5 tips voor passende zelfevaluaties voor de RvT

 

Hoe kunnen we onze effectiviteit als RvT vergroten?” Is een veel gehoorde vraag op dit moment onder toezichthouders als we met hen de zelfevaluatie voorbereiden.
Hoe zorgen we voor een goede zelfevaluatie? “Welke governance onderwerpen behandelen we? Of willen we ons juist richten op de interactie en de onderlinge samenwerking in het team? Of doen we beide?”

Hoe kies je een passende aanpak voor de zelfevaluatie?Stel dat je daar een goed antwoord op hebt gekregen, dan is er nog de vraag
Hoe richten we onze zelfevaluatie dan in? Welke methoden en instrumenten passen hierbij?”
Aansluiten bij waar je RvT nu staat is cruciaal, om vervolgstappen effectief te laten zijn en te komen tot goed toezicht.

Als je het antwoord kent op de vraag: “Wie of wat houdt jou als toezichthouder scherp?”, dan is dat een eerste goede stap. De tijd nemen tussen en tijdens de vergaderingen voor reflectie én (zelf)correctie geven je een helder beeld waar je staat en waar de verbeterpunten liggen. Je krijgt dan al een beter idee welke ondersteuning je zoekt en wat je als RvT nodig hebt.

Herken dan vervolgens de natuurlijke neiging om je eigen functioneren (te) positief te willen beoordelen! Ga gericht op zoek naar blinde vlekken, en schep ruimte en veiligheid voor kritische opmerkingen onderling.

Toch lukt het desondanks niet iedere RvT te kiezen voor een passende aanpak voor de zelfevaluatie.
Lange tijd pakten toezichthouders het enquêteformulier van een collega RvT, omdat dit makkelijk was en men de zelfevaluatie vervolgens kon afvinken.
Gelukkig zien toezichthouders steeds meer dat dit te weinig oplevert.

Hoe zorg je er nu voor dat de aanpak voor jullie zelfevaluatie past bij jouw RvT, zodat groei mogelijk wordt?
Volg dan deze 5 tips:

1. Voer in de RvT de discussie wat goed toezicht is voor jullie organisatie of onderneming, en stel daarvoor criteria & normen op.
2. Onderzoek of er eenzelfde visie op toezicht houden is in jullie RvT.
Is dat zo? Gefeliciteerd!
Is dat niet zo, waar liggen de verschillen en zijn die te overbruggen?
3. In hoeverre is het gebruikelijk om feedback te geven op elkaars functioneren? Is die feedback beperkt of juist volledig aanwezig?
4. Op welk ontwikkelingsniveau willen jullie insteken: op het procedurele, inhoudelijke of relationele niveau? Of een combinatie hiervan?
5. Geef antwoord op de vraag: “Waar staan we als team in onze eigen ontwikkeling?” Elke team doorloopt namelijk verschillende fasen, waarbij elke fase zijn eigen dynamiek en methodieken kent.

TeamontwikkelingsfasenKortom, niet één zelfevaluatie is hetzelfde, als je streeft naar effectief toezicht. Het betekent dat je uitkomt op allerlei aandachtspunten met bijbehorende werkvormen, en dus niet alleen bij enquêteformulieren.

Lukt dit nog niet (helemaal)? De Erkende Toezichthouder ondersteunt het hele jaar door zelfevaluaties voor de RvT of RvC, ook als dat alleen gaat om de passendheid van de zelfevaluatie, en je als RvT daarna zelf verder wilt.
Steeds vaker begeleiden wij Raden van Toezicht kort enkele malen per jaar op momenten dat nieuwe stappen gezet worden. Ondersteuning die niet alleen een solide basis geeft, maar je dieper laat nadenken én waarin je directe feedback ontvangt, zodat leren veel effectiever is dan bijvoorbeeld een congres bijwonen.

Wil jij dat ook? Willen jullie passende zelfevaluaties die leiden tot effectiever toezicht voor jouw organisatie of onderneming? 
Vraag dan een kennismakingsgesprek aan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *