Mirjams grootste motivatie om toezichthouder te worden? ‘De regels verdwijnen!’

Tijdens een training Persoonlijk Leiderschap ontdekt Mirjam van Andel dat ze graag op strategisch vlak naar organisaties wil kijken. In haar zoektocht om zichzelf verder te ontwikkelen, is ze nieuwsgierig of de rol van toezichthouder haar past. Mirjam: “Als ik tijdens een netwerkbijeenkomst de kans krijg om te spreken met toezichthouders en commissarissen, wekt docente Annechien Broekmeijer van De Erkende Toezichthouder mijn interesse. We zijn een connectie aangegaan op LinkedIn en vanaf toen is het balletje gaan rollen…”

Mirjam besluit zich aan te melden voor de oriëntatieweek: “De oriëntatieweek is verdeeld over vier webinars van een uur, wat goed te plannen is in de agenda. De focus ligt op: wat doet een toezichthouder? Is toezicht houden iets voor jou? Hoe werkt de governancecode? Het vragenuurtje met founder Caroline Wijntjes is daarbij heel prettig, evenals de interactie met de groep en de mogelijkheid om je vragen te stellen. Je merkt aan alles dat dit niet een vakgebied is wat je in een paar uur kan overbrengen. Het is veel breder dan dat, en door de diverse facetten heel behapbaar.”

Ik wil graag meer op strategisch niveau meedenken

Doorslaggevend

Wat voor Mirjam doorslaggevend is: “Op een gegeven moment worden de kwaliteiten benoemd die je nodig hebt in de rol van toezichthouder. Je houdt je niet bezig met de dagelijkse taken, maar eerder met de visie, het lange termijn denken, met onderwerpen als duurzaamheid en innovaties. En dan voornamelijk: hoe ga je daar kleur aan geven? Daar krijg ik energie van! Ik wil graag meer op strategisch niveau meedenken, en dat verwacht een Raad van Toezicht van jou.”

De oriëntatieweek geeft Mirjam meer inzicht in welke kwaliteiten nodig zijn om de rol van toezichthouder te vervullen. “Met name het inhoudelijke aspect van deze functie. Maar ook om een beeld te vormen van het verschil tussen de rol van toezichthouder en bestuurder. Welke kwaliteiten heb je nodig in een Raad van Toezicht? Wat wordt er van een toezichthouder verwacht? Wat kun je zelf inbrengen? En wat kun je betekenen voor een Raad van Toezicht?”

De oriëntatieweek heeft laten zien welke stappen je moet zetten om bij het resultaat te komen

Na het volgen van de oriëntatieweek is Mirjam ervan overtuigd dat ze met haar kwaliteiten van meerwaarde kan zijn als toezichthouder. “Je bent vaak gefocust op de sector waarin je werkzaam bent, echter ook buiten deze sector hebben mensen behoefte aan specifieke kennis die jij hebt opgedaan. Ik denk dat het goed is om toezichthouders samen te brengen die met een andere blik naar zaken kunnen kijken. Naast vele nieuwe inzichten, heeft de oriëntatieweek ook bijgedragen om erachter te komen welke stappen je moet zetten om daar te komen, en om het daadwerkelijk te gaan doen.”

Ik wil graag een steentje bijdragen aan de maatschappij

Luisteren, reflecteren, vooruitkijken

Wat Mirjam over zichzelf heeft geleerd: “Ik ben sterk in strategiebepaling, maar wel met de menselijke maat in zicht. Waarbij ik goed kan schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Ik wil me verdiepen in de mensen achter de organisatie om vooruit te kijken. Zonder het heft in eigen hand te nemen. Luisteren, reflecteren, vooruitkijken, het niet willen meebesturen maar wel adviseren. Ik kan de hoofdpunten uit een gesprek pakken om het vervolgens de juiste vragen te stellen. Wat is het probleem en welke vragen stel je om tot een gezamenlijk gedragen beslissing te komen? En dus ook: reflecteren op mijzelf.

Ik heb het nu zo gedaan, maar hoe kan ik dat een volgende keer beter aanpakken? Ik zie het als een soort wisselwerking waarin je elkaar vooruit helpt. Natuurlijk heb ik nog wel een ontwikkeling te ondergaan, maar ik ben bereid om in dit vak te groeien. Ik wil graag een steentje bijdragen aan de maatschappij.”

Out of the box

Mirjams grootste motivatie om toezichthouder te worden? “De regels verdwijnen! Het klassieke model geeft de indruk dat er bepaalde regels zijn en ik vraag me af of dat nog wel van deze tijd is. Ik denk dat organisaties gebaat zijn bij out of the box denken en op een andere manier bezig zijn. Deze organisaties gaan een ander type bestuurder aantrekken. Welke vernieuwing kun je zelf aanbrengen binnen de vraagstukken die er op dit gebied zijn? Als toezichthouder kun je de aanzet geven en daar wil ik wel een steentje aan bijdragen!” Wat haar triggert om de opleiding bij De Erkende Toezichthouder te volgen: “Daar zit een groot netwerk, waardoor ik makkelijker met de juiste mensen in contact kom om op de juiste plek in een Raad van Toezicht terecht te komen die bij mij past, en andersom.”

 Je kan het wiel wel opnieuw uitvinden, maar je kunt ook van elkaar leren! 

“Het lijkt mij erg leuk om tijdens de opleiding een intervisiegroep op te zetten van mensen met dezelfde ambities als ik, om van elkaar te leren. Je kan het wiel wel opnieuw uitvinden, maar je kunt ook van elkaar leren! Ik heb de indruk dat hetgeen wat ik wil brengen, valt onder de nieuwe stijl van toezicht houden. Het feit dat De Erkende Toezichthouder daarop coacht, vind ik een meerwaarde. Ik kijk ernaar uit om tijdens de opleiding de juiste taal te leren om als toezichthouder aan de slag te gaan. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de dynamiek in de bestuurskamer, omdat dit meerdere keren expliciet onder de aandacht is gebracht… Ik laat me verrassen!”

De oriëntatieweek heeft Mirjam geholpen om te achterhalen of ze verder wil in dit vakgebied. Voor talentvolle professionals die willen weten of toezicht houden nieuwe stijl de volgende stap is, welke mogelijkheden er zijn en of het bij jou past volg de Oriëntatieweek Is toezichthouder worden iets voor mij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *