Toezicht-initiatief zoekt nemer

 

Er is momenteel een omslag gaande in het interne toezicht en een grote behoefte aan hóe je een diepere inhoudelijke vertaalslag kunt maken in het nieuwe toezicht houden, die effectief is en past bij de organisatie en haar omgeving.
–         Bestuurders hebben vandaag de dag te maken met complexe vraagstukken en verkeren in een maatschappelijk en politiek onzeker klimaat.
–         Stakeholders hebben hoge(re) verwachtingen en aandeelhouders willen graag een ‘high return’ zien.
–         Werknemers willen een goede plek om te kunnen werken waar hun professionaliteit tot hun recht komt, waar ze zich kunnen ontwikkelen en waarvoor ze de juiste steun ontvangen.
–         De klant rekent op een meer dan goed product of dienst. De klantbeleving neemt een steeds belangrijkere plaats in. Het is niet meer de vraag of je klantgericht gaat ondernemen maar wanneer.
–         Nieuwe vormen van organiseren en samenwerking zijn aan de orde, business-modellen vereisen een rigoureuze aanpassing.

En last but not least: Het vertrouwen in de bestuurlijke elite is tot een zwaar dieptepunt beland!

Dit betekent nog al wat. Hoe ga je hiermee om als toezichthouder en welke gedragsregels zijn van belang?

De belangrijkste effectieve eigenschap voor elke situatie is: proactiviteit

Proactief optreden is meer dan initiatieven nemen.
Het betekent dat je verantwoordelijk bent. Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden. We kunnen gevoelens ondergeschikt maken aan waarden. We kunnen iets teweeg brengen en zijn daar ook verantwoordelijk voor.

Alleen al het woord verantwoordelijkheid: het vermogen om je antwoord te kiezen.
Proactieve mensen zijn zich bewust van dat vermogen. Zij wijten niets aan de situatie, of de conditionering van hun gedrag. Hun optreden is een bewuste keuze, gebaseerd op waarden, en niet iets dat voortvloeit uit omstandigheden en gevoelens.

Natuurlijk worden ook proactieve mensen beïnvloed voor prikkels van buiten af, maar die zijn niet doorslaggevend. Het belangrijkste is hoe wij reageren op onze ervaringen.

Moeilijke omstandigheden brengen vaak een paradigmashift teweeg. Er wordt een totaal nieuw referentiekader gevormd, waardoor mensen anders in het leven komen te staan en hun verwachtingen bijstellen. De waarden die inherent zijn aan hun veranderde houding verschaffen hun een bredere kijk, die op anderen inspirerend werkt.

Proactieve mensen richten zich vooral op hun Cirkel van Invloed. Zij spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en hun Cirkel van Invloed vergroot. Het besef van eigen verantwoordelijkheid is de basis van effectiviteit.*

In onze basisopleiding Op weg naar Nieuw Toezicht hebben we het onder andere over de effecten van ons gedrag. Het zal je ertoe brengen betere resultaten te realiseren en met meer verantwoordelijkheid en plezier om je vak te kunnen (gaan) uitoefenen.
Bovendien zal de basisopleiding je inhoudelijke kennis van het nieuwe toezicht houden vergroten, en je laten ervaren hoe je Nieuw Toezicht kunt toepassen.

Voor toezichthouders die willen (om)schakelen naar Het Nieuwe Toezicht en voor aankomende toezichthouders. Maar bovenal voor diegenen die proactief willen insteken en eigentijdse ontwikkelingen willen toepassen in hun vak.

Wil je meer informatie over onze basisopleiding? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

* Bron: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – S.R. Covey

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *