VacatureTip: voorzitter RvT Diverz gezocht

We geloven in de kracht van mensen. Samen gaan we voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen, waardering krijgt en zich nuttig voelt.  

Diverz streeft naar duurzame groei van inwoners, medewerkers, vrijwilligers, relaties en van de wereld om ons heen. We kennen de buurtbewoners in de wijk en zij kennen ons. We gaan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich welkom voelt bij ons. Ongeacht zaken als culturele afkomst, opleidingsniveau, inkomen en godsdienst. We verbinden en versterken!

Diverz is een stevige en financieel gezonde maatschappelijke organisatie die geworteld is in Zwijndrecht, en meebouwt aan een ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0. en omgeving’. Ongeveer 40 professionals en 250 vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal, en laten zich dagelijks van hun beste kant zien. We kennen al jarenlang twee keurmerken: de ‘Roze Loper’ en ‘Dementie vriendelijke organisatie’. Inwoners bewust maken van hun verantwoordelijkheid en invloed op hun eigen leven en op hun buurt, daar doen wij het voor.

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de bezinning op onze taken en ambitie leiden tot de strategische pijlers ‘Duurzaam Diverz’, ‘Breed Sociaal weefsel’,  ‘Kansrijke co-creaties’ en ‘Zichtbaar professioneel’. Deze zijn voor de komende jaren verder uitgewerkt in onze ‘Strategische koers 2023-2026’. Diverz ontwikkelt zich tot een duurzame netwerkpartner in het sociaal domein. We investeren in (nieuwe) netwerken rond scholen, eerstelijnsgezondheidszorg, bedrijven, ontmoetingsplekken, vrijwilligersinitiatieven en buurten. Op basis van gedeelde maatschappelijke opgaves komen we met organisaties tot een afgestemde en/of gezamenlijke aanpak.

De huidige Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit drie leden.

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Diverz: 

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

Met het profiel

Organisatievernieuwing & Netwerken

Diverz zoekt een toezichthouder nieuwe stijl, die kan inspireren en versterken in de doorontwikkeling van onze rol als netwerkpartner. Een toezichthouder die vanuit ondernemende, verbindende en persoonsgerichte waarden op integrale wijze goed toezicht kan houden op samenwerkingsrelaties en stakeholderbeleid in een dynamische omgeving. We nodigen nadrukkelijk ook toezichthouders uit om te reageren, die de stap naar het voorzitterschap willen maken. 

Het profiel van de Raad van Toezicht als team

We hebben als team een informele, transparante en open houding, waarin ontwikkelen en vernieuwen uitgangspunten zijn. Door onze reflectieve houding, en door rekening te houden met achterliggende behoeften gaan we uit van vertrouwen. 

Voor de directeur-bestuurder en organisatie leveren we een bijdrage in onze rol van sparringpartner door de constructief kritische dialoog aan te gaan. En, door betrokken te zijn, ons vrij te bewegen in de organisatie en daarbuiten om de dynamiek van het werkveld te ervaren. 

We hanteren een stijl van toezicht houden vanuit het maatschappelijk perspectief. Hierin toetsen we de maatschappelijke visie, de organisatiewaarden en -normen, inclusiviteit en de samenwerking met (externe) stakeholders. Dit doen we door toezicht te houden op de vier strategische pijlers. We willen inspireren en stimuleren in de groei van mensen en hun relaties, zodat Diverz écht het verschil kan maken voor iedereen van 0-100+ jaar. 

Kwaliteiten en persoonskenmerken

Als basis gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken: 

 • Voelt zich verbonden met de vier strategische pijlers in de huidige koers van Diverz. 
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Diverz stellen. 
 • Bestaat uit teamspelers die verbindend zijn vanuit de kernwaarden: ondernemend, verbindend en persoonsgericht. 
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl. 
 • Heeft een heldere visie op maatschappelijke organisaties in transitie.
 • Is gericht op maatschappelijke impact, waar inclusiviteit onderdeel van uitmaakt. 
 • Is onafhankelijk, en laat een informele transparante en open houding zien.  
 • Heeft voldoende tijd en is flexibel inzetbaar voor een adequate invulling van de functie. 
 • Heeft minimaal een hbo-denkniveau. 

Profiel vacature voorzitter Raad van Toezicht

We zoeken een verbindende voorzitter met een groot hart voor lokale welzijnsvraagstukken. Die veranderkundige, bestuurlijke en toezichthoudende ervaring heeft met vernieuwingsvraagstukken in (contact met) het sociaal domein. En die weet hoe je aan een RvT-team bouwt, en in het voorzitterschap stuurt op gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team.

Een toezichthouder die de directeur-bestuurder ruimte geeft en uitdaagt in het gesprek over organisatievernieuwing, alternatieven en nieuwe concepten. Die kritisch vermogen laat zien, flexibel is en een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen heeft. Die vindingrijk is in het geven van adviezen voor complexe ontwikkelingen en duurzame relaties. Die stevig kan zijn als dat nodig is. 

Een toezichthouder die een coöperatieve communicatiestijl hanteert, waarin goed wordt geluisterd en doorgevraagd. Maar ook die gestructureerd en zakelijk is. 

Aandachtsgebied Organisatievernieuwing & Netwerken 

Specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn: 

 • Heeft inzicht in de strategische ontwikkelingen, innovatieve trends en relaties van Diverz en kan proactief toezien op de effecten daarvan voor de organisatie. 
 • Heeft inzicht in de verwachtingen, eisen en waarderingen van externe stakeholders voor de organisatie en is op duurzame samenwerking gericht. 
 • Kan toezicht houden op ambities, waarden en normen in de dynamiek die gepaard gaat met organisatievernieuwingen, waaronder zelforganisatie. 
 • Is regisseur van het toezichtproces dat herijkt gaat worden. 

Wat kun je van Diverz verwachten?

Diverz biedt je een innovatieve welzijnsorganisatie met professionals en vrijwilligers die een groot hart hebben voor de inwoners van Zwijndrecht en omgeving. Diverz kent een directeur-bestuurder Yvonne Zuidgeest en drie Raad van Toezicht leden Sandra Kleijbeuker, Pieter Baanvinger en Marcel Bouman. 

Diverz hanteert de Governancecode Sociaal Werk, en heeft reglementen voor bestuur en toezicht. De benodigde tijdsinvestering zal naar schatting één dagdeel per maand zijn. De vergoeding is in principe op basis van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 1.900,- per jaar. Meer informatie over de organisatie vind je op de website www.diverz.info of kijk eens naar deze video (6:50 minuten) De kracht van mensen in de energietransitie. 

Meer informatie en reageren

Caroline Wijntjes, Founder van De Erkende Toezichthouder, verzorgt de werving en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Voor nadere informatie is zij bereikbaar tijdens kantooruren op +31 6 17 434 062 of b.g.g. 085 – 130 92 39.  

Na de voorselectie vindt er op uitnodiging een eerste kennismakingsgesprek plaats met de selectiecommissie op maandag 26 juni van 15.00 tot 18.00 uur, en eventueel daarna een tweede gesprek. 

Je kunt je motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature voorzitter RvT. Graag in jouw reactie vermelden welke periode je eventueel niet beschikbaar bent in verband met vakantie. Je kunt jouw motivatie en Curriculum Vitae sturen naar vacature@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zondag 18 juni 2023 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *