Nieuw toezicht groeit door ontwikkelingsgericht denken en doen

‘Ontwikkelingsgericht’ is een van de kernwaarden van De Erkende Toezichthouder. Dat was het vanaf de start, nu bijna 10 jaar geleden, en dat is het nog steeds. Voor founder Caroline Wijntjes betekent het: beweging, vooruitgang, vernieuwing, inspelen op ontwikkelingen en kansen pakken. En vooral, doen wat nodig is. Doen wat nodig is om nieuw toezicht versneld in de Nederlandse boardrooms te brengen.

Geen utopie

Overtuigd van de noodzaak om klassiek toezicht om te buigen naar nieuwe vormen van toezicht, coachte Caroline al toezichthouders voordat ze in 2012 startte met haar bedrijf. Dat leidde in haar netwerk tot vragen als: ‘Hoe word ik zo’n ‘nieuwe’ toezichthouder, ‘Wordt dat wel gepikt, dat toezicht nieuwe stijl?’, ‘Is het niet een ideale wereld die je schetst, de praktijk ziet er toch heel anders uit?’

Omdat Caroline vanuit haar ervaring met de dagelijkse praktijk van toezichthouders kon uitleggen dat nieuw toezicht zeker geen utopie was en geleidelijk aan meer draagvlak kreeg, raakten steeds meer mensen binnen haar netwerk geïnteresseerd. En zo ontstonden de eerste lessen, omdat mensen van haar wilden leren hoe dat nieuwe toezicht er dan uitzag en hoe ze het in praktijk konden brengen. Het was het begin van de Academie.

Aandacht

Vanaf dat begin was een ding direct al duidelijk voor Caroline: persoonlijke aandacht is cruciaal. Dat betekende lesgeven in kleine groepen. Groot genoeg voor diepgaande discussies, maar ook weer niet zo groot dat er subgroepjes ontstaan. Aan dat uitgangspunt is De Erkende Toezichthouder altijd vast blijven houden. ‘Aandacht’ is daarom eveneens een kernwaarde.
Er volgde een gestage uitbouw van de Academie omdat mensen nieuwsgierig waren, enthousiast werden en meer wilden weten van dat nieuwe toezicht. De gekozen modulevorm beviel goed door de vraaggerichtheid en flexibiliteit ervan. Het groepsgewijs samen leren werd enthousiast ontvangen, evenals de keuze van De Erkende Toezichthouder om de modules op meerdere locaties in het land te organiseren. Zo was een opleiding altijd te volgen in de eigen regio. Ook dat is nog steeds zo en bovendien is het nu ook mogelijk om online te leren.

Professionalisering

Het begeleiden van professionaliseringstrajecten van RvT’s zorgde ook voor veel contactmomenten met tal van toezichthouders. De toezichtpraktijk in de les brengen ging dus heel eenvoudig en vanzelfsprekend. Parallel daaraan ontstond de behoefte bij de deelnemers aan de Academie om ook in de praktijk te leren. Van een + een was vervolgens snel drie te maken! Aankomende toezichthouders wilden ervaring opdoen, en RvT’s die de beweging maakten naar nieuw toezicht, hadden behoefte aan mensen die de nieuwe kennis toe konden passen. Goede matches waren dus snel te maken. Ondertussen had De Erkende Toezichthouder zo rond 2014 de begrippen toezicht nieuwe stijl en nieuw toezicht geïntroduceerd en begonnen de eerste effecten zichtbaar te worden.

Verdieping op maat

Niet alleen aankomende, ook steeds meer zittende toezichthouders wisten de weg naar De Erkende Toezichthouder te vinden. Daarmee nam ook de vraag naar verdiepende kennis toe en werden er verschillende verdiepingsmodules ontwikkeld. Bewust is daarbij de keuze gemaakt om niet een serie aan te bieden gericht op het verkrijgen van allerlei vaardigheden, maar juist de nadruk te leggen op vernieuwende kennis die je als toezichthouder nodig hebt vanuit de betekeniseconomie. Steeds meer wordt De Erkende Toezichthouder daardoor voor RvT’s een partner voor innovatie in toezicht. Veel organisaties staan voor een grote veranderopgave. Toezichthouders die zich realiseren dat de veranderingen ook betekenen dat het toezicht mee moet veranderen, en die zichzelf de vraag stellen hoe ze dat op een structurele manier aan kunnen pakken, weten daarvoor De Erkende Toezichthouder uitstekend te vinden.

Olievlekwerking

Inmiddels heeft de Academie 500-600 deelnemers per jaar en worden er op jaarbasis zo’n 30 RvT’s begeleid. Er kwam dus niet alleen steeds meer kennis beschikbaar over de toezichtpraktijk, maar ook over de deelnemers. Dat kreeg drie jaar geleden een logisch vervolg in een nieuwe tak: werving en selectie. RvT’s kwamen namelijk met de vraag of De Erkende Toezichthouder dan ook die toezichthouders nieuwe stijl konden leveren.

En dat maakt de cirkel rond: het doorontwikkelen van nieuw toezicht leidde tot een prominente aanwezigheid in de hele keten. De Erkende Toezichthouder leidt individuele toezichthouders op, begeleidt complete RvT’s en kan de toezichthouders plaatsen in vacatures van die RvT’s. Het enorme netwerk van deelnemers en van RvT’s komt op die manier samen. Bovendien is de kennis over die deelnemers ook groot, door de aandacht voor het individu die er vanaf het begin is. Deelnemers worden door de docent gedurende een langere periode gevolgd in hun ontwikkeling, wat het maken van een goede match eenvoudiger maakt.

Meebewegen

De organisatie van De Erkende Toezichthouder groeit ondertussen mee. Niet als doel op zich, maar als logisch gevolg van het doen wat nodig is om nieuw toezicht in steeds meer Nederlandse boardrooms te brengen. Inmiddels werkt een team van 15-20 ondernemers rond De Erkende Toezichthouder aan dit doel. Ieder vanuit  zijn of haar eigen expertise: van secretariaat, docentschap, communicatie, financiën en IT tot HR.

Volgende stap

Nog steeds is de insteek vernieuwend. Met als belangrijk onderdeel de manier waarop je de ander meeneemt in die vernieuwing. Daar zitten twee kanten aan. De kant van de talentvolle professionals tot 40 jaar die nieuw toezicht veel kunnen bieden en graag willen toetreden. En die van de zittende toezichthouders die wel meewillen in de vernieuwing maar daarbij tegen van alles aanlopen.

De Erkende Toezichthouder richt zich op beide groepen. Op de jonge professionals met een nieuwe opleiding specifiek voor hen (start in oktober). En op de zittende toezichthouders via begeleiding van RvT’s in transitieprocessen en door individuele coaching van toezichthouders.

 

In het verbeteren van het toezicht door deze groepen met elkaar te verbinden, ziet De Erkende Toezichthouder een belangrijke taak voor zichzelf.

Zo ontwikkelt het nieuwe toezicht zich steeds verder en ontwikkelt De Erkende Toezichthouder mee. Of is het andersom 😉

Meer weten over onze opleidingen, begeleiding van RvT’s of werving en selectie?
Lees de informatie op de website,
of neem contact op met Caroline Wijntjes.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *