Wat is voor jou de beste oriëntatie op toezichthouder worden?

Charlotte Hille*, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), volgde de e-learning variant van onze Oriëntatie op toezichthouder worden. We kunnen haar inmiddels aankomend toezichthouder noemen, want Charlotte is gegrepen door toezicht nieuwe stijl en enthousiast over het vak.  

Interesse

Via via kwam Charlotte in contact met het gedachtengoed van De Erkende Toezichthouder. Dat maakte haar enthousiast, onder andere omdat het aansloot bij haar eigen ervaring met toezicht houden. Charlotte: “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe organisaties in elkaar zitten en functioneren. Als lid van de Centrale Ondernemingsraad en als OR-lid bij de UvA heb ik het samenspel tussen RvT, bestuurder en stakeholders van binnenuit mee kunnen maken, zoals de bezetting van het Maagdenhuis is 2015. Ook werd ik jaren geleden al geïnspireerd door Charlotte Insinger, destijds toezichthouder bij het Erasmus UMC, die in een interview vertelde dat toezicht houden hard werken is, niet passief achterover leunen.”

Interessante ervaring

“Als OR-lid heb ik situaties meegemaakt waarbij er een absolute noodzaak tot verandering in het toezicht nodig was. Ik zag hoe verschillende mensen daarbij de principes van nieuw toezicht toepasten. Daar kwam zoveel uit! De toezichthouders luisterden goed naar de OR en gingen de organisatie in. Ze keken wat er precíes aan de hand was, namen studenten en staf echt serieus. RvT en OR werkten constructief samen. De vertaalslag moest worden gemaakt van ‘de medewerker moet zijn mond houden’ naar ‘luisteren wat de medewerker wil’. Heel interessant! Er zijn echt veranderingen doorgevoerd. Dat stimuleerde mij om zelf ook toezichthouder te willen worden.”

Voordelen e-learning

In het voorjaar kwamen de lessen op locatie stil te liggen en pakte De Erkende Toezichthouder de ontwikkeling van online lesmateriaal verder op. De introductie van het eerste e-learning materiaal kwam voor Charlotte op een goed moment. Charlotte: “Ik vind het ontzettend fijn om te kunnen studeren op die momenten waarop het mij goed uitkomt en dat ik zelf het tempo kan bepalen. Ook is het voor mij een groot voordeel dat ik het materiaal terug kan lezen. Het geeft me de gelegenheid er verder over na te denken en om te reflecteren over hoe ik het kan toepassen.”

Alles op z’n plek

Onderdeel van het lesmateriaal is, voor wie daar prijs op stelt, een gesprek met Caroline. Charlotte greep die gelegenheid aan: “De antwoorden die ik gaf op de vragen van Caroline, leidden tot conclusies die ik niet zo duidelijk zelf zou hebben getrokken. Het ging vooral over mijn kracht en kwaliteiten. Een aantal dingen wist ik in mijn achterhoofd wel, maar door haar vragen werd ik me er pas goed bewust van dat mijn drijvende kracht mijn creativiteit is. Of het nu om muziek, schilderen, schrijven of mijn werk als vernieuwend docent is, het komt overal in tot uiting. Dat vind ik knap van Caroline. Ze stelt vragen die echt binnenkomen en daardoor een groot effect hebben. Want als zij je laat zien waarin je anders bent dan anderen, ben je toch een stap verder op je weg naar het toezichthouderschap.”

Voor elk wat wils

De achtergrond van mensen die zich oriënteren op toezicht houden is uiteraard heel verschillend. De een is blanco, bij een ander is ooit al een zaadje geplant dat door regelmatig water geven inmiddels is ontkiemd, en alles daartussenin. Charlotte valt in de tweede categorie: “Al eerder had ik materiaal van De Erkende Toezichthouder gelezen en via een testje daarin kreeg ik een indicatie over de sector waarin ik waarde zou kunnen toevoegen als toezichthouder. Ik had dus basiskennis en was al gaan nadenken over de toepassing. Ik schoot door het lesmateriaal heen. Werd er heel blij en enthousiast van. Ik heb het contact met andere deelnemers daardoor niet gemist, maar kan me voorstellen dat anderen online contact wel prettig vinden en dan is het fijn dat die mogelijkheid er nu ook is.”

Meer weten over de Oriëntatie op toezichthouder worden? Bekijk het dagprogramma op locatie, de online variant (incl. online les) en de e-learning variant (alleen zelfstudie). Je vindt ze ook in het lesrooster.

Je kunt je ook meteen inschrijven of je vragen stellen aan Caroline Wijntjes.

* Charlotte Hille, universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *