4 praktische tips op je weg naar Nieuw Toezicht

Het is prachtig om te zien hoe in het toezicht nieuwe ideeën ontstaan, gaan groeien en zich verder ontwikkelen tot weer nieuwe ideeën. Het is een boeiend proces dat onze docenten steeds opnieuw met veel plezier beleven tijdens de Opleiding tot Toezichthouder Nieuwe Stijl en ook ik zelf ervaar tijdens mijn ondersteuning bij RvT’s en RvC’s.

Ik zie het bij aankomende toezichthouders en ook bij toezichthouders nieuwe stijl die zitting hebben in een RvT.  Ze staan als het ware te ‘trappelen’ om hun nieuwe kennis en ideeën in de praktijk te brengen. megafoonDaarbij stuiten ze geregeld op weerstand. Dat kan al tijdens een sollicitatiegesprek zijn, maar ook voelbaar in de groepsdynamica van de RvT. Weerstand kan verschillende vormen hebben, waardoor het in eerste instantie niet als zodanig wordt herkend. Het kan zijn dat ideeën genegeerd worden, van tafel geveegd met oneigenlijke argumenten, om zeep geholpen met dooddoeners en ga zo maar door.

Kortom, je krijgt het gevoel dat je geen voet aan de grond krijgt met je ideeën. Sommigen reageren daar op door hun ideeën nóg wat harder te roepen. Anderen bewegen zich steeds meer naar de achtergrond. Heel menselijke reacties, maar ze werken beiden averechts. Wat er natuurlijk achter zit, is dat het niet aan de ideeën zelf ligt, maar dat ze als bedreigend worden ervaren. Het gevolg is dat er dan alleen maar verliezers zijn en dat is natuurlijk ongewenst!

Deze ideeën van ambitieuze toezichthouders kunnen niet alleen bedreigend, maar ook confronterend zijn. Het laat zien dat anderen nog niet zo ver zijn in hun eigen ontwikkeling om het toezicht te verbeteren. Voor sommigen is dat pijnlijk. Anderen zullen er meer voor open staan, en die geven bijvoorbeeld aan dat ze bang zijn om op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

Om ervoor te zorgen dat de ideeën van ambitieuze toezichthouders ten goede kunnen komen aan de organisatie, is het nodig dat ze herkennen welke stijl van toezicht houden wordt gehanteerd. Is die meer van de klassiek, of van de nieuwe stijl?
Herkennen is hierbij het sleutelwoord. Daarvoor moet je de paradigmashift in toezicht kennen, die de beweging maakt van klassiek naar nieuw toezicht. Je moet weten hoe het toezicht eruit ziet in beide stijlen. Niet iedereen is echter even ver in dit proces.

Vier praktische tips om je ambities vast te houden:

  1. Geef aan dat je wilt leren van de ervaringen van de klassieke toezichthouders.
    Dat lijkt een open deur, maar door het expliciet te maken kun je veel kou voor de klassieke toezichthouder uit de lucht halen.
  2. Benader een klassieke toezichthouder persoonlijk met je idee, dus een-op-een. Zo pols je wat ze van je idee vinden voordat je het direct in de hele RvT inbrengt. Dat werkt vaak beter.
  3. Analyseer als sollicitant waar de RvT zit in de paradigmashift van klassiek naar nieuw toezicht.
    Voor een sollicitatiegesprek kun je je hierop voorbereiden, door je vragen (vooraf) zo te stellen dat je de verschillende stijlen herkent. Je kans op een benoeming wordt daarmee groter, omdat je bij ze aansluit.
  4. Haak aan dáár waar de toezichthouders zich in de paradigmashift bevinden en zorg ervoor dat je ze, met je ideeën, één stap voor bent. Zo creëer je herkenning én zet je stapje voor stapje toch een ontwikkelingsproces in gang.

stapvoorstapJe gaat dus bewust kiezen welke ideeën je gaat inbrengen, op welk moment en in welke setting. Op die manier houd jij je positieve energie en zet je jezelf stevig neer, maar ben je geen bedreiging meer. Door geduld te hebben lever je juist een bijdrage aan het professionaliseringstraject van de hele RvT, waar de klant uiteindelijk zijn voordeel mee doet. Allemaal winnaars dus!

Nadere informatie en meer data voor onze basismodule Op weg naar Nieuw Toezicht vind je bij onze diensten, evenals data en locaties.
Je kunt je ook meteen inschrijven.

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op
met Caroline Wijntjes.Bewaren

Bewaren

Bewaren

Categorieën nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *