Waarom de jonge generatie toezichthouders van onschatbare waarde is

 

Een commissariaat of toezichthouderschap kan waarde toevoegen aan je carrière als jonge talentvolle professional. Dat is geen nieuws. Je vergroot je netwerk, leert van en over organisaties en hun structuren. Je leert hoe je goed toezicht toepast en last but not least leer je verder kijken dan je eigen baan en werkgebied.

Dat niet alleen: jonge talentvolle professionals zijn ook van onschatbare waarde voor een Raad van Toezicht en voor de organisatie. Hoe zit dat dan precies en welke waarde voegt deze generatie toezichthouders toe?

Allereerst: weg met een belangrijke misvatting
Rond RvC’s en RvT’s hangt veelal nog een sfeer van ’het oude denken’: Je moet wel eerst je sporen hebben verdiend wil je goed toezicht kunnen houden, toch? Een helikopterview hebben, strategisch kunnen denken, uitstekende communicatieve vaardigheden hebben en uiteraard ruime bestuurlijke ervaring. De misvatting is dat jonge talentvolle professionals deze skills ontberen.

Jonge talentvolle professionals echter kunnen prima toezicht houden. Alleen al omdat de gemiddelde leercurve en informatie-intensiteit zoveel hoger liggen dan enkele decennia geleden.

De wereld, de maatschappij en dus ook bedrijven en organisaties veranderen steeds sneller. Jonge professionals kennen dat tempo als geen ander. Ze zijn van nu, en ‘van nu‘ is nodig om bij te blijven. Ze brengen dus echt iets extra’s mee. Daarmee vormt deze groep een waardevolle en niet te ontkennen aanvulling op de huidige generatie toezichthouders vóór hen.

De meerwaarde van de jonge professionals komt tot uiting in:

 • het meebrengen van aanvullende kennis uit de nieuwe economie
 • hoe je de komende generatie leiders kunt stimuleren
 • hoe je anders kunt organiseren
 • out of the box denken
 • kritische vragen durven stellen
 • flexibele instelling
 • leergierigheid

Nieuwe, aanvullende kennis
Kennis die de denkbeelden en zienswijzen van ’de oude garde’ verrijkt en verruimt. De jonge professionals hebben meegemaakt hoe internet de wereld leniger maakte. Ze ervaren de versnelling in het informatielandschap van dichtbij. Ze zijn niet bang om de vermeende heilige graal ter discussie te stellen. En juist dát heeft de wereld doen veranderen. Die kennis en dat soort lef is nodig om bij te blijven als Raad van Toezicht. De toekomst is nú en er zijn mensen nodig die de veranderingen overtuigend en beeldend kunnen duiden. Dat geeft een nieuwe energie en dynamiek.

Wetten en regels nieuwe economie
Jonge talentvolle professionals kennen de wetten en regels van de nieuwe economie als geen ander. Ze zijn gewend om snel te schakelen en te durven veranderen. Ze kunnen snel en goed overzien welke consequenties een bepaalde shift in denken voortbrengt en daar op anticiperen. De kennis op het gebied van nieuwe, disruptieve technologieën ligt hoog en ze kennen voorbeelden te over van innovaties die écht veranderingen teweeg brachten. Dat is van onschatbare waarde.

Ze denken out of the box
In het verlengde van bovenstaande: de nieuwe generatie toezichthouders denkt niet meer in bestaande business modellen, maar durft nieuwe te bedenken en te adviseren. Ze denken out of the box.

Ze stellen kritische vragen
Het andere denken van de nieuwe generatie komt ook tot uiting in ander gedrag. Bovendien durven ze kritische vragen te stellen. De gevestigde orde zegt ze minder dan dat tot nu toe het geval was. Je kunt je sporen wel hebben verdiend, maar je bent pas echt van toegevoegde waarde als je ook kritisch durft te kijken naar hoe je dat hebt gedaan. De zelfreflectie bij deze generatie is ongekend hoog. Dat moet ook wel: er kijken zoveel meer ogen mee via social media.

Ze durven de basisvragen te stellen die op dit moment nodig zijn
Waarom doen we wat we doen? Kan het ook beter, sneller, goedkoper, klantvriendelijker? En hoe pakken we het nieuwe toezicht aan? Ervaren toezichthouders vergeten zichzelf (en elkaar) nog wel eens deze vragen te stellen. Helemaal als een functie al langere tijd wordt bekleed. Tunnelvisie ligt dan op de loer en nieuw bloed wordt van levensbelang om iedereen alert te houden.

Ze zijn een flexibele generatie
Jonge talentvolle professionals zijn gewend om mee te bewegen met een continu veranderende maatschappij. Ze zijn het vanaf hun eerste carrièrestappen gewend om elke dag, week, maand te herpositioneren als de situatie daar om vraagt. En de situatie vraagt daar eigenlijk continu om. Ze kennen geen strategische plannen die 3 jaar vooruitkijken. Dat kan immers vaak niet eens meer. Voor we het weten rijden we rond in zelfsturende auto’s, doen we praktijksimulaties via virtual realitybrillen en houden we meetings met behulp van onze smartwatches.

Ze zijn leergierig
Het klinkt inmiddels misschien een beetje alsof de jonge generatie in alles de oudere garde voorbijstreeft. Logischer is het dat ze elkaar kunnen aanvullen, gelijkwaardig zijn en veel van elkaar kunnen leren. Want jonge talentvolle professionals zijn leergierig en hebben een groot absorptievermogen, ze leren heel graag van hun oudere peers.

Daarom is juist de combinatie van die twee generaties in de RvT een gouden greep! Over en weer leren, over en weer nieuwe dingen zien en over adviseren. Want de gevestigde orde is niet voor niets de gevestigde orde, dat snappen jonge talentvolle professionals ook.

Hoor jij tot de jonge generatie talentvolle professionals?
En denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn als toezichthouder of commissaris?
Schrijf je dan in voor ons
dagseminar Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden die op verschillende plaatsen in Nederland wordt gegeven.

In het filmpje hoor je wat deelnemers van dit seminar vinden.

Bewaren

Bewaren

Categorieën nieuwsbrief.

8 Reacties op Waarom de jonge generatie toezichthouders van onschatbare waarde is

 1. Marijkr Duijneveld - van Beek zegt:

  Eens met stellingname. Laat onverlet dat ook oudere (nieuwe) commissarissen een kans moeten krijgen en niet per definitie op grond van leeftijd geweerdoeten worden, hetgeen nu wel het geval is. Uiteindelijk gaat het erom met welke kennis en kunde je in staat bent om binnen een veranderende samenleving, met nieuwe gedragsregels ) governance) je een bijdrage kunt keveren,

  • C@roline zegt:

   Ons pleidooi is dat de oudere en jongere generatie elkaar juist goed aanvullen, men kan van elkaar leren. Zittende commissarissen zullen daarom ook mede vervangen dienen te worden door de oudere generatie (50 en 60 jaar). Op dit moment echter zal meer instroom nodig zijn van de jongere generatie (30 en 40 jaar), omdat de zittende generatie gemiddeld 58 jaar is.
   Ik ben het met je eens dat het uiteindelijk gaat om welke waarde je toevoegt als commissaris, en dat je leeftijd niet leidend moet zijn. Echter juist in die toegevoegde waarde verschillen de generaties van elkaar, generiek gesproken. Ons artikel wil laten zien welke toegevoegde waarde de jongere generatie toezichthouders juist met zich meebrengt, omdat bewustwording hierin onder zittende toezichthouders nog kan groeien. We zijn daarom ook blij met de vele likes en retweets voor ons artikel in de social media.

 2. WIJ zegt:

  Jong van Geest dat is waar het om gaat en daarbij de kennis en ervaring van de oudere generatie bundelen met de drive en ambitie van de jonge generatie.

 3. Jan vd Zanden zegt:

  Preek voor eigen parochie.

  Juist bij toezichthouders wordt levenservaring, reflectief vermogen en wijsheid verwacht. Je moet wel ook gezag bij senior management/RvB hebben.

  Daarom is dit idd. heel goed voor jonge professionals om die ervaring te krijgen. Maar het is m.i. zeker niet in het belang van en goed voor de bedrijven.

  En die internet skills en Social Media ervaring moet bij het operationeel management en R&D medewerkers in het bedrijf zitten. Niet zo zeer bij de toezichthouders.

  • C@roline zegt:

   Dit is geen preek voor eigen parochie, maar laten inzien dat je als toezichthouder moet anticiperen op de omgeving.
   Strategische kennis van IoT, maar ook van nieuwe technologieën en/of duurzaamheid moet beslist deel gaan uitmaken van de RvT of RvC. Hoe kun je anders goed toezicht houden als je niet weet wat de effecten zijn van deze nieuwe ontwikkelingen? Mijns inziens zullen deze organisaties of ondernemingen het de komende jaren anders niet gaan redden. En zijn wij als toezichthouders juist niet verantwoordelijk voor de (maatschappelijke) continuïteit?
   De tijd zal het ons leren, Jan!

 4. Mooi artikel Caroline.
  Je uitleg over de aanvullende kwaliteiten van “oud”en “jong” geeft treffend weer dat het altijd moet gaan om een open blik, gebaseerd op actuele kennis en kunde, gekoppeld aan gewortelde ervaring. In die zin vind ik initiatieven zoals een ‘kinderpanel’ in het grootwinkelbedrijf ook uitstekend aansluiten bij het denkgoed dat je uiteen zet en onderbouwt. Compliment.

  • C@roline zegt:

   Dank je wel, Karel!
   Bij De Erkende Toezichthouder zijn we inderdaad bezig nieuwe initiatieven voor te bereiden, die na de zomer van 2017 van start gaan!

 5. Dank voor dit artikel en de dialoog!
  Wijsheid, belangenloosheid en onbesproken gedrag is waar het over moet gaan, lijkt mij. Dat is wat organisaties ondersteunt. Wijsheid komt niet per definitie met de jaren, die tijd is voorbij, dat dat gedacht wordt.
  De kracht van diversiteit gaat hier ook op,m.i. Ik ben een RvT lid en altijd de enige vrouw tussen vele mannen. Dat voelt niet goed en is niet goed. Dus streven naar een mix van leeftijden, gender en culturele diversiteit, zou ik zeggen.
  Heeft iemand wel eens van The Elders gehoord? Een groep leiders (mannen en vrouwen) van onbesproken gedrag die gelangenloos landen, regeringen en organisaties adviseert. Hun gedachtegoed en methodiek wordt in het opkomende MKB van nieuw economieeen steeds meer toegepast in RvT’s.
  Ik bedoel maar: Het is niet alleen in Nederland waar ontwikkeling en vernieuwing plaatsvindt. Er valt veel te leren door te kijken naar ontwikkelingen in het buitenland.
  Binnen mijn eigen organisatie hebben wij inmiddels gekozen voor een Elder RvT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *