Overzicht opleidingen

In het overzicht vind je al onze opleidingen op locatie én alle online opleidingen voor de nieuwe generatie talentvolle (aankomende) toezichthouders in Nederland. Via de knoppen onder ‘meer informatie’ vind je alles wat je wilt weten over de betreffende opleiding.
Of download hier onze flyer waarin De Erkende Opleiding toezichthouder nieuwe stijl staat beschreven.

Product
Omschrijving
Meer informatie
01/02. Erkende opleiding
toezichthouder nieuwe stijl
De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is dé complete praktijkgerichte opleiding met een vernieuwende visie op toezicht, voor aankomende toezichthouders.
03/04. Opleiding
toezichthouder nieuwe stijl
De Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl is de volwaardige eerste stap voordat je als toezichthouder de praktijk in gaat óf als startende toezichthouder het nieuwe toezicht wilt leren ervaren.
05. Opleiding Superbvisors | tot 40 jaar
Voor talentvolle professionals tot 40 jaar die de rol van toezichthouder ambiëren. Met specifieke onderwerpen voor deze leeftijdscategorie.
06. Het verschil maken in de RvT | tot 40 jaar
Je ontwikkelt samen met leeftijdsgenoten je visie op toezicht en je eigen stijl op toezicht houden, om waarde toe te voegen binnen een context van (zeer) ervaren toezichthouders.
07/08. Basismodule:
Op weg naar Nieuw Toezicht
Module voor (aankomende) toezichthouders om de basis van het nieuwe toezicht te ontdekken. Je ontwikkelt je eigen visie en ambitie op nieuw toezicht, en leert hoe je in de rol van toezichthouder het samenspel met stakeholders kunt aanpakken.
09. Toetreden tot de RvT | tot 40 jaar
Je leert samen met leeftijdsgenoten hoe je op eigen kracht en met jouw bagage binnenkomt bij een RvT of RvC van jouw keuze en bereidt je voor op een benoeming.
10/11. Toeleidingsmodule:
Met gemak het juiste
commissariaat krijgen
Voor (aankomende) toezichthouders die een (ander) passend commissariaat zoeken en zich willen onderscheiden op basis van hun individuele meerwaarde.
12/13. Verdiepingsmodule:
Toezicht op digitalisering
Voor iedere toezichthouder ongeacht zijn of haar portefeuille, die wil weten hoe je goed toezicht kunt houden op digitalisering, juist wanneer je zelf geen IT-specialist bent.
14/15. Verdiepingsmodule:
Toezicht op maatschappelijke impact
Je leert toezicht houden op de maatschappelijke impact, duurzaamheid en waardecreatie van jouw organisatie of onderneming, ongeacht je portefeuille in de RvC of RvT.
16. Verdiepingsmodule:
De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel
Je leert hoe je de informatie kunt krijgen die je nodig hebt, door de juiste vragen te stellen. Je leert communicatiestijlen herkennen en luisteren op verschillende communicatieniveaus. Je oefent en weet hoe je gelijkwaardig in contact treedt.
17/18. Verdiepingsmodule:
Toezicht op financiën & business intelligence
Je leert hoe je effectief toezicht houdt op geld, dat en informatie, ongeacht je portefeuille in de RvT of RvC. De invalshoek is de gedragscomponent van toezicht op financiën, oftewel financial behaviour.
19/20/21. Oriëntatie:
Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden
Oriëntatie voor talentvolle professionals die een commissariaat overwegen. Je krijgt precies de bagage mee die je nodig hebt om voor jezelf de afweging te maken of toezicht houden voor jou de volgende stap is. In drie varianten: op locatie, zelfstudie met online les en geheel zelfstudie.
22. Praktijkmodule Ervaring opdoen in een RvT
Voor aankomende toezichthouders die toegang willen krijgen tot de praktijk en tijdelijk waarde willen toevoegen aan RvT-vergaderingen. Je gaat een jaar de praktijk in.
23. Intervisie startende en gevorderde toezichthouders
Intervisiesessies voor vijf tot acht toezichthouders uit alle sectoren. We bieden aparte intervisiegroepen aan voor voorzitters RvT/RvC.
24. Coaching en mentorschap door founder Caroline Wijntjes
Voor toezichthouders die ervoor open staan om in de spiegel te kijken. Je wordt gecoacht door Caroline Wijntjes, expert op het gebied van de transitie in toezicht en de consequenties voor je persoonlijke- en teamontwikkeling. Is onderdeel van de Erkende Opleiding, maar ook los af te nemen.
25. Coaching door jouw docent
Voor aankomende toezichthouders en commissarissen die tijdens De Erkende Opleiding toezichthouder nieuwe stijl individuele coaching wensen voor extra ondersteuning, zoals check op cv en sollicitatiebrief.
26. Online in-company opleiding Op weg naar nieuw toezicht
Deze in-company opleiding is speciaal ontwikkeld voor RvT’s en RvC’s die willen professionaliseren in de basis van toezicht nieuwe stijl.
27. Online in-company opleiding toezichtvisie en toezichtkader
De in-company opleiding toezichtvisie en toezichtkader is speciaal ontwikkeld voor RvT’s en RvC’s die hun toezichtvisie en/of hun toezichtkader willen ontwikkelen of herijken.
28. E-book:
Hoe word je toezichthouder?
Praktische informatie voor talentvolle professionals die willen weten wat toezicht houden is en hoe je toezichthouder wordt. Het is een eerste oriëntatie. Bevat een stappenplan.
29. E-book:
Toezicht op maatschappelijke impact
Voor iedere commissaris en toezichthouder die concreet aan de slag – of verder – wil met maatschappelijke impact, duurzaamheid en waardecreatie.
30. E-reader:
De kunst van het vragen stellen; het lijkt zo gemakkelijk
Een verzameling goed samengestelde artikelen voor iedere toezichthouder die inzicht wil hebben in de communicatie met zijn bestuurder en collega’s in de Raad van Toezicht, en die waar mogelijk wil verbeteren.
31. E-reader:
Toezicht op digitalisering
Een praktisch boek waar je meteen mee aan de slag kunt. Voor toezichthouders en commissarissen die op zoek zijn naar een handvat om het toezicht op digitalisering inhoud te geven. Met veel voorbeelden én voorbeeldvragen.
32. E-reader:
Toezicht op financiën en business intelligence
Een praktisch boek waar je meteen mee aan de slag kunt. Voor toezichthouders en commissarissen die willen weten hoe je toezicht houdt op geld, data en informatie. Het accent ligt op de gedragsmatige component, oftewel financial behaviour.

 

De reviews op onze website voldoen aan de Europese regels voor e-commerce. Wij kennen al onze klanten persoonlijk en nemen reviews een-op-een over.