Toezichthouder worden: waarom een goede voorbereiding vruchten afwerpt

perspectiefZijn motivatie om toezichthouder te worden verwoordt Thijs van der Hagen*, hoofd pensioenuitvoering bij pensioenuitvoerder APG en lid RvT bij onderwijskoepel MosaLira, heel precies: “Ik wilde mijn blikveld verbreden. Meer organisaties zien dan waar ik werk, om over en weer van elkaar te kunnen leren. Daarnaast ben ik mijn hele leven al maatschappelijk betrokken, omdat ik het leuk vind mijn kennis in te zetten voor de maatschappij. Tot slot een heel praktische reden: mijn kinderen zitten op een van de scholen van MosaLira, de organisatie waar ik nu toezichthouder ben. Per persoon volgen ze daar acht jaar onderwijs en ik vind het prettig om op deze manier iets terug te doen.”

Praktische voorbereiding op het toezichthouderschap

Via Delfin Executives BV, een van de samenwerkingspartners van De Erkende Toezichthouder, kwam Thijs terecht bij de basismodule omdat hij koos voor een praktische en relatief korte opleiding, in plaats van een langere en meer theoretische. Als startend toezichthouder, en ook in zijn werk, heeft hij veel profijt van de basismodule. “Wat ik tegenkwam paste me als een jas. Het was hoe ik ook mijn stijl van leiding geven bij APG probeer in te vullen.

Dat gaat heel erg over mensen vertrouwen geven. Over aan het denken zetten van de organisatie of de afdeling waar je leiding aan geeft, door de juiste vragen te stellen in plaats van zelf met oplossingen te komen. Verder gaf de stof me heel concreet inzicht in praktische zaken binnen het nieuwe toezicht, onder andere door het gebruik van veel casuïstiek. Ik vind de module een goede voorbereiding en een aanrader voor iedereen die een toezichthoudende functie overweegt. Een must zelfs. Je bestuurt toch ook geen auto zonder rijbewijs?”

Rolbewust handelen

Toezichthouders moeten ervoor oppassen dat ze niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Thijs herkent dat. “Soms moet je op je handen zitten als toezichthouder. Stel dat ik het niet eens ben met een bepaalde strategie, dan is dat in mijn adviesrol niet relevant. Wel relevant is dat ik als RvT-lid de juiste vragen stel om erachter te komen of het proces van strategiebepaling ordentelijk is verlopen. Dat ik bijvoorbeeld weet dat met alle key stakeholders is gesproken en de conclusie kan trekken dat er sprake was van een degelijk proces. Dat was echt een eye opener voor mij.”

Meerwaarde

Verbreding van zijn blikveld, andere organisaties leren kennen, van elkaar leren; deze wensen lagen mede ten grondslag aan Thijs’ interesse voor het toezichthouderschap. Ervaart hij dit al in de praktijk? Thijs: “Zeker. Ik merkte dat men bij MosaLira heel ver is met het toepassen van het gedachtegoed van toezicht nieuwe stijl. De organisatie hanteert het Rijnlandse ondernemingsmodel (red.: ook wel stakeholdersmodel genoemd), waarbij sturen op vertrouwen een van de uitgangspunten is. Dat is precies hoe ik in mijn werk leiding wil geven en het is prachtig dat ik dat nu ook in mijn toezichthoudende rol kan laten zien. Dat sluit dus perfect op elkaar aan.

Ook heb ik er profijt van dat ik nu beide kanten van de tafel leer kennen: de kant van de bestuurder en de kant van de toezichthouder. Bij APG bereid ik soms stukken voor de RvC voor en ben ik dus de maker, terwijl ik bij MosaLira de ontvanger ben van de stukken. Dat geeft een ander perspectief. Het is goed om je daar bewust van te zijn en ernaar te handelen. Zo neem ik dus dingen mee van MosaLira naar APG en vice versa.”

Oefenen met praktijkcasussen

Op een prettige manier doorvragen en daarbij toch kritisch blijven, kan een uitdaging zijn voor veel toezichthouders. Thijs: “Vragen stellen vind ik niet moeilijk. Lastiger is het om geen richting of oordeel in je vraag te leggen. Daar probeer ik me echt bewust van te zijn. Als je daar niet op let, spreek je wel dat vraagteken uit, maar is het eigenlijk jouw mening die als vraag verpakt is. Ik probeer mijn vragen echt open te stellen. We hebben dat veel geoefend tijdens de online lessen.”

Contact met het primaire proces

Zijn toezichthouderschap bevalt Thijs prima. “Het is een feest om de vergaderingen bij te wonen. Daarnaast onderhoud ik nauwe contacten met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ik ben benoemd op hun aanbeveling. In deze coronatijd is het natuurlijk wel lastiger om goed feeling te houden met het primaire proces. Schoolbezoek zit er even niet in, maar via mijn kinderen krijg ik van alles mee. Ook was er laatst een ‘MosaLiradag’ voor al het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, online dit keer. Door de dag heen heb ik een aantal malen ingebeld en op die manier veel informatie verzameld. Zo proberen we als RvT-leden allemaal op onze eigen manier feeling te houden.

Meer weten over het vak van toezichthouder? Bekijk de uitgebreide informatie over onze basismodule Op weg naar nieuw toezicht. Te volgen op locatie of online. Meteen inschrijven kan ook.

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op
met Caroline Wijntjes.

 

*Thijs van der Hagen 

Werkt bij APG, is hoofd pensioenuitvoering, change leader, LSS Black Belt en lid RvT bij MosaLira (onderwijsstichting)

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *