Voor toezicht op maatschappelijke impact moet je als commissaris in verbinding zijn met de omgeving

Onze docent Marjolein Baghuis had een gesprek met Petri Hofsté, nummer 1 in de Top-100 Corporate Vrouwen en nummer 4 in de Top-100 Commissarissen. Over haar antwoord op de vraag hoe ze als commissaris toezicht houdt op maatschappelijke impact, lange termijn waardecreatie en duurzaamheid, hoeft ze niet lang na te denken. Petri Hofsté kijkt naar organisaties vanuit een integrale blik om daadwerkelijk impact te hebben en de wereld een beetje mooier te maken.

“Lange termijn waardecreatie gaat over verbinding met wat er gaande is in de buitenwereld”, vertelt Petri Hofsté. “Wat daarbij komt kijken verschilt per bedrijf. Lange termijn waardecreatie gaat over wezenlijke vraagstukken voor mensen en organisaties – dat maakt het voor mij zo boeiend. Toezicht is niet alleen een handtekening zetten bij wat er in de statuten omschreven staat.

Toezicht houden op de lange termijn is veel belangrijker. Hoe borg je in de visie en missie dat het voor alle betrokkenen een goede organisatie blijft? De strategische uitwerking daarvan ligt bij de Raad van Bestuur. Maar omdat bestuurders door de dagelijkse praktijk opgeslokt kunnen worden, is het een rol voor de Raad van Commissarissen om te bewaken dat je het gesprek hierover blijft voeren.”

Verankeren in de organisatie
“Een bedrijf moet een breed palet aan doelstellingen hebben, niet alleen maar financiële. De gevolgen van een eenzijdige gerichtheid op financiële doelstellingen hebben we in de afgelopen kredietcrisis gezien. In de bredere set doelstellingen moeten de perspectieven en belangen van klanten, werknemers en andere stakeholders een plaats hebben. De interne managementinformatie en sturingsmechanismes moeten hierop aansluiten, tot en met het beoordelingsproces. En ook in de externe verantwoording moet dit verankerd zijn, al dan niet in een geïntegreerd verslag. Rankings en prijzen zoals de transparantiebenchmark en de kristalprijs helpen hierbij; ze stimuleren bedrijven om een breder palet aan KPI’s en doelstellingen neer te zetten.”

Verbinding
Lange termijn waardecreatie en duurzaamheid zijn heel verschillend ingevuld bij de bedrijven waar Petri Hofsté commissaris is. Toch is een duidelijke rode lijn te ontdekken. Door verbinding tussen organisatieonderdelen met hun omgeving ontstaat creativiteit en innovatie: voorwaarden voor een duurzame toekomst.

“Rabobank en Achmea zijn beide coöperaties. Bij een dergelijk bedrijfsmodel wordt er historisch al veel meer verantwoording afgelegd aan de verschillende stakeholders.
Bij financiële instellingen kun je niet alleen bezig zijn met de winst van morgen, maar word je gedwongen ook aan de lange termijn te denken. Dat doe je in verbinding met de omgeving die enorm snel verandert door de digitale transitie en door innovatie van binnen en buiten de sector. De missie van Rabobank bijvoorbeeld sluit mooi aan bij die gedachte van verbinding: Growing a better world together.”

Innoveren als focus in je toezicht
Bodemonderzoeker Fugro is door de crisis in de olie- en gassector door een enorm dal gegaan. Juist door ons als RvC  ook op de lange termijn te blijven richten, zijn we sterker uit deze crisis gekomen. Fugro is blijven innoveren en diversificeren om ook andere sectoren te kunnen bedienen, zoals diensten voor windenergieparken.”

Bij Nyenrode gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Dat heeft ook te maken met de waarden van de universiteit: leadership, entrepreneurship en stewardship. Petri Hofsté: “Ik verwacht dat met de strategische update die nu gaande is, duurzaamheid een grotere plek zal krijgen in de visie op de toekomst en in de strategie. Het gaat dan niet alleen over de verduurzaming van het kasteel en het landgoed, maar vooral over diepere integratie daarvan in alle programma’s en onderzoek.”

Op de agenda
Sinds de update van de Code Corporate Governance in 2016 is er meer aandacht voor  lange termijn waardecreatie. “Dit maakt gesprekken los bij commissarissen, in vergaderingen en in permanente educatie sessies. Ook in discussies tussen leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het is goed om een aanjager in de Raad van Commissarissen te hebben, maar de hele RvC moet openstaan voor wat er gaande is in de maatschappij en hoe dat invloed heeft op waar het bedrijf voor moet staan en naar toe gaat. Daarvoor is diversiteit in de RvC en het toezicht essentieel.” 

Ook aan de slag met duurzaamheid, maatschappelijke impact en lange termijn waardecreatie in je rol als toezichthouder of commissaris?

Schrijf je dan in voor de verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact.
Eerst meer lezen? Bestel dan het praktische e-book.

 

LinkedIn-profiel van commissaris Petri Hofsté

 

 

 

LinkedIn-profiel docent Marjolein Baghuis van de Erkende Toezichthouder

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *