Wanneer heb jij je reflectiemoment als toezichthouder?

Met het nieuwe jaar in zicht is het hoog tijd voor een reflectiemoment. Hoe functioneer jij als toezichthouder? Welke ambities heb jij voor de toekomst? En met welke leerpunten wil jij in het nieuwe jaar aan de slag? Steeds meer toezichthouders hebben de behoefte om zich te blijven ontwikkelen. Ze willen toezicht blijven houden op de manier die het beste past bij deze tijd, bij hun organisatie in verandering en bij henzelf. Deelnemen aan een intervisiegroep is daarvoor een goede manier. Nathalie Bertollo vertelt over haar ervaringen als toezichthouder.

Intervisie is een must

Om de meerwaarde van intervisie te omschrijven, blikt Nathalie eerst terug naar de opleiding. Nathalie vertelt: “Wat ik daarin leerde, ging veel verder dan de essentie van toezicht houden nieuwe stijl en de verschillen met het klassieke toezicht. Je gaat aan de slag met vragen als:

  • Waaróm wil je toezicht houden?
  • Wat wil je eruit halen?
  • Wat onderscheidt jou van al die andere toezichthouders?

Het leuke is dat je met die vragen bezig blijft. Niet alleen tijdens het sollicitatiegesprek. Ook als je daadwerkelijk lid bent van een RvT. Daar hoort voor mij dan ook onlosmakelijk bij dat je aan intervisie doet. Je wilt toch reflectie op je handelen en je wilt jezelf toch blijven ontwikkelen? Ik vind eigenlijk dat als je bang bent om naar jezelf te kijken en te toetsen of je nog van meerwaarde bent, je je ook moet afvragen of je wel geschikt bent als toezichthouder.”

Jezelf trainen met behulp van anderen

Wat is voor haar de meerwaarde van deelname aan de intervisiegroep voor leden van de RvT? Nathalie: “Het is voor mij een nuttige en plezierige manier om contact te hebben met andere toezichthouders die in dezelfde situatie zitten. Ik vind het een pre dat de groep divers is van samenstelling en dat er deelnemers in zitten uit heel verschillende sectoren. Toch blijken de casuïstieken die aan de orde komen breed toepasbaar te zijn, want de deelnemers hebben dezelfde soort vragen.

‘In een veilige omgeving kun je sparren en spiegelen’

De groep is voor mij een veilige omgeving waar ik kan sparren en spiegelen en mijn eigen praktijksituaties in kan brengen. De anderen doen dat ook en daardoor deel en leer je met elkaar. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je casussen die anderen inbrengen toegestuurd en daarmee train ik mezelf. Ik bedenk dan hoe ik die situatie aan zou pakken. Tijdens de bijeenkomst bespreken we verschillende oplossingsrichtingen. Je merkt dan of je op dezelfde lijn zit als anderen, of juist niet en je kijkt ook wat dat over jezelf zegt. Dat houdt mij scherp in mijn rol als toezichthouder en dat is wat ik wil.”

Meerwaarde externe begeleiding

Nathalie kende de andere deelnemers in haar groep niet. Toch was er snel vertrouwdheid en veiligheid, en dat zijn voorwaarden om op zo’n persoonlijk en inhoudelijk niveau met elkaar aan de slag te gaan. Nathalie: “Zonder een externe begeleider was dat zeker niet zo snel gelukt. Bovendien is Caroline een prima facilitator. Ze heeft een enorme ervaring in de complexe dynamiek van het toezicht houden en kent vele voorbeelden uit de praktijk. Ze weet goed te coachen en te spiegelen, en de inhoud die we bespreken terug te koppelen naar de groep. De frequentie van drie keer per jaar is voor mij het minimum, want anders wordt het ook moeilijk om de situaties van de anderen scherp te houden. Iedere bijeenkomst horen we in een terugkoppeling van de deelnemers die de vorige keer een casuïstiek hadden ingebracht, hoe ze ermee zijn omgegaan.’

‘Het is een prachtig speelveld. Daar wil ik mezelf scherp in houden.’

Ervaren toezichthouders

De Erkende Toezichthouder heeft twee soorten intervisiegroepen: voor RvT-leden en voor RvT-voorzitters. Nathalie: “Ook voor ervaren toezichthouders vind ik dat het er bijhoort. Toezicht houden is superinteressant, maar kan ook best ingewikkeld zijn. Ik blijf me graag ontwikkelen door te kijken naar mijn rol als toezichthouder: hoe functioneer ik als veranderkundige, als lid van een team, hoe ga ik met weerstand om? Er zijn zoveel schakels en facetten in dit vak. Het is een prachtig speelveld. Met intervisie ga je aan de slag om jezelf scherp te houden.”

Heb jij ook interesse? Bekijk de data voor de nieuwe intervisiesessies voor RvT-leden of voor RvT-voorzitters. Of neem bij vragen contact op met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *