Waarom nieuw toezicht de jonge honden nodig heeft

Een commissariaat of toezichthouderschap kan waarde toevoegen aan je carrière als jonge talentvolle professional. Dat is geen nieuws. Je vergroot je netwerk, krijgt inzicht in organisaties en hun structuren en je leert hoe je goed toezicht toepast. Last but not least leer je verder kijken dan je eigen baan en werkgebied. De winst geldt ook andersom: jonge talentvolle professionals zijn van onschatbare waarde voor een Raad van Toezicht en voor de organisatie.

Allereerst: weg met een belangrijke misvatting
Rond RvC’s en RvT’s hangt toch nog vaak een sfeer van ’het oude denken’: Je moet wel eerst je sporen hebben verdiend wil je goed toezicht kunnen houden, toch? Een helikopterview hebben, strategisch kunnen denken, uitstekende communicatieve vaardigheden hebben en uiteraard ruime bestuurlijke ervaring. De misvatting is dat jonge talentvolle professionals deze skills ontberen.

‘Van nu’ is nodig!
Jonge talentvolle professionals kunnen prima toezicht houden. Alleen al omdat de gemiddelde leercurve en informatie-intensiteit zoveel hoger liggen dan enkele decennia geleden. De wereld, de maatschappij en dus ook bedrijven en organisaties veranderen steeds sneller. Jonge professionals kennen dat tempo als geen ander. Ze zijn van nu, en ‘van nu‘ is nodig om bij te blijven. Ze brengen dus echt iets extra’s mee. Daarmee vormt deze groep een waardevolle en niet te ontkennen aanvulling op de huidige generatie toezichthouders vóór hen.

De meerwaarde van de jonge professionals komt tot uiting in:

  • het meebrengen van aanvullende kennis uit de nieuwe economie
  • de manier waarop je de komende generatie leiders kunt stimuleren
  • andere manieren van organiseren
  • out of the box denken
  • kritische vragen durven stellen
  • flexibele instelling
  • leergierigheid

Nieuwe, aanvullende kennis
Het betreft kennis die de denkbeelden en zienswijzen van ’de oudere garde’ verrijkt en verruimt. De jonge professionals hebben meegemaakt hoe internet de wereld leniger maakte. Ze ervaren de versnelling in het informatielandschap van dichtbij. Ze zijn niet bang om de vermeende heilige graal ter discussie te stellen. En juist dát heeft de wereld doen veranderen. Die kennis en dat soort lef is nodig om bij te blijven als Raad van Toezicht. De toekomst is nú en er zijn mensen nodig die de veranderingen overtuigend en beeldend kunnen duiden. Dat geeft een nieuwe energie en dynamiek.

Wetten en regels nieuwe economie
Jonge talentvolle professionals kennen de wetten en regels van de nieuwe economie als geen ander. Ze zijn gewend om snel te schakelen en te durven veranderen. Ze kunnen snel en goed overzien welke consequenties een bepaalde shift in denken voortbrengt en daar op anticiperen. De kennis op het gebied van nieuwe, disruptieve technologieën ligt hoog en ze kennen voorbeelden te over van innovaties die écht veranderingen teweeg brachten. Dat is van onschatbare waarde.

Ze denken out of the box en stellen kritische vragen 
In het verlengde van bovenstaande: de nieuwe generatie toezichthouders denkt niet meer in bestaande business modellen, maar durft nieuwe te bedenken en te adviseren. Ze denken out of the box.

Het andere denken van de nieuwe generatie komt ook tot uiting in ander gedrag. Bovendien durven ze kritische vragen te stellen. De gevestigde orde zegt ze minder dan dat tot nu toe het geval was. Je kunt je sporen wel hebben verdiend, maar je bent pas echt van toegevoegde waarde als je ook kritisch durft te kijken naar hoe je dat hebt bereikt. De zelfreflectie bij deze generatie is ongekend hoog. Dat moet ook wel: er kijken zoveel meer ogen mee via social media.

Ze durven de basisvragen te stellen die op dit moment nodig zijn
Waarom doen we wat we doen? Kan het ook beter, sneller, goedkoper, klantvriendelijker? En hoe pakken we het nieuwe toezicht aan? Ervaren toezichthouders vergeten zichzelf (en elkaar) nog wel eens deze vragen te stellen. Helemaal als een functie al langere tijd wordt bekleed. Tunnelvisie ligt dan op de loer en nieuw bloed wordt van levensbelang om iedereen alert te houden.

Ze zijn een flexibele generatie
Jonge talentvolle professionals zijn gewend om mee te bewegen met een continu veranderende maatschappij. Ze zijn het vanaf hun eerste carrièrestappen gewend om elke dag, week, maand te herpositioneren als de situatie daar om vraagt. En de situatie vraagt daar eigenlijk continu om. Ze kennen geen strategische plannen die drie jaar vooruitkijken. Dat kan immers vaak niet eens meer. Voor we het weten rijden we rond in zelfsturende auto’s, doen we praktijksimulaties via virtual realitybrillen en houden we meetings met behulp van onze smartwatches.

Ze zijn leergierig
Het klinkt inmiddels misschien een beetje alsof de jonge generatie in alles de oudere garde voorbijstreeft. Logischer is het dat ze elkaar kunnen aanvullen, gelijkwaardig zijn en veel van elkaar kunnen leren. Want jonge talentvolle professionals zijn leergierig, hebben een groot absorptievermogen en leren heel graag van hun oudere peers. Daarom is juist de combinatie van die twee generaties in de RvT een gouden greep! Over en weer leren, over en weer nieuwe dingen zien en adviseren. Want de gevestigde orde is niet voor niets de gevestigde orde en ook dat snappen jonge talentvolle professionals!

Hoor jij tot de jonge generatie talentvolle professionals?
En denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn als toezichthouder of commissaris?
Schrijf je dan in voor ons
oriëntatiedag Alles wat je wilt weten over toezichthouder worden dat op verschillende plaatsen in Nederland wordt gegeven. Of de e-learning Oriëntatie op toezichthouder worden

Bied je een plek aan voor een schaduwtoezichthouder of trainee in je Raad van Toezicht?
Onze deelnemers aan de academie blijken van grote toegevoegde waarde te zijn.
Neem dan contact op met Caroline Wijntjes

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *