Tips over: dooddoeners

Temperen die ambitie van toezichthouders! Of toch maar liever niet ….

Het is prachtig om te zien hoe in het toezicht nieuwe ideeën ontstaan, gaan groeien en zich verder ontwikkelen tot weer nieuwe ideeën. Het is een boeiend proces dat ik steeds opnieuw met veel plezier beleef tijdens de Opleiding tot Toezichthouder Nieuwe Stijl en tijdens mijn ondersteuning bij zelfevaluaties en professionaliseringstrajecten. Ik zie het bij…
lees verder »

Hoera, u hebt geen bestuurlijke ervaring!

Zittende toezichthouders stellen maar al te vaak de eis aan hun nieuwkomers dat ze bestuurlijke ervaring moeten hebben. Dat leidt bij de nieuwe generatie toezichthouders regelmatig tot de vraag hoe je daarmee om kunt gaan. Want toezicht nieuwe stijl vraagt toch juist om andere competenties en vaardigheden? Om een ander type mens? Dat klopt helemaal….
lees verder »