Samenwerkingspartners

Toezicht nieuwe stijl is het gedachtegoed van founder Caroline Wijntjes, die haar gedachtegoed deelt met partners in business. Want hoe meer we kunnen delen, hoe eerder toezicht nieuwe stijl  toegepast wordt in de boardrooms van Nederland. Daarom werken wij graag samen met partijen die ons versterken.

Dit zijn onze samenwerkingspartners, met wie wij langdurig samenwerken om nieuw toezicht versneld in de Nederlandse boardroom te krijgen: