Verschillende aanvliegroutes naar het vak van toezichthouder

 

Er zijn allerlei redenen waarom mensen geïnteresseerd zijn in het vak van toezichthouder. In het artikel van deze week vertelt Marten Hummel*, directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, waarom de de oriëntatiedag ‘Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden’ precies aansloot bij de vragen waar hij in de praktijk tegenaan loopt met zijn eigen RvT.

Betrokkenheid en distantie

Als directeur van een brancheorganisatie heeft Marten Hummel zelf te maken met een RvT die toezicht houdt op zijn organisatie. Daarnaast is hij bestuurslid van een organisatie waarbij het bestuur functioneert als een RvT. Door deze combinatie ervaart hij het vak van toezichthouder van twee kanten. Marten Hummel:

‘In mijn eigen RvT zie ik dat mensen erg worstelen met de rol van toezichthouder. Iedereen wil zijn taak zo goed mogelijk uitvoeren, maar het blijkt lastig om je enerzijds sterk betrokken te voelen bij de organisatie en anderzijds een bepaalde distantie te bewaren.’

‘Ik ervaar dat als de twee polen van een spectrum en ik merk in de praktijk dat het niet eenvoudig is voor leden van een RvT om daarbinnen een evenwicht te vinden. Tegelijkertijd zit ik aan de andere kant van de tafel bij de organisatie waar ik deel uitmaak van het bestuur. Ik merk daar dat een goede RvT die betrokken is en meedenkt, een grote meerwaarde kan hebben voor de organisatie en voor de directeur. Dat is dus het spiegelbeeld. Die beide kanten kennen en de valkuilen zien, maakt me nieuwsgierig.’

Maatschappelijke dimensie

Zijn professionele achtergrond leidt bij Marten Hummel tot een meer dan gemiddelde belangstelling voor toezicht houden. Daar komt nog een factor bij, geeft hij aan: ‘De maatschappelijke dimensie wordt steeds belangrijker voor toezichthouders. Niet alleen in het sociaal domein, maar juist bij commerciële ondernemingen.

Neem als voorbeeld maar het onderwerp beloning, dat altijd wel in de belangstelling staat. Ik kan me voorstellen dat je als toezichthouder een belangrijke rol kunt spelen bij het ondersteunen van een bestuur bij het verder kijken dan de meest voor de hand liggende, financiële doelstellingen.’

Toezicht Nieuwe Stijl

Ook kijkt Marten Hummel naar de toekomst. Er komt een tijd dat hij afscheid neemt als directeur en hij is benieuwd of een rol als toezichthouder bij hem past. Zijn kennis en ervaring zou hij graag inzetten om van toegevoegde waarde te zijn voor organisaties. Toen hij stuitte op de mogelijkheid om via een oriëntatiedag kennis te maken met het gedachtegoed van De Erkende Toezichthouder, greep hij die kans aan.

Marten Hummel: ‘Ik was heel benieuwd naar die andere, nieuwe, manier van toezicht houden. Ik heb toezichthouders meegemaakt die heel ‘controleerderig’ waren en toezichthouders uit het ‘old boys network’ en ik wil graag weten wat er nog meer is. Ik las in de artikelen van De Erkende Toezichthouder over het meedenken, het betrokken zijn en dat maakte me nieuwsgierig.’

Verhelderende praktijksituaties

Een kennismaking van een dag leek Marten Hummel een goede manier om snel te zien of het toezichthouderschap iets voor hem zou zijn of niet. Ook de werkvorm sprak hem aan. Marten Hummel: ’In een dag tijd krijg je inzicht in de gedachtegang van De Erkende Toezichthouder. Heel duidelijk kwamen ook de twee polen betrokkenheid en distantie aan de orde. Precies het onderwerp waar ik zelf mee worstel. De cases waren daarbij erg verhelderend. Met name: hoe ver ga je in je bemoeienis als toezichthouder? Ga je niet op de stoel van de bestuurder zitten? Ik weet van mezelf dat ik snel in oplossingen denk en dat het voor mij een uitdaging zal zijn om ook die distantie te bewaren als dat nodig is.’

Verschillende aanvliegroutes

De combinatie van deelnemers uit maatschappelijke organisaties en uit het bedrijfsleven was interessant voor Marten Hummel. ‘Tijdens de gesprekken merkte ik verschillende malen: hé, zo kun je er ook naar kijken. Dat had ik zelf helemaal niet bedacht. Mooi om te zien dat er zulke verschillende aanvliegroutes zijn naar het vak van toezichthouder.’

Dat de docent zelf een ervaren toezichthouder nieuwe stijl is, was voor hem ook een meerwaarde. Om er nog preciezer achter te komen of hij goed zal kunnen gedijen in de toezichthoudersrol, heeft Marten Hummel inmiddels een volgende module afgerond. Wij wensen hem veel plezier en succes bij zijn volgende stappen!

Help jij ook mee de toekomst van het toezicht vorm te geven? Jouw bijdrage is hard nodig! De Oriëntatiedag  ‘Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden’
is voor jou dan een zinvolle eerste stap.

Alle data vind je in ons lesrooster. Je kunt je ook meteen inschrijven. Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op met Caroline Wijntjes.

Wellicht ten overvloede: bij onze opleidingen op locatie houden we uiteraard de anderhalvemeter- en andere RIVM-richtlijnen aan!

 

* Marten Hummel is directeur
van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *