Overzicht opleidingen

In het overzicht vind je al onze opleidingen op locatie én alle online opleidingen voor de nieuwe generatie talentvolle (aankomende) toezichthouders in Nederland. Via de knoppen onder ‘meer informatie’ vind je alles wat je wilt weten over de betreffende opleiding.

Product
Omschrijving
Meer informatie
01. Erkende opleiding
toezichthouder nieuwe stijl
De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is dé complete praktijkgerichte opleiding met een vernieuwende visie op toezicht, voor aankomende toezichthouders.
02. Opleiding
toezichthouder nieuwe stijl
De Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is de volwaardige eerste stap voordat je als toezichthouder de praktijk in gaat óf als startende toezichthouder het nieuwe toezicht wilt leren ervaren.
03/04A. Basismodule:
Op weg naar Nieuw Toezicht
Module voor (aankomende) toezichthouders die in de basis het nieuwe toezicht ontdekken. Je ontwikkelt je eigen visie en ambitie op nieuw toezicht, en hoe je in de rol van toezichthouder het samenspel met stakeholders kunt aanpakken.
04B. Slotbijeenkomst online basismodule
Optioneel bij de online basismodule. Met verschillende interactieve werkvormen waarin je de rol van toezichthouder kunt ervaren. Je hebt contact met je medestudenten en kunt netwerken.
05/06A. Toeleidingsmodule:
Met gemak het juiste
commissariaat krijgen
Voor (aankomende) toezichthouders die een (ander) passend commissariaat zoeken en zich willen onderscheiden op basis van hun individuele meerwaarde.
06B. Slotbijeenkomst online toeleidingsmodule
Optioneel bij de online toeleidingsmodule. Met ervaringen van andere (aankomende) toezichthouders en netwerkontmoetingen met je medestudenten en docent.
07. Verdiepingsmodule:
Toezicht op digitalisering
Voor iedere toezichthouder ongeacht zijn of haar portefeuille, die wil weten hoe je goed toezicht kunt houden op digitalisering, juist wanneer je zelf geen IT-specialist bent.
08/09. Verdiepingsmodule:
Toezicht op maatschappelijke impact
Je leert toezicht houden op de maatschappelijke impact, duurzaamheid en waardecreatie van jouw organisatie of onderneming, ongeacht je portefeuille in de RvC of RvT.
10. Verdiepingsmodule:
De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel
Je leert hoe je de informatie kunt krijgen die je nodig hebt, door de juiste vragen te stellen. Je leert communicatiestijlen herkennen en luisteren op verschillende communicatieniveaus. Je oefent en weet hoe je gelijkwaardig in contact treedt.
11/12. Oriëntatie:
Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden
Oriëntatieseminar voor talentvolle professionals die een commissariaat overwegen. In één dag krijg je precies de bagage mee die je nodig hebt om voor jezelf de afweging te maken of toezicht houden voor jou de volgende stap is.
13. Praktijkmodule traineeship
Voor aankomende toezichthouders die toegang willen krijgen tot de praktijk en tijdelijk waarde willen toevoegen aan RvT-vergaderingen. Je gaat een jaar de praktijk in.
14. Intervisie startende en gevorderde toezichthouders
Intervisiesessies voor vijf tot acht toezichthouders uit alle sectoren. We bieden aparte intervisiegroepen aan voor voorzitters RvT/RvC.
15. Coaching en mentorschap
Voor toezichthouders die ervoor open staan om in de spiegel te kijken. Je bent bereid je eigen weerstanden onder ogen te zien en vicieuze cirkels te doorbreken. Is onderdeel van de Erkende Opleiding, maar ook los af te nemen.
16. E-book:
Hoe word je toezichthouder?
Praktische informatie voor talentvolle professionals die willen weten wat toezicht houden is en hoe je toezichthouder wordt. Het is een eerste oriëntatie. Bevat een stappenplan.
17. E-book:
Toezicht op maatschappelijke impact
Voor iedere commissaris en toezichthouder die concreet aan de slag – of verder – wil met maatschappelijke impact, duurzaamheid en waardecreatie.
18. E-reader:
De kunst van het vragen stellen; het lijkt zo gemakkelijk
Een verzameling goed samengestelde artikelen voor iedere toezichthouder die inzicht wil hebben in de communicatie met zijn bestuurder en collega’s in de Raad van Toezicht, en die waar mogelijk wil verbeteren.