14. Verdiepingsmodule: Toezicht op maatschappelijke transities

Je leert toezicht houden op de maatschappelijke transities, ongeacht je portefeuille. Denk aan sociale veiligheid, tekorten op de arbeidsmarkt, klimaatverandering, polarisatie in de samenleving, diversiteit en inclusie enzovoorts.