Virtueel toezichthouderschap vraagt nieuwe vaardigheden

Recent onderzoek* naar de rolverdeling in virtuele teams laat zien dat daarin niet de traditionele leiders als leider worden gezien, maar de teamleden. Teamleden die het team gefocust houden op de doelen en anderen helpen met hun taken, zorgen ervoor dat het team op schema blijft. Best verrassend dus! Het roept dan ook de vraag op wat je hiervan als RvT kunt leren.

Praatjes vullen geen gaatjes

virtueel toezichthouderschap - leidersKlassieke leiderschapskwaliteiten als charisma, extraversie, vertrouwen uitstralen en intelligentie, blijken in online werksituaties niet voldoende te zijn. Virtueel leiderschap vraagt om andere vaardigheden. Het blijkt dat de georganiseerde, betrouwbare en productieve teamleden de leiderschapsrol naar zich toe trekken. Of beter gezegd: toebedeeld krijgen. De ‘doeners’ hebben in virtuele teams een aanzienlijk grotere rol dan degenen die veel praten. Terwijl het aantal woorden toch vaak wordt gezien als teken van autoriteit, invloed en leiderschap. Hoe vaak is de bestuurder aan het woord in jullie virtuele RvT-vergadering?

Kansen voor toezichthouders die ‘doen’

virtueel toezichthouderschap - doenersIn het onderzoek werden face-to-face, virtuele én hybride teams gevolgd. De face-to-face teams kozen leiders met zelfverzekerde en extraverte eigenschappen. De virtuele teams kozen voor ‘doeners’. Voor teamleden die planners waren, toekomstige taken in de gaten hielden en teamgenoten voorzagen van middelen en andere ondersteuning.

Kortom: mensen die dingen voor elkaar kregen. Deze leiders waren doelgericht, productief, betrouwbaar en behulpzaam. Hoofdauteur Radostina Purvanova zegt het als volgt: “In virtuele teams worden mensen eerder gezien op basis van wat ze werkelijk doen, dan op basis van wie ze zijn.

Bewustwording

In deze tijd waarin je als toezichthouder zoveel online werkt, betekent het voor RvT’s en RvC’s dat de traditionele rolverdeling binnen het team niet per se een garantie is voor een goede taakuitvoering. Het is belangrijk dat je als voorzitter en lid je bewust bent van dit soort mechanismen, zodat je die in je voordeel om kunt buigen. Een online context vraagt wellicht om aanpassing van jouw gedrag en het uitbouwen van je vaardigheden op het gebied van plannen, ondersteunen en verbinden.

In de praktijk

virtueel toezichthouderschapIn onze (online) begeleiding vormen die praktische vaardigheden een element waar we al veel aandacht aan besteden. In onze academie bijvoorbeeld, werken we met veel praktijksituaties en ligt ons accent op het oefenen met eigen acties uitzetten, proactief handelen en doen. Ook hebben we al de vraag gehad om een RvT te begeleiden waarbij de nadruk lag op de hybride samenwerking.

Hoe werken jullie online samen in jouw RvT, gecombineerd met face-to-face ontmoetingen? En hoe werken jullie online samen met je stakeholders? Duidelijk is wel dat  deze hybride samenwerking nog geruime tijd zal blijven. Wellicht bevalt het zo goed dat je dit voor altijd zo wilt houden, mits je er als RvT goed op anticipeert. Daarom een aantal praktische tips voor jou.

Tips virtueel samenwerken voor RvT’s en RvC’s

 

 1. Bespreek de teamrollen met elkaar
  Maak met de resultaten van het onderzoek in gedachten de teamrollen bespreekbaar. Herken je de beschreven mechanismen? Hoe werkt het in jullie RvT? Is er aanleiding om extra aandacht te schenken aan bepaalde vaardigheden?
 2. Houd de gezamenlijke doelen voor ogen
  Wees je (niet alleen als voorzitter) bewust van het ontbreken van non-verbale communicatie, het risico van ruis en afnemende motivatie. Zorg ervoor dat de doelen, kaders en resultaten steeds voor iedereen helder zijn.
 3. Optimale communicatie
  virtueel toezichthouderschap - contactZorg ervoor dat alle communicatie voorafgaand, tijdens en ook na de virtuele vergaderingen zo duidelijk mogelijk is. Dat geldt voor afspraken, agenda, acties, planning, adviezen, besluiten, alles. Omdat non-verbale communicatie ontbreekt, is het zaak zo duidelijk mogelijk te zijn. Duidelijkheid voorkomt miscommunicatie.
 4. Stel virtuele contactmomenten in
  Steeds weer blijkt dat een RvT beter functioneert wanneer de leden elkaar beter kennen dan alleen zakelijk. En juist deze aspecten schieten er tegenwoordig bij in. Plan daarom bewust online contactmomenten in, los van de reguliere vergaderingen. Dat kan bijvoorbeeld als RvT-commissie of als voorzitters van verschillende (medezeggenschaps) raden. Er is van alles mogelijk qua vorm, inhoud en frequentie, als het de onderlinge verbondenheid maar vergroot.

Veel succes en plezier gewenst!

PS Mocht jouw RvT of RvC ook belangstelling hebben voor een bijeenkomst met het accent op virtueel samenwerken, laat het ons vooral weten!

Meer weten over de virtuele praktijk van de toezichthouder? Bekijk de uitgebreide informatie over onze basismodule Op weg naar nieuw toezicht.
Te volgen op locatie of online. Meteen inschrijven kan ook.

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op
met Caroline Wijntjes.

 

* Purvanova, R.K., Charlier, S.D., Reeves, C.J. et al. Who Emerges into Virtual Team Leadership Roles? The Role of Achievement and Ascription Antecedents for Leadership Emergence Across the Virtuality Spectrum. J Bus Psychol (2020).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *