Vruchtbare discussies die je rol als toezichthouder duiden

Daisy BlaauwIn de academie komen verschillende discussies terug die de complexiteit van toezicht nieuwe stijl belichten. Op basis van actualiteiten en ervaringen ontstaan er waardevolle gesprekken en dat geeft stof tot nadenken. Daisy Blaauw heeft onlangs de basismodule Op weg naar nieuw toezicht afgerond, en blikt terug op vruchtbare discussies waaruit ze haar learnings haalt. 

Verdieping van interactie

Eén van deze discussies richt zich op het gebrek aan verbinding met stakeholders, zoals geïllustreerd tijdens een rollenspel over stakeholdermanagement. “Hierin werd duidelijk dat een cliëntenraad zich niet gehoord voelde door een RvT, met als resultaat: een verlies aan verbinding. Dit benadrukte de noodzaak voor de RvT om zich meer in te spannen voor het opbouwen en onderhouden van het contact met de stakeholders. Door te onderzoeken op welk niveau de communicatie plaatsvindt, ontdekten wij als deelnemers dat belangrijke aspecten van interactie soms onder de oppervlakte blijven”, legt Daisy uit.

“Hoewel toezicht vaak als een technische rol wordt gezien, is het essentieel om naast inhoud en proces ook aandacht te besteden aan het opbouwen van relaties met diverse stakeholders.” Daisy legt uit dat de discussies in de academie dieper gaan dan oppervlakkige analyses, waarbij deelnemers vanuit hun eigen rol deelnemen en de communicatieniveaus zelf ervaren. “Een belangrijke les die hieruit voortkomt, is dat een sterke relatie met alle betrokken partijen voor een RvT van vitaal belang is. Daar moet je aan blijven werken.”

Je bewust zijn van de rol van de RvT

Vooral de actualiteitswaarde van de discussies is wat Daisy aanspreekt in de academie: “Een van deze discussies betrof de rolbewustzijn van de RvT. Tijdens deze bespreking werd geanalyseerd of de RvT adequaat had gehandeld, met welke intentie en tot welke grenzen de verantwoordelijkheid van de RvT reikt. Het viel op dat deelnemers reageerden vanuit hun eigen verwachtingen en functie, wat een levendige illustratie bood van de rol van de RvT. Een gedeeld schema in de academie over ‘De houding in relatie tot stakeholders’ bood hierbij helderheid over wat de RvT wel en niet mag. Deze discussie richtte zich sterk op actuele kwesties en het aandragen van oplossingen, hoewel dat niet per se de rol van de RvT is.” Daisy begrijpt dat de neiging om op basis van achtergrondinformatie oplossingen aan te dragen makkelijk kan zijn, maar benadrukt het belang van het handhaven van je rol. “Ondanks goede bedoelingen of het dienen van maatschappelijke belangen, kan het voorkomen dat je onbedoeld buiten de grenzen van je rol gaat werken. Dit soort oefeningen helpen mij goed op weg om in de rol te blijven.”

Toezicht is geen zwart-witkwestie

In de academie komen discussies naar voren die Daisy hebben laten inzien dat toezicht allesbehalve een zwart-witkwestie is, zoals bleek tijdens het maken van een toezichtplan voor  ‘Op Kop’. “Terwijl sommige deelnemers pleiten voor een benadering vanuit een systeemperspectief, verkiezen anderen een maatschappelijk of zelfs een netwerkperspectief voor hun toezicht. Het is fascinerend dat deze perspectieven elkaar niet uitsluiten.” Deze bevindingen weerklinken sterk met Daisy’s eigen praktijkervaring. “Als lid van een Raad van Toezicht kan een visie dienen als leidraad, maar het legt zichzelf niet vast voor langere tijd. De focus kan veranderen naarmate de organisatie, de maatschappij, of zelfs de RvT zich ontwikkelt.” Daisy vindt het boeiend om te zien dat het mogelijk is om een visie op te stellen en dat deze kan evolueren.

Kijk jij ernaar uit om net als Daisy te discussiëren met andere deelnemers uit onze academie. Sluit vooral aan bij de Basismodule Op weg naar nieuw toezicht of neem voor vragen contact op met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *