Overzicht opleidingen

In het overzicht vind je al onze blended opleidingen én alle e-learningen (zelfstudies) voor de nieuwe generatie talentvolle (aankomende) toezichthouders in Nederland. Via de knoppen onder ‘meer informatie’ vind je alles wat je wilt weten over de betreffende opleiding.
Of download hier onze flyer waarin De Erkende Opleiding toezichthouder nieuwe stijl staat beschreven.

Product
Omschrijving
Meer informatie
01. Erkende Opleiding toezichthouder nieuwe stijl

De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is dé complete praktijkgerichte opleiding met een vernieuwende visie op toezicht, voor aankomende toezichthouders die tevens een jaar in een RvT werkzaam zijn.

02. Opleiding toezichthouder nieuwe stijl

De Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is de volwaardige eerste stap voordat je als toezichthouder de praktijk in gaat óf als startende toezichthouder het nieuwe toezicht wilt leren ervaren.

03. Praktijkopleiding toezichthouder nieuwe stijl

De Praktijkopleiding Toezichthouder nieuwe stijl is de meest praktijkgerichte en vernieuwende opleiding voor degenen die de basis van het toezicht willen leren én een jaar lang willen ervaren in de praktijk van een RvT of RvC.

05. Opleiding Superbvisors | tot 40 jaar

Voor talentvolle professionals tot 40 jaar die de rol en vaardigheden van een toezichthouder of commissaris ambiëren. Het samen (online) leren met leeftijdsgenoten staat centraal.

06. Module Het verschil maken in de RvT | tot 40 jaar

Je ontwikkelt samen met leeftijdsgenoten je visie op toezicht en je eigen stijl op toezicht houden, om waarde toe te voegen binnen een context van (zeer) ervaren toezichthouders.

07. Module Toetreden tot de RvT | tot 40 jaar

Je leert samen met leeftijdsgenoten hoe je op eigen kracht en met jouw bagage binnenkomt bij een RvT of RvC van jouw keuze en bereidt je voor op een benoeming.

08/09. Basismodule: Op weg naar Nieuw Toezicht

Module voor aankomende en startende toezichthouders om de basis van het nieuwe toezicht te ontdekken. Je ontwikkelt je eigen visie en ambitie op nieuw toezicht, en leert hoe je in de rol van toezichthouder het samenspel met stakeholders kunt aanpakken en hoe je aan nieuw toezicht bouwt.

10/11. Toeleidingsmodule: Met gemak het juiste commissariaat krijgen

Voor professionals en toezichthouders die een stil willen staan bij wie je bent en waarvoor je staat als toezichthouder. En die een (andere) passende plek in een RvT of RvC zoeken, en zich willen onderscheiden op basis van hun persoonlijke meerwaarde. Kortom je maakt je eigen ‘fit’!

12. Verdiepingsmodule: Toezicht op digitalisering

Voor iedere toezichthouder ongeacht zijn of haar portefeuille, die wil weten hoe je goed toezicht kunt houden op digitalisering, juist wanneer je zelf geen IT-specialist bent.

14. Verdiepingsmodule: Toezicht op maatschappelijke transities

Je leert toezicht houden op de maatschappelijke transities, ongeacht je portefeuille. Denk aan sociale veiligheid, tekorten op de arbeidsmarkt, klimaatverandering, polarisatie in de samenleving, diversiteit en inclusie enzovoorts.

16. Verdiepingsmodule: De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel

Je leert hoe je de informatie kunt krijgen die je nodig hebt, door de juiste en rake vragen te stellen. Je leert communicatiestijlen herkennen en luisteren op verschillende communicatieniveaus. Je ervaart hoe je je oordeel kunt uitstellen en oefent veel.

17/18. Verdiepingsmodule: Toezicht op financiën & business intelligence

Je leert hoe je effectief toezicht houdt op geld, dat en informatie, ongeacht je portefeuille in de RvT of RvC. De invalshoek is de gedragscomponent van toezicht op financiën, oftewel financial behaviour.

19/21. Oriëntatie op toezichthouder worden

Oriëntatie voor talentvolle professionals die overwegen of ze toezichthouder of commissaris willen worden. Je krijgt precies de bagage mee die je nodig hebt om voor jezelf de afweging te maken of toezicht houden voor jou de volgende stap is.

22. Praktijkmodule Ervaring opdoen in een RvT

Voor aankomende toezichthouders die toegang willen krijgen tot de praktijk en tijdelijk waarde willen toevoegen aan RvT-vergaderingen. Je gaat een jaar de praktijk in.

23. Intervisie startende en gevorderde toezichthouders

Intervisiesessies voor vijf tot acht toezichthouders uit alle sectoren. We bieden aparte intervisiegroepen aan voor voorzitters RvT/RvC.

24. Coaching en mentorschap door founder Caroline Wijntjes

Voor toezichthouders die ervoor open staan om in de spiegel te kijken. Je wordt gecoacht door Caroline Wijntjes, expert op het gebied van de transitie in toezicht en de consequenties voor je persoonlijke- en teamontwikkeling. Kan los of naar behoefte naast de opleiding afgenomen  worden.

25. Coaching door jouw docent

Voor aankomende toezichthouders en commissarissen die tijdens De Erkende Opleiding toezichthouder nieuwe stijl individuele coaching wensen voor extra ondersteuning, zoals check op cv en sollicitatiebrief.

26. Online in-company opleiding Op weg naar nieuw toezicht

Deze in-company opleiding is speciaal ontwikkeld voor RvT’s en RvC’s die willen professionaliseren in de basis van toezicht nieuwe stijl.

27. Online in-company opleiding toezichtvisie en toezichtkader

De in-company opleiding toezichtvisie en toezichtkader is speciaal ontwikkeld voor RvT’s en RvC’s die hun toezichtvisie en/of hun toezichtkader willen ontwikkelen of herijken.

28. E-book: Hoe word je toezichthouder?

Praktische informatie voor talentvolle professionals die willen weten wat toezicht houden is en hoe je toezichthouder wordt. Het is een eerste oriëntatie. Bevat een stappenplan.

30. E-book: Toezicht op financiën en business intelligence

Een praktisch boek waar je meteen mee aan de slag kunt. Voor toezichthouders en commissarissen die willen weten hoe je toezicht houdt op geld, data en informatie. Het accent ligt op de gedragsmatige component, oftewel financial behaviour.

De reviews op onze website voldoen aan de Europese regels voor e-commerce. Wij kennen al onze klanten persoonlijk en nemen reviews een-op-een over.