Vacature voorzitter Raad van Commissarissen Sacado Zorg

Sacado Zorg B.V. is er om, samen met de cliënt hun rugzak met kwaliteiten, fijne herinneringen, maar ook met ellendige dingen die zwaar wegen, te dragen en hen te helpen deze wat lichter te maken.

Sacado Zorg B.V. (Sacado) is een groeiende zorginstelling en biedt hoogwaardige ambulante hulpverlening. Wij zijn actief in Midden-Nederland in de omgeving van Wageningen, Rhenen, Ede en Veenendaal. Wij werken nauw samen met onder andere Pro Persona en Veens Welzijn. Ook met ketenpartners als het Leger des Heils, FACT-teams GGZ, wijkteams en de reclassering onderhouden wij nauw contact.
Ons doel is om de zelfredzaamheid van de cliënt met een meervoudige problematiek te vergroten, zodat deze zo snel als mogelijk weer zonder ons verder kan. Echter, ook voor cliënten waarvoor een langdurig traject geïndiceerd is, staan wij klaar.

Sacado kent een informele en betrokken manier van (samen)werken met 13 medewerkers. Onze missie is om zorg te bieden die niet alleen voldoet aan de behoeften van onze cliënten, maar deze ook overstijgt door betrokken, bevlogen, betrouwbaar, bereikbaar en behulpzaam te zijn. Een goede vertrouwensband tussen cliënt en coach vinden we belangrijk. Wij denken graag buiten de gebaande paden, en zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om vooruit te komen en doelen te behalen.
Bij Sacado kan en mag iedere cliënt, ongeacht afkomst deelnemen. Diversiteit staat hoog in het vaandel en we zijn van mening dat cultuursensitief handelen van groot belang is. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Sacado.

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) gaat bestaan uit drie leden. De positie van RvC- voorzitter wordt eerst ingevuld, om vervolgens daarna een nieuw RvC-team samen te stellen.

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Sacado een:

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen

Profiel: Organisatieontwikkeling

Sacado zoekt een RvC-voorzitter nieuwe stijl die kan inspireren en meedenken in deze groeifase. Een voorzitter die meerdere jaren toezichthoudende ervaring heeft en als regisseur het toezicht weet in te richten dat past bij Sacado. Die professioneel en ambitieus is om er een goed team van te maken, en die goed toezicht houdt op de risico’s en de toepassing van wet- en regelgeving.

Het profiel van de RvC als team
De nieuwe RvC-voorzitter krijgt als eerste taak om twee nieuwe commissarissen aan te trekken conform de richtlijnen van de Governancecode Zorg. De RvC staat zelfreflectie voor en de ontwikkeling van de RvC als team. Tevens dat er gehandeld wordt vanuit vertrouwen en volgens de kernwaarden van Sacado.

Kwaliteiten en persoonskenmerken
Als basis gelden voor ieder lid van de RvC de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:
• Onderschrijft de visie, uitgangspunten en ambities van Sacado.
• Heeft affiniteit met ambulante hulpverlening.
• Heeft inzicht in de eisen die aan de groeifase van Sacado worden gesteld.
• Denkt en werkt vanuit de kernwaarden van Sacado.
• Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl.
• Is gericht op maatschappelijke waarde toevoegen.
• Is onafhankelijk, en laat een informele en professionele houding zien.
• Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan belanghebbenden.
• Heeft voldoende tijd en is flexibel inzetbaar voor een adequate invulling van de functie.
• Heeft een hbo- of academisch werk- en denkniveau.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht
aandachtsgebied Organisatieontwikkeling

We zoeken een betrokken voorzitter die bestuurlijke en meerdere jaren toezichthoudende ervaring heeft. Die weet hoe je een RvC-team bouwt, het toezicht vanaf de start ontwikkelt en in het voorzitterschap stuurt op samenwerking met de directeur-grootaandeelhouder.
Een RvC voorzitter die reflectief is, een goed analytisch en oordeelsvermogen heeft en toetst op risico’s en jurisprudentie. Die de directeur-grootaandeelhouder ondersteunt in de (groei)ambities voor de onderneming.

Specifieke kwalificaties voor het profiel van de RvC voorzitter zijn:
• Heeft ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling
• Houdt toezicht op beleid en strategie, waaronder risico’s en wet- en regelgeving
• Heeft meerdere jaren toezichthoudende ervaring, bij voorkeur binnen de gezondheidszorg
• Heeft analytisch vermogen en gevoel voor (sociaal) ondernemerschap
• Regisseert het toezicht dat ingericht en ontwikkeld moet worden.
• Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden

Wat je van Sacado kunt verwachten
Sacado is sinds januari 2024 een besloten vennootschap en heeft sterke groeiambities. We onderschrijven en handelen naar de Governancecode Zorg. Er is een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de RvC. De RvC ontvangt een vacatievergoeding conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de werving en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Half juli presenteert De Erkende Toezichthouder een voorselectie aan de selectiecommissie van Sacado. Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie op vrijdag 19 juli 2024. De door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) benoemde RvC voorzitter start in onderling overleg zo spoedig mogelijk.

Caroline Wijntjes, Founder van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken ten behoeve van de voorselectie. Zij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op 06-17434062 of b.g.g. 085-1309239. U kunt uw motivatie en curriculum vitae richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature RvC-voorzitter Sacado Zorg BV en sturen naar vacature@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zondag 30 juni 2024.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.