Nieuw toezicht is onmogelijk zonder de juiste informatie

Een voorwaarde voor goed toezicht is dat je als toezichthouder beschikt over de juiste informatie. Het belang van doorvragen en de juiste vragen stellen is daarom in het nieuwe toezicht alleen maar groter geworden. Toezicht nieuwe stijl gaat gepaard met meer interactie tussen bestuurder en toezichthouder, in de vorm van samenwerking, reflectie en het fungeren als sparringpartner voor elkaar. Ook is de adviserende taak van de toezichthouder groter geworden (en de controlerende taak kleiner) en daarmee verandert ook de aard van de vragen. ‘Controlevragen’ maken plaats voor ‘waarderende’ vragen en dat vraagt om andere vaardigheden.

Essentiële vaardigheid

De juiste vragen stellen én je vragen op de juiste manier stellen, is misschien wel de belangrijkste vaardigheid van een toezichthouder nieuwe stijl. Tegelijkertijd blijkt het een van de lastigste. Doorvragen en daarbij rekening houden met je gesprekspartner, blijkt in de praktijk van het toezicht houden minder simpel dan je zou denken. Hoe zorg jij dat je het goede gesprek voert?

Wij zien regelmatig dat toezichthouders zich er onvoldoende bewust van zijn dat het proces start met jezelf uit te dagen om díe formatie boven tafel te krijgen, waar je naar op zoek bent. Je zoekt naar de juiste soort vragen en naar een manier om ze te stellen die als prettig wordt ervaren en niet als irritant. Tegelijkertijd blijf je graag zo dicht mogelijk bij je eigen natuurlijke manier van vragen stellen.

Oefenen met je eigen praktijksituatie

De Erkende Toezichthouder ondersteunt je bij het voeren van het goede gesprek en het constructief doorvragen daarin. Dat doen we onder meer in onze verdiepingsmodule ‘De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel’. We gebruiken o.a. casussen van de deelnemers en doen rollenspellen. Zo zie je meteen hoe jouw vraag overkomt en wat het resultaat is. Er is dus direct reflectie op je gedrag. Ben je te diplomatiek, dan komt je vraag niet aan en krijg je niet wat je wilt. Ben je te direct, dan schiet de bestuurder in de weerstand en krijg je ook niet waar je naar op zoek bent. Dit was precies de reden waarom toezichthouder Jacqueline Philipsen deelnam aan de module. Zij wilde leren hoe ze met haar directe manier van communiceren vragen kon stellen zonder irritant te worden.

Essentieel voor je toezicht: wendbaar zijn in je communicatie

Weten wat je eigen communicatiestijl is, die van anderen herkennen, weten wat de ander nodig heeft en kunnen schakelen van stijl, zijn vaardigheden die voor toezichthouders van groot belang zijn. Niet alleen individueel, maar ook voor de RvT als team. Zorg dus voor diversiteit. Elkaars communicatiestijlen kennen maakt het mogelijk die bewust in te zetten. Dat maakt je potentieel als RvT een stuk groter, waardoor je toezicht aan waarde wint!

Ken je rol en je effect

Je bent al lezend vast gaan nadenken over jouw manier van vragen stellen, of die effectief is en zo ja wanneer. Misschien schieten je al situaties te binnen waarbij je grote gebaren gebruikte, moeilijke woorden of expliciete taal? Dan sloeg je gesprekspartner waarschijnlijk dicht. Je verbale en non-verbale communicatie riepen een reactie op die jou niet verder hielp. Als informatie verzamelen je doel is, is het nodig om te communiceren op basis van gelijkwaardigheid. Het is een van de kenmerken van toezicht nieuwe stijl.

Effectiever vragen stellen

In de verdiepingsmodule leer je wat je eigen communicatiestijl is en wat de andere stijlen zijn en in welke situatie je welke stijl kunt toepassen voor het beste resultaat. Je oefent met vragen in verschillende praktijksituaties en merkt wanneer je vragen effectief zijn en wanneer niet. Je leert tevens hoe je je vraagtechnieken verrijkt, een reactie op jouw vraag interpreteert, hoe je op een sympathieke manier door kunt vragen en ook hoe je de communicatie binnen je RvT bespreekbaar maakt.

Meer weten over de verdiepingsmodule ‘De juiste vragen stellen; het lijkt zo simpel’?
Je kunt de
module op locatie volgen en ook als in-company training.
Informeer bij founder
Caroline Wijntjes naar de mogelijkheden.
Meteen inschrijven is ook mogelijk en doe je
hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *