Op zoek naar een (nieuwe) RvT? Een gedegen voorbereiding helpt echt

Sommige mensen rollen ogenschijnlijk gemakkelijk ergens in (Toezichthouder worden: zo snel kan het gaan), bij anderen vraagt het vinden van het juiste commissariaat wat meer tijd (Gelukt! Commissariaat gevonden dat past als een handschoen). Hoe het bij manager finance en control Martijn Deurloo* zal gaan, ligt in de toekomst besloten. Feit is wel dat hij zich goed voorbereidt en dat werpt zijn vruchten af.

Traineeship

Martijn kijkt inmiddels met veel voldoening terug op een geslaagd traineeship (niet voor iedereen is dit een term die de juiste associaties oproept, daarom spreken we ook wel van een praktijkjaar of een leer-werkplek). Hij leerde er veel én bracht zelf ook veel nieuwe kennis in, en dat werd bijzonder gewaardeerd. Toch wil hij zich graag eerst bij een andersoortige organisatie nog meer bekwamen in het toezichthouderschap voordat hij gaat solliciteren. En daar is veel voor te zeggen. Want ieder mens, iedere organisatie en iedere situatie is verschillend.

Maatschappelijk betrokken

Martijn raakte geïnteresseerd in het toezichthouderschap op twee manieren. Een leidinggevende die toezicht hield op een woningcorporatie, vertelde daar over én zei dat hij Martijn ook geschikt vond voor zo’n rol. Een tweede trigger was dat hij in zijn werk te maken kreeg met een RvT en dat een interessant perspectief vond om meer van te weten. Hij besloot daar werk van te maken en zijn ervaring en kwaliteiten in te zetten als toezichthouder bij organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

Martijn: ‘ik zocht op internet naar een geschikte opleiding. De Erkende Toezichthouder sprak mij het meeste aan. Dat kwam door het nieuwe toezicht. Geen old boys netwerk en ons-kent-ons, maar vanuit de RvT de verbinding opzoeken met de organisatie. Interactie aangaan, breder kijken, je oor te luister leggen. Kijken wat je als RvT nog meer kunt betekenen dan alleen aan de slag gaan met wat de bestuurder je aanbiedt aan informatie. Een gesprek met Caroline Wijntjes gaf het laatste zetje. Dit zocht ik en dit paste bij mij.’

Motivatie

Martijn volgde de basis- en de toeleidingsmodule en ook de verdiepingsmodule Toezicht op maatschappelijke impact. Halverwege de toeleidingsmodule werd hij benaderd voor een traineeship bij een stichting voor islamitisch onderwijs. Dat sprak hem aan en hij kon starten. Martijn: ‘ik vond het fijn dat ik eerst ervaring op kon doen voordat ik echt de rol van toezichthouder zou hebben. Ook omdat ik in het contact met de RvT dat ik in mijn werk heb, zie wat voor valkuilen er kunnen zijn.

Mensen gaan wel eens op de stoel van de bestuurder zitten en daardoor voeren we het verkeerde gesprek. Dat was voor mij precies de reden om een opleiding te doen. Om te weten wat mijn rol is en wat daar wel en niet bij hoort. Ik wil niet zomaar uit het niets zelf bedenken wat goed is. Zo zit ik niet in elkaar. Tegelijkertijd ben ik ook iemand die efficiënt wil werken en dus geen tijd wil verspillen door de verkeerde dingen te doen.’

Stap voor stap naar het einddoel

De inhoud en opbouw van de module Met gemak het juiste commissariaat vinden, sloot uitstekend aan bij wat Martijn zocht. Hij vertelt: ‘Wat ik zo mooi vond aan de module was de stapsgewijze opbouw. Stap voor stap zak je af naar jezelf. Elke keer een stukje verder. Dat ging heel mooi en via diverse invalshoeken. Te beginnen met naar binnen kijken: wie ben ik, waar zitten mijn competenties, waar zit mijn kracht en hoe zou ik dat als toezichthouder vorm en inhoud kunnen geven.’

‘Uiteindelijk had ik een mindmap met alle ingrediënten, uitmondend in: wat is mijn toegevoegde waarde als lid van een RvT en welke rol en organisatie passen het beste bij mij. Wat ik ook heel prettig vond waren de gesprekken met de andere deelnemers. In die dialoog konden we de scherpte opzoeken en daarnaast leerde ik ook van de inzichten en de zoektocht van de anderen én uiteraard van de reflectie van de docenten op mijzelf en mijn mededeelnemers. Heel leerzaam om te doen vond ik ook het filmpje dat we maakten van onze pitch. Dat hielp me echt om mijn boodschap nog scherper neer te zetten. Bovendien is het natuurlijk een heel originele manier jezelf te presenteren. Weer eens wat anders dan op papier.’

Concrete toegevoegde waarde

In de RvT kon Martijn als trainee echt van toegevoegde waarde zijn. Twee belangrijke punten waren het aanbrengen van structuur en de rol van de toezichthouder. Er ontbrak een jaarplanning en ook kwam hij de valkuil van het gaan zitten op de stoel van de bestuurder tegen. Dat leidde tot gesprekken over waar je wel en niet over gaat als toezichthouder. Daarnaast was hij regelmatig klankbord van de voorzitter vanwege de nieuwe invalshoeken die hij in kon brengen. Wel miste Martijn ook een aantal zaken.

Martijn: ‘de begrotingsbespreking met de auditcommissie en de jaarverantwoording waren onvolledig ingeregeld. Ik heb aan die processen een bijdrage kunnen leveren door de agendaplanning mee te helpen opzetten en de planning- en controlcyclus in te richten. Ook hebben we gesproken over de rollen en commissies in de RvT en was er een mooie bijeenkomst over de toezichtvisie waar ik aan kon bijdragen. Dat had ik niet gekund als ik de modules niet had gevolgd. De verwachtingen die ik vooraf van de opleiding had, zijn dus helemaal uitgekomen.’

In onze module Met gemak het juiste commissariaat krijgen leer je hoe je je onderscheidt op basis van je individuele meerwaarde en begeleiden we je tot in de RvT. Je kunt de module zowel online als op locatie volgen.

Heb je vragen, neem dan contact op met Caroline Wijntjes.

 

*Martijn Deurloo, zie zijn LinkedInprofiel, is aankomend toezichthouder en manager Finance en Control bij Stichting Perspektief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *