Vijf tips voor een effectieve zelfevaluatie van je RvT

Nadenken over het eigen functioneren is altijd goed. Wanneer dat ook nog eens op een gestructureerde manier gebeurt en met een duidelijk doel voor ogen, is dat een aanpak die ongetwijfeld werkt.

 

 

 

 

 

We zien in toenemende mate dat RvT’s en RvC’s daarmee aan de slag gaan en zichzelf de volgende vragen stellen:

 • Hoe kunnen we onze effectiviteit vergroten?
 • Hoe zorgen we voor een goede zelfevaluatie?
 • En hoe richten we die dan in?

Terecht denken RvT’s en RvC’s na over de onderwerpen die ze willen behandelen. Zijn dat governance onderwerpen, gaat het juist over de interactie en de onderlinge samenwerking in het team? Of beide? En welke instrumenten zet je daar dan bij in?

Ondanks deze positieve en praktische insteek blijkt het evalueren van jezelf lastig te zijn. Zelfs wanneer een RvT tijdens en tussen de vergaderingen door de tijd neemt voor reflectie en zelfcorrectie, en de natuurlijke neiging herkent om het eigen functioneren (te) positief te beoordelen. En dat is logisch, want het is per definitie moeilijk om zelf op zoek te gaan naar je blinde vlekken of buiten de vertrouwde denkkaders te werk te gaan.

Kortom, het lukt niet iedere RvT om een passende aanpak te vinden voor de zelfevaluatie. Het blijkt bovendien moeilijk om een stap verder te komen dan alleen maar invulling te geven aan de zelfevaluatie. Want dat is de korte termijn blik.
Beter is het om je eigen ontwikkelingspad voor de RvT op de lange termijn uit te zetten. Je geeft jezelf zo kaders mee om de goede volgende stap te zetten voor welke vorm van evalueren dan ook.

Hoe zorg je er nu voor dat de aanpak voor zelfevaluatie past bij jouw RvT,
zodat groei mogelijk wordt? Met deze vijf tips kun je zelf aan de slag:

 1. Weet wat goed toezicht is voor jouw organisatie of onderneming en hoe dat eruit moet zien. Stel daarvoor vervolgens criteria en normen op.
 2. Onderzoek of de uitkomst overeenkomt met de huidige visie op toezicht. De veranderingen gaan immers razendsnel.
  Is dat zo? Gefeliciteerd!
  Is dat niet zo, inventariseer dan de verschillen en onderzoek of die te overbruggen zijn.
 3. Neem het geven van feedback onder de loep.
  In hoeverre is het gebruikelijk om feedback te geven op elkaars functioneren? Is die feedback beperkt of juist volledig aanwezig? Zo nee, wat is daarvan de oorzaak? Is er wel ruimte en veiligheid voor kritische opmerkingen onderling?
 4. Bepaal het gewenste ontwikkelingsniveau.
  Waar steek je op in: op het procedurele, inhoudelijke of relationele niveau? Of op een combinatie hiervan? En als je een keuze gemaakt hebt: waar sta je als RvT nu? Daarbij aansluiten is namelijk cruciaal, omdat anders de vervolgstappen niet effectief zijn.
 5. Geef antwoord op de vraag: Waar staan we als RvT-team in onze eigen ontwikkeling? Elk team doorloopt namelijk verschillende fasen, waarbij elke fase zijn eigen dynamiek en methodieken kent om door te kunnen groeien naar de volgende fase.

Maatwerk
Kortom, bij het streven naar effectief toezicht is niet één zelfevaluatie hetzelfde. Het betekent dat je uitkomt op allerlei aandachtspunten, die niet alleen hun bijbehorende werkvormen kennen, willen ze effectief zijn, maar waarbij ook de volgorde daarvan van betekenis is.

 

 

 

 

 

Lukt dit nog niet (helemaal)? De Erkende Toezichthouder ondersteunt het hele jaar door professionaliseringstrajecten voor de RvT of RvC, waar zelfevaluaties deel vanuit maken. Wij ondersteunen ook bij het passend maken van de zelfevaluatie,  waarna je als RvT zelf aan de slag gaat.

Vaak begeleiden wij RvT’s kort enkele malen per jaar op momenten dat nieuwe stappen gezet worden op het eigen ontwikkelingspad. Deze vorm van ondersteuning geeft niet alleen een solide basis, maar beklijft ook beter en laat je dieper nadenken. Het leereffect is daardoor groter en blijkt effectiever dan bijvoorbeeld een maal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren als een ‘afvink’ moment!

Wil jij dat ook? (Begeleiding bij) een passende zelfevaluatie die leidt tot effectiever toezicht voor jouw organisatie of onderneming? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *