Heeft jouw RvT vacatures en sta je open voor de nieuwe aanpak?

Coöptatie, ken je dat begrip nog? Het bestaat nog wel, maar als het aan ons ligt, niet lang meer! Bij Toezicht Nieuwe Stijl hoort wat ons betreft namelijk ook werving & selectie nieuwe stijl. Reden waarom we bij De Erkende Toezichthouder liever spreken van talentontwikkeling. Het benoemen van nieuwe leden voor een RvT of RvC is voor ons een veel breder (en ook effectiever), proces dan een advertentie zetten en gesprekken met potentiële kandidaten voeren.

Nu Toezicht Nieuwe Stijl steeds meer zijn intrede doet, ontstaat de behoefte om het vervullen van vacatures in de RvT en RvC aan te pakken op een manier die beter past bij het gedachtegoed van het nieuwe toezicht. Dat is ook wat toezichthouders ons laten weten: dat het vaak lastig is om een echt goede match te vinden tussen een kandidaat, de RvT en de organisatie.

Wat is hier aan de hand?
Van een RvC van een woningcorporatie hoorden we dat hun zoektocht naar een geschikte kandidaat was mislukt, terwijl ze er een gerenommeerd bureau voor hadden ingeschakeld en ze vervolgens nog een ander bureau hadden gevraagd. Ze kwamen uiteindelijk toch uit bij ons. Veel bureaus blijken nog niet over een (groot genoeg) netwerk van toezichthouders nieuwe stijl te beschikken, waardoor er (te) weinig passende kandidaten worden voorgesteld. Daarnaast merken we dat er vaak geworven wordt op specifieke functionele vakgebieden. Beide punten verschillen wezenlijk met de aanpak van De Erkende Toezichthouder.

Kennis van binnen uit
De deelnemers aan onze academie kennen wij. We weten wie ze zijn en wat ze willen en kunnen als toezichthouder. Daarnaast blijven wij vaak betrokken bij hun toezichtspraktijk. We zien hoe ze het gedachtegoed van De Erkende Toezichthouder toepassen in de praktijk en welke waarde ze toevoegen. We weten wanneer hun RvT een professionaliseringsslag wil maken en we horen het wanneer iemand aan een nieuw commissariaat toe is. Kortom, we kennen hun persoonlijkheid, hun competenties, hun ambities en hun meerwaarde. Kennismaken hoeft niet meer, we kunnen bij vacatures meteen de diepte in en ondersteuning geven.

Nieuw uitgangspunt
Kandidaten werven voor toezicht nieuwe stijl vraagt een andere mix van competenties, kennis, vaardigheden en mindset dan bij klassiek toezicht het geval is. Bij het maken van de juiste match gaan we uit van precies díe mix die het toezicht in een organisatie de komende jaren nodig heeft. En we weten waar we de focus moeten leggen, omdat die staat beschreven in het toezichtsplan. Voorbeeld: voor een organisatie die met een sociale en organisatorische transitie bezig is gaan we dus niet alleen op zoek naar een toezichthouder financiën & risicomanagement, maar naar een toezichthouder die tevens kundig is op het gebied van maatschappelijke waardecreatie en kansen en die ervaring heeft met nieuwe business- en verdienmodellen.

Olievlekwerking
Doordat we kunnen putten uit een grote groep kandidaten die de afgelopen 6 jaren bij ons een opleiding heeft gedaan, én die we daarna nog steeds kennen in hun toezichtspraktijk, wordt de reikwijdte van toezicht nieuwe stijl steeds groter. Het maakt de cirkel van talentontwikkeling rond: aankomende toezichthouders die een opleiding doen, zitting nemen in een RvT en vervolgens intervisie volgen. Ondersteuning van hun RvT door De Erkende Toezichthouder bij het professionaliseren en tot slot de RvT die ons vraagt hen te begeleiden bij het werven van de nieuwe generatie toezichthouders.

Kwalitatieve én kwantitatieve voordelen
De voordelen van deze manier van werken zijn divers. Omdat we heel precies weten wat er nodig is, is het zoekprofiel dusdanig scherp geformuleerd dat de kwaliteit van de kandidaten heel hoog is. Bovendien komen er niet honderden reacties binnen die allemaal gescreend en beantwoord moeten worden.

Daarnaast is van de kandidaten die via De Erkende Toezichthouder reageren, alle relevante informatie al bekend. Wij kennen hun waarden, denkstijl, persoonlijkheid en gedrag als toezichthouder. Dat maakt een eerste kennismaking overbodig en werkt dus effectiever, en daarmee dus goedkoper. Wij ervaren deze waardetoevoeging weer opnieuw in een wervingstraject waarbij wij kandidaten mogen presenteren (waaronder de voorzitter) voor drie plaatsen in een RvT van vijf leden.

Slagkracht
We hebben er echt ontzettend veel plezier in om zo met onze deelnemers van de academie, die ambassadeurs zijn geworden, te werken. Geregeld ontstaat dan de behoefte tot vernieuwing van de RvT. Meerdere nieuwe leden zijn soms nodig om een professionaliseringsslag te maken. Omdat De Erkende Toezichthouder kan putten uit een groot aantal toezichthouders nieuwe stijl, is de kans groot dat deze stap in één keer gezet kan worden, zodat de RvT direct aansluit bij de vernieuwing die in de organisatie al langer gaande is.

Meer weten over de ondersteuning van De Erkende Toezichthouder bij
werving en selectie van nieuwe leden voor je RvT of RvC?
Neem contact op met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *