Erkenning

Toonaangevende toezichthouders

Erkenning betekent dat je als toezichthouder wordt gezien, geaccepteerd en gewaardeerd. Dat is echter lang niet altijd het geval. Kijk maar naar de huidige discussies onder vakgenoten over openheid, zelfreflectie en zelfevaluatie. En zie naar de reacties in de maatschappij over het beeld dat is ontstaan over de uitoefening van het vak van toezichthouders en commissarissen.

Onbeschermde titel

Iedereen mag zich toezichthouder of commissaris noemen. Er bestaat in Nederland geen door de staat erkend accreditatie-instituut voor toezichthouders en commissarissen. Welke partij dan ook, ze claimen allemaal ‘gecertificeerde’ toezichthouders af te leveren. Maar als je goed kijkt, is dat nooit voor de inhoud van het toezicht, maar namens een bepaalde beroepsgroep als advocaten of accountancy die eigen eisen stelt. Kortom, voor een buitenstaander is dit best lastig te doorgronden. De Erkende Toezichthouder is een kwalitatief sterk merk, en wij doen vooralsnog niet mee aan deze regeldruk.

‘Certificering’ biedt geen garantie

Ondanks alle governance codes, richtlijnen, profielschetsen, zelfevaluaties, gedragscodes en aanmoediging van brancheorganisaties is het niet genoeg. Want al enige tijd zien we toezichthouders of commissarissen regelmatig, al dan niet publiekelijk, onderuit gaan. Dat heeft zijn weerslag op de beroepsgroep, op ondernemingen en organisaties én op de samenleving als geheel. En niet op de laatste plaats, op de toezichthouder of commissaris zélf. Terwijl er ook veel toezichthouders zijn die hun werk goed doen, maar daar helaas geen erkenning voor krijgen én onzichtbaar blijven.

Caroline Wijntjes founder De Erkende ToezichthouderKwaliteit door onafhankelijke partij

De kwaliteit van jouw toezicht zal in de nabije toekomst op een hoger niveau komen te liggen, als je doen en laten periodiek beoordeeld wordt door een onafhankelijke partij op het juiste niveau conform de actuele kwaliteitseisen.

Alleen op deze wijze kun jij je onderscheiden en word je zichtbaar. Voor ondernemingen en organisaties wordt het zo makkelijker, omdat zij alleen gekwalificeerde toezichthouders willen aantrekken. De kwaliteit van toezichthouders en commissarissen zal uiteindelijk verbeteren. Maar belangrijker is het, dat deze toonaangevende toezichthouders op handen gedragen worden door belanghebbenden!

Opleider van toonaangevende toezichthouders

De Erkende Toezichthouder is een onafhankelijke netwerkorganisatie die vindt dat jij als toezichthouder en commissaris erkenning moet krijgen voor het werk dat je doet. Wij trainen toezichthouders en commissarissen om uitstekende resultaten te behalen, tot toezichthouders die ertoe doen, die nog meer waarde toevoegen én die toonaangevend zijn!

Meer weten? Maak kennis met Founder Caroline Wijntjes.