De kracht van de toezichthouder

 

Afgelopen maand mochten we een RvT begeleiden die op zoek was naar hun eigen kracht, én die gevonden hebben! Graag laten we je een praktijkvoorbeeld zien op welke wijze een RvT dit heeft opgepakt.

De vragen die de RvT zichzelf durfde te stellen waren:
Hoe kunnen we scherper zijn op ons toezicht, zonder onze verantwoordingsrapportages te laten uitdijen?
Hoe kunnen we als team in de RvT meer betrokken zijn bij de bestuurder en zijn besturingsproces, zonder op zijn stoel te gaan zitten en veel tijd kwijt te zijn?
We hebben onder verscherpt toezicht gestaan, en willen hiervan leren. Maar hoe?

De noodzaak om hun toezicht te veranderen was door het verscherpte toezicht opeens heel helder geworden. Maar ook de wijze waarop ze als team in de RvT samenwerkten, inclusief de relatie met de bestuurder.
Het vertrouwen stond onder druk, evenals de ‘afstand’.
Het was duidelijk dat het anders moet.

We lieten ze zien hoe het nieuwe toezicht kan werken en wat dit kan betekenen voor de organisatie en hun klanten.
Hoe de rol van de bestuurder ‘nieuwe stijl’ verandert en wat hij nodig heeft. Wat dit betekent voor het werk van de toezichthouder.
Wat een goed team is.
En hoe de rol van de voorzitter hierin verandert.
Ze deden inzichten en inspiratie op en keken anders, met een nieuwe mindset naar hun eigen toezicht.

Het gaf antwoorden op de vraag wat goed toezicht is voor hun eigen organisatie.
Hoe ze waarde toevoegen voor de klant. Ze konden die vertalen naar zichzelf, waarin de nieuwste inzichten werden meegenomen.

Ook de vraag welke waarde ze als team toevoegen werd nadrukkelijk besproken.
Hoe kunnen ze betere besluiten nemen en samenwerken, ook in relatie met de bestuurder?
En welke teamkwaliteiten behoeven aandacht, waardoor ze scherper worden op hun toezicht?
Aan de hand van oefeningen en eigen casuïstiek vond de RvT zelf haar antwoorden.

Je kwetsbaar opstellen en je openstellen voor innovatie en andersdenkenden maakt dat er een kracht vrijkomt van binnenuit, die je sterker maakt als team.
Dan wordt 1+1=3!

Zonder kracht is het namelijk erg moeilijk om als toezichthouder of commissaris te gaan stáán voor dát wat nodig is.
De eerste stap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen kracht en acties, zo krijg je energie en plezier in je vak en geven ze jou je controle terug.
Verbind je met andere toezichthouders en luister empathisch.
Ik vind het geweldig om te zien wat er dan met toezichthouders en hun bestuurder gebeurt!

Ons advies is daarom: ga je eigen kracht ontdekken als toezichthouder, en zoek uit hoe jij je eigen kracht kunt benutten.
Ons programma Met gemak het juiste commissariaat krijgen laat je werken vanuit jouw kracht als toezichthouder. Je wordt er creatief van en de organisatie wordt er, net als jij, succesvol door.

Kom uit je comfortzone. Zet macht aan de kant, zodat je jezelf niet meer (ver)oordeelt – en net zo belangrijk – je dat ook bij collega toezichthouders niet meer doet.
Krachten bundelen door je te verbinden met gelijkgezinden, en anderen op die manier te inspireren dat ook vanuit eigen kracht te doen.
Mogen leren van elkaar voor beter toezicht.
Daar gaat het om!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *