Toezicht op maatschappelijke impact? Het geheim van de klantfocus onthuld 

 

Voor Rob Donker* heeft toezicht op maatschappelijke impact te maken met verantwoordelijkheid nemen. Met het oog op de generaties die na ons komen voelt hij een sterke behoefte een rol te spelen in de duurzame voedselproductie. Hij is o.a. voorzitter van het bestuur van het Agrofoodcluster en houdt samen met het bestuur toezicht op de directie van deze stichting.

Agrofoodcluster zorgt voor verbinding in de open teelt door het genereren van kennis, innovatie en business. Rob Donker: ‘Er wordt veel over het thema duurzaamheid gesproken, maar vaak weinig gedaan. Er komen op de wereld steeds minder plekken waar goed voedsel geproduceerd kan worden en ik vind dat ik er een taak in heb om daar iets aan te doen.’

Inhoud en ontmoeting
Duurzaamheid is dus al dagelijkse kost voor Rob Donker, maar de toezichthoudende functie was nieuw. Wat hij zocht in de module ‘Toezicht op maatschappelijke impact’ was daarom tweeledig. Enerzijds had hij behoefte aan inzicht in de rol, taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder met betrekking tot dit onderwerp. Anderzijds zocht hij de ontmoeting en het gesprek met andere toezichthouders. Hij was benieuwd naar hun ervaringen en naar de inhoudelijke discussies over maatschappelijke impact. Terugkijkend kan hij constateren dat beide onderdelen voor hem goed uit de verf zijn gekomen en dat zijn verwachtingen zijn waargemaakt.

Worsteling en oplossing
Over de inhoud van de module en de groepsdynamiek vertelt Rob Donker: ‘Het is bijzonder dat je in een beperkte tijd een goede relatie opbouwt met je mede-deelnemers. Er is veel ruimte voor gesprek en intervisie. Je voert open gesprekken, spiegelt, gaat in discussie.

Bewustwording van de verschillende aspecten van maatschappelijke impact is een belangrijke opbrengst van de module. Je hoort wat er in andere organisaties speelt en waar de andere toezichthouders tegenaan lopen. Samen bespreek je verschillende mogelijkheden om daarmee in het toezicht om te gaan. Uiteraard speelt de docent daarbij ook een belangrijke rol.’

Warmdraaien en op stoom blijven
De inhoud van het e-book dat bij de module hoort en dat de deelnemers ter voorbereiding ontvingen, heeft Rob Donker als waardevol ervaren. Zinvolle achtergrondinformatie met als bijkomend effect dat iedereen ‘warmgedraaid’ aan de module begint. De lesstof tijdens de cursusdagen was praktijkgericht en maakte dat de onderwerpen goed aansloten bij de dagelijkse praktijk van de toezichthouders.

Praktijktips
Op de vraag of Rob nog een praktische tip heeft voor toezichthouders die bezig zijn om maatschappelijke impact op de agenda te krijgen, antwoordt hij: ‘Ik zou willen zeggen: gebruik de maatschappelijke discussies die nu gaande zijn om te reflecteren op de onderwerpen die in de eigen organisatie spelen. Die doen zich iedere dag voor. De kranten staan er vol mee.

Wat ik zelf regelmatig doe is een relevant artikel dat ik ergens lees, even scannen en naar de directeur sturen. Verder begin ik als voorzitter de vergadering altijd met een korte beschrijving van de wereld om ons heen. Wat speelt er vandaag, wat zijn de maatschappelijke thema’s waar we aan verbonden zijn of aan verbonden zouden moeten zijn. Regelmatig de blik even naar buiten richten betekent werken aan bewustwording en dat is de eerste stap om actie te ondernemen.’

Meer weten? Kijk bij de verdiepingsmodule ‘Toezicht op maatschappelijke impact’ van De Erkende Toezichthouder, of neem contact op met Caroline Wijntjes. Je kunt je ook meteen inschrijven.

 

 

Rob Donker is voorzitter van de stichting Agrofoodcluster en houdt samen met het bestuur toezicht op deze stichting. Tevens heeft hij zijn eigen adviesbureau.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *