Wie houdt de toezichthouder scherp?

 

Doordat men zich bewust is geworden wat de impact is van toezichthouders, is het nu niet meer de vraag óf professionalisering noodzakelijk is maar wannéér het daadwerkelijk wordt ingezet.

Economische omstandigheden leggen een zware druk op organisaties.
En de snel veranderende markt vereist een doortastend optreden van toezichthouders.
Dat vraagt om meer aandacht voor de kwaliteit en het belang van toezicht houden.
Toezichthouders zullen veel scherper en transparanter moeten worden, en de dialoog moeten aangaan.

Het ‘old-boys network’ behoort nu écht tot de verleden tijd.


‘Het Nieuwe Toezicht Houden’ is
dé trend voor 2014

 

Paradigmashift in Toezicht Houden

Toezicht oude stijl Toezicht nieuwe stijl
Communicatie: papieren jaarverslag Altijd aanspreekbaar
Besloten Open
Eigen netwerk Maatschappelijk & divers
Anoniem & luwte Bekend & zichtbaar
Passief & reactief Pro- & interactief
Op de achtergrond In dialoog
Observeren Reflecteren
Controle Sparringpartner
Harde cijfers & feiten Waardengericht

“Het paradigma is de oorsprong van houding en gedrag. Het is een bril.
Het bepaalt de manier waarop je naar het leven kijkt”. 

 Stephen R. Covey

Ook de aankomende aanscherping via de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen‘ in de semi-publieke sector vergt een goed inzicht en ervaring in Toezicht nieuwe stijl.

Falende bestuurders en slapende toezichthouders in de semi-publieke sector kunnen straks harder worden aangepakt, kopte de Volkskrant op 6 februari jl.

De maatregelen zijn een reactie op de reeks schandalen in het onderwijs, bij woningcorporaties en in de zorgsector, en gaan nu elke RvT raken.

Voor het bedrijfsleven kent de wet al wel heldere regels over de taak en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Het wetsvoorstel is dat deze regels nu ook gaan gelden voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s.

Zowel de maatschappij als de politiek vraagt een forser optreden van toezichthouders. Zij willen ervaren wat nu de échte toegevoegde waarde is van toezichthouders!

Wat heeft een goed functionerende RvT nieuwe stijl onder andere te doen?

 • een goed evenwicht in de samenstelling van de RvT of RvC (diversiteit)
 • op alle gebieden de juiste kennis en ervaring, zoals IT, netwerkorganisaties, social media, nieuwe leiderschapsstijlen, innovaties, veranderende relaties en waardecreatie
 • vereiste strategische aandacht, en snelheid bij inspelen op veranderingen
 • meer aandacht voor kwaliteit en krachtenveld
 • zwaardere selectie van toezichthouders op inhoud, gedrag en integriteit
 • waarborging van onafhankelijkheid, een (positief) kritische houding en alertheid
 • openheid en aanspreekbaarheid, het terugwinnen van maatschappelijk vertrouwen

Er zal dus meer van jou als toezichthouder worden verwacht en gevraagd!
Hoe zorg jij ervoor dat je scherp blijft, en dat je vertrouwen krijgt én houdt van bestuurders, stakeholders en de maatschappij?

Wil je meer weten over Op weg naar Nieuw Toezicht? Neem dan vrijblijvend contact op.

Een gedachte over “Wie houdt de toezichthouder scherp?

 1. Arie Stuijt

  1. UBUNTU! We leren ook van de inzichten die Nelson Mandela heeft uitgedragen!
  2. Toezicht dient te zijn ingebed in de onderhoudbare, levende democratie.
  3. Wat eisen stelt aan mensen die deelnemen aan hun lange termijn systemen zoals een pensioenfonds: “dienstplicht” aan de onderhoudbaarheid van ons gezamenlijke stelsel voor onze oude dag.

  Zie tweet.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *