid, met een benoeming waarop wij hoopten”. Roel van Wamel (lid) en Theo Jacobs (vicevoorzitter) namens de Raad van Toezicht van WijZijn Traverse Groep

Review van een klant: RvT-voorzitter en 2 leden Stichting Nije Gaast

”Per juni 2022 ontstond er bij Nije Gaast, een stichting van scholen voor christelijk en bijzonder onderwijs, een drietal vacatures in de Raad van Toezicht. De twee zittende leden van de RvT wilden graag deze procedures door een organisatie laten begeleiden. Er werd daarom besloten op zoek te gaan naar een bureau dat Nije Gaast zou kunnen ”ontzorgen” bij het proces om tot een voltallige RvT te komen. Na een selectie van bureaus, die voor ons een voorzitter en twee leden van de RvT moesten zoeken, kwamen we uit bij De Erkende Toezichthouder.
In de wervingsprocedure is naast de specifieke functie gezocht naar het neerzetten van een elkaar aanvullend team. Met de zittende leden is gezocht naar ‘de vraag achter de vraag’ wat haar vertaling heeft gekregen in de verschillende selectiegesprekken. Door het grote netwerk en expertise die De Erkende Toezichthouder als bureau heeft, is de invulling van de vrijgekomen functies op een professionele en adequate wijze ingevuld.
Inmiddels is onze RvT voltallig. Daarvoor zijn we De Erkende Toezichthouder zeer erkentelijk.”

Zahra Mousazadeh namens de Raad van Toezicht van Stichting Nije Gaast

Neem contact op met Caroline Wijntjes, founder van De Erkende Toezichthouder, om een intake- of offertegesprek in te plannen.