Toezichthouder worden: wat houdt jou nog tegen? 6 misverstanden opgehelderd

Toezicht nieuwe stijl vindt steeds meer ingang, en daarmee raakt ook het beeld van sigaren rokende heren in driedelig grijs op de achtergrond. Dat is waar wij het voor doen, want nieuw toezicht vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en ervaring.

Toch merken we dat er nog misverstanden bestaan. En dat is jammer, want als talentvolle professionals zich laten afschrikken door onjuiste of onvoldoende informatie, lopen de boardrooms van tal van bedrijven en organisaties goede toezichthouders mis! Juist in deze bijzondere tijd hebben we elkaar nodig. Daarom helderen we de belangrijkste 6 misverstanden voor je op.

1. Ik ben te jong

RvC’s en RvT’s vallen nog wel eens terug in ’het oude denken’: je moet wel eerst je sporen hebben verdiend wil je goed toezicht kunnen houden. Dat is een misvatting. Er zijn verschillende kwaliteiten nodig in een RvT. Het is onze ervaring dat jonge talentvolle professionals daar een uitstekende bijdrage aan kunnen leveren. De wereld, de maatschappij en dus ook bedrijven en organisaties veranderen steeds sneller. Jonge professionals kennen dat tempo als geen ander. Ze zijn gewend mee te bewegen met een continu veranderende maatschappij.

Ze zijn van nu, en ‘van nu‘ is nodig om bij te blijven. Ze zijn gewend om snel te schakelen en te durven veranderen. De kennis op het gebied van nieuwe, disruptieve technologieën ligt hoog en ze kennen voorbeelden te over van innovaties die écht veranderingen teweeg brachten. Dat is van onschatbare waarde. Het andere denken van de nieuwe generatie komt ook tot uiting in ander gedrag. Deze groep durft de kritische basisvragen te stellen die op dit moment nodig zijn. Bovendien is zelfreflectie bij deze generatie ongekend hoog.

Kortom, de meerwaarde van deze jonge professionals komt tot uiting in:

 • aanvullende kennis uit de nieuwe economie
 • andere manieren van organiseren
 • out of the box denken
 • kritische vragen durven stellen
 • flexibele instelling
 • leergierigheid en leervermogen

Je leest er meer over in ons artikel ‘Waarom nieuw toezicht de jonge honden nodig heeft’.

2. Ik ben te oud

Na deze lofzang lijkt het bijna of de oudere generatie heeft afgedaan. Niets is minder waar! De teamsamenstelling in een RvT is van groot belang. Een mix van jong en oud is dan ook aan te bevelen. De verschillende generaties zijn gelijkwaardig en kunnen elkaar aanvullen. Leren van elkaar is geen eenrichtingverkeer. Jonge professionals leren graag van hun oudere peers, maar andersom is ook de bedoeling. De gevestigde orde is niet voor niets de gevestigde orde en ook dat snappen jonge talentvolle professionals! Juist de combinatie van generaties in de RvT is daarom een gouden greep.

3. Ik ben vrouw

In 2020 is 29,5% van de commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vrouw. Nog maar 54% voldoet aan het voorgestelde Nederlandse quotum van 33% vrouw in de RvC. En 17% heeft nog geen enkele vrouw in de RvC. Kansen genoeg dus voor vrouwen, zou je zeggen! Toch hoorde ik deze week nog een zeer talentvolle aankomende vrouwelijke toezichthouder zeggen: ‘Vrouwen zijn nog altijd bescheidener dan mannen. Een man weet wel waar hij goed in is. En als hij ergens niet goed in is, dan denkt hij dat hij dat vanzelf wel wordt. Een vrouw denkt: tegen de tijd dat ik aan alle criteria voldoe, zal ik er eens over nadenken. En dan is ze verbaasd dat haar vervolgens mannen passeren die veel minder kwaliteiten hebben’. Dus vrouwen: kom op!

4. Ik ben man

Als man denk je nu misschien: ik kan wel een opleiding volgen, maar daarna heeft het toch geen zin om te solliciteren want vrouwen krijgen voorrang. Die voorrang is uiteraard niet een vanzelfsprekendheid, en geldt alleen bij gelijke geschiktheid. Dus als jij voldoet aan de functie-eisen, het betreffende commissariaat jou op het lijf geschreven is en je jouw toegevoegde waarde voor de organisatie goed kunt verwoorden, dan solliciteer je gewoon en ga je ‘de strijd’ aan.

5. Ik ben teveel een bestuurder

Dat zou best eens mee kunnen vallen! Door je te realiseren dat je gewend bent met een bestuurdersbril te kijken, hebt je dat al voor de helft ‘opgelost’. Bovendien is inzicht in elkaars rollen, verantwoordelijkheden en valkuilen essentieel voor het op de juiste manier uitoefenen daarvan. Zo constateerde een bestuurder die onlangs de module ‘Op weg naar goed toezicht’ volgde, halverwege al: ‘Ik wilde dat ik dit veel eerder had gedaan. Eigenlijk zou iedere bestuurder deze opleiding moeten volgen. Het geeft niet alleen meer zicht op de eigen taak, maar ook op de samenwerking met de RvT.’ Deze bestuurder had dus als aankomend toezichthouder veel baat bij zijn ervaring als bestuurder. Toch is het toezichthouderschap niet weggelegd voor iedere bestuurder. Je kunt wel iets aanleren, maar het moet ook bij je passen. En als dat niet het geval is, moet je die conclusie ook durven trekken.

6. Ik heb te weinig bestuurlijke ervaring

In vacatures wordt toch nog regelmatig de eis gesteld dat de kandidaat moet beschikken over jarenlange bestuurlijke ervaring. Terwijl toezicht nieuwe stijl juist om andere competenties en vaardigheden vraagt. Daarom is het belangrijk dat je weet wat men precies verstaat onder bestuurlijke ervaring. Jij kunt dan de vertaalslag maken naar je eigen ervaring en vaardigheden op het gebied van:

  • strategisch advies aan bestuurder(s)
  • leiding geven en werkgeverschap
  • taken op het gebied van toetsen of controleren van beleid

Op die manier laat je zien dat je beschikt over strategisch inzicht en dat je de bestuurlijke context van een organisatie kunt doorgronden. Je toont aan dat je een helikopterview hebt en het vermogen om consequenties van beleidsbeslissingen te doorzien. Als je daar nog je vakinhoudelijke kennis aan toe kunt voegen, heb jij op een prima manier inzicht gegeven in wat jij in bestuurlijk opzicht kunt betekenen voor deze organisatie. Laat je dus niet afschrikken door deze functie-eis, maar probeer erachter te kijken.

Leven bij jou deze misverstanden niet, maar houdt de huidige tijd je tegen om je te oriënteren op het toezichthouderschap of om een opleiding te volgen? Realiseer je dan dat het cliché ‘stilstand is achteruitgang’ echt klopt. Juist in deze dynamische tijd.

Meer weten over de Oriëntatie op toezichthouder worden? Bekijk het dagprogramma op locatie, de online variant (incl. online les) en de e-learning variant (alleen zelfstudie). Je vindt ze ook in het lesrooster.

Je kunt je ook meteen inschrijven of je vragen stellen aan Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *