Klanten bepalen je bestaansrecht als toezichthouder

 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in de Volkskrant van 30 september 2014 (voorpagina):

Nederland moet zich schrap zetten voor een toekomst waarin er voor veel mensen weleens geen betaald werk meer zou kunnen zijn. Door computers, robots en andere vormen van automatisering dreigt de komende decennia ‘een aanzienlijk deel van de bestaande banen’ te verdwijnen“.

Het is de eerste keer dat het kabinet dit thema zo nadrukkelijk agendeert. En ik hoop dat veel toezichthouders & commissarissen dat in hun vergadering ook zullen doen! Want als je het thema over welk impact de omgeving op het toezicht heeft al langer volgt, dan zie je dat het vandaag de dag al speelt.

 • Hoe zorg jij ervoor dat je in verbinding komt met de stakeholders, zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten?
 • Hoe houdt je toezicht op het stakeholderbeleid?
 • Hoe ga je in gesprek met de medezeggenschap?
 • Hoe ga je in gesprek met klanten & samenwerkingspartners?
 • Hoe ga je in gesprek met andere externe stakeholders?
 • Hoe leg je maatschappelijk verantwoording af (op het internet)?

Welke impact heeft het Nieuwe Toezicht op het werk van de RvT / RvC in contact met het bestuur en in het contact met haar omgeving? En hoe zorg je voor een goede verbinding?
Een van de belangrijkste contacten in de externe omgeving betreft klanten.

Uit recent onderzoek* is gebleken dat 86% van de zakelijk leiders verwacht dat in 2020 projectteams ook leden van buiten de organisatie zullen hebben, zoals klanten, partners en communities. Een reden om de lijnen uit te zetten en het toezicht ‘van buiten naar binnen’ te halen.

Bestuurders hebben te maken met complexe vraagstukken in een politiek onzeker klimaat. Organisaties hebben te maken met hyperconcurrentie en steeds kritischer wordende klanten.
Het wordt steeds lastiger om met product & dienst en prijs & kwaliteit onderscheidend te zijn.


Zonder klanten heeft een organisatie, en daarmee ook het toezicht geen bestaansrecht!
De veelzeggende verschuiving van (USP’s) Unique Selling Propositions naar (UBR’s) Unique Buying Reasons is subtiel maar van doorslaggevend belang. Wat betekent dit voor jou als toezichthouder?

 • Verdiep je vooral in welke waarde je toevoegt voor de klant en niet zozeer in wat je te bieden hebt.
 • Vraag je dus niet alleen af ‘wat’ je doet, maar met name ‘waarom’ je het doet.
 • Zorg dat je Klantgericht in plaats van Productgericht denkt én doet in het toezicht.
 • Stimuleer nieuwe business modellen in de strategievorming vanuit de behoeften en wensen van de klant.
 • Maak je medeplichtig aan het succes van de klant door betrokken toezicht te creëren.

Geen visieontwikkeling in het toezicht betekent stilstand. En stilstand betekent achteruitgang.
De wensen, behoeften en gedragingen van klanten veranderen voortdurend door maatschappelijke trends en nieuwe technologieën.
Denk aan de roep om duurzame producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de sterke groei van online aankopen.
Ook bieden nieuwe technologieën kansen om zaken sneller, beter en klantgerichter te organiseren (zoals robotica, zorg & leren via internet, apps, i-pads en i-games). Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent continu verbeteren en innoveren.


Klanten en  I N N O V A T I E

Innovatie is van cruciaal belang voor de continuïteit van de organisatie.

Innovatie vergt een onderzoekende en nieuwsgierige geest gericht op toekomstige vernieuwingen van strategie, producten, diensten
en markten.

Innovatie wordt uitermate belangrijk gevonden voor de economie.
 

Binnen het Nieuwe Toezicht houden ben je als RvT een inspirator en speel je een belangrijke rol als het gaat om strategische ontwikkelingen, inzichten, en trends.
Zelfs bij grote bedrijven wordt het nog vaak als écht eng ervaren om als toezichthouder met klanten te praten. Hier ligt dus nog een uitdaging.
Juist door met welgemeende interesse en nieuwsgierigheid de dialoog aan te gaan met klanten kan je de Unique Buying Reasons en klantwaarde daadwerkelijk toetsen.

Heeft bovenstaande je de inspiratie geboden om de stap te maken en de verbinding aan te gaan met klanten? Het zal je helpen je vak uit te oefenen middels vertrouwen, passie en betrokkenheid met klanten én de organisatie.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.
* The Economist IU Of Change: The future of technology disruption in business

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *