Onze klanten

Onder onze klanten vind je grote ondernemingen en kleine organisaties die inzicht willen hebben in de praktijk van het nieuwe toezicht. Daarnaast ook belanghebbenden, die vaak gesprekspartner zijn van de RvT en RvC (zoals ondernemingsraden, cliëntenraden, huurdersverenigingen, klantenpanels enz.)

De Erkende Toezichthouder richt zich op:

 • Toezichthouders en commissarissen

  die behoefte hebben aan ondersteuning om hun toezicht een eigentijdse, waardevolle inhoud te geven. Wij geven advies en ondersteuning op maat aan RvT’s en RvC’s met hun stakeholders bij het bouwen aan nieuw toezicht, bij hun (zelf)evaluaties, professionalisering en boardroom dynamics.

 • Talentvolle professionals

  die wij opleiden tot de nieuwe generatie toezichthouders en die wij ondersteunen bij de daadwerkelijke plaatsing in een passend commissariaat.


Deze (aankomende) toezichthouders en commissarissen gingen je o.a voor:

Iedere individuele (aankomende) toezichthouder en iedere RvT ontvangt precies díe ondersteuning die nodig is om daadwerkelijk een volgende stap te kunnen zetten. Het betreft professionalisering van je toezicht, persoonlijke ontwikkeling of teamontwikkeling en het samenspel met stakeholders.

Toezichthouders en commissarissen nemen contact met ons op, omdat:

 • ze willen leren hoe je beter waarde toevoegt als toezichthouder of commissaris;
 • de (zelf)evaluatie aanleiding gaf om nog eens verder te reflecteren met een onafhankelijke expert;
 • ze meer waardegericht willen toezicht houden, in plaats van in de control-modus te schieten;
 • ze de eigen informatievoorziening willen vormgeven, naast die van de bestuurder;
 • ze behoefte hebben aan een betere verbinding met de andere leden van de RvT en met de bestuurder(s) en stakeholders;
 • ze willen weten of het vak van (aankomend) commissaris of toezichthouder wel bij ze past;
 • ze net toezichthouder zijn geworden en wel een steuntje in je rug kunnen gebruiken.

Klanten die succesvol gebruik maken van De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl, voldoen aan één of meer van de volgende kenmerken:

 • Ze streven ernaar van het commissariaat een succes te maken en tonen initiatief.
 • Ze willen hun kennis en ervaringen overdragen aan een onderneming of organisatie en aan de samenleving als geheel.
 • Ze hebben er plezier in om effectief te zijn en waarde toe te voegen aan de organisatie.
 • Ze vinden het de moeite waard om te investeren in henzelf en willen aan zelfreflectie doen.
 • Ze willen zich onderscheiden van andere toezichthouders door toekomstbestendig te zijn.
 • Ze staan open voor ideeën, inzichten en inspiratie van anderen.

Neem contact op met ons wanneer je bovenstaande situaties en kenmerken herkent en meer wilt weten. We denken graag met je mee.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren