Vacatures voor toezichthouders en commissarissen nieuwe stijl

 

 

Welcom is er voor alle inwoners in de gemeente Montferland en staat voor: Talentontwikkeling, Participatie, Meedoen en Samenredzaamheid vergroten door sociale netwerken te bouwen.


Wij werken aan het verbinden van de inwoners in de wijk en in de kernen, voor jong en oud, en voor mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Ons doel is er te zijn voor mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken en/of geven, die het gevoel willen hebben dat je ertoe doet en die een goed leven willen leiden. In evenwicht met hun omgeving. Welcom heet iedereen welkom.

Door onze krachten te bundelen met andere samenwerkingspartners in de zorg, welzijn, wonen, sport en cultuur, blijven we fit voor de toekomst. Het Meerjarenperspectief (2019-2023) vertelt onze ambities en initiatieven op het gebied van talent, vitaliteit en meedoen de komende jaren. Zo kunnen we door de transitie meer mogelijk maken voor onze inwoners.

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht treedt af in verband met het verstrijken van de benoemingstermijn. De Erkende Toezichthouder zoekt voor Welcom een:

 

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

 

Welcom zoekt een voorzitter voor de Raad van Toezicht met politiek-bestuurlijke ervaring, goede voorzitterskwaliteiten die kan verbinden en inspireren in de transitie die Welcom doormaakt.
De RvT wil een proactieve Raad van Toezicht zijn, waarin risico’s en kansen, resultaten en relaties centraal staan. De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor goed toezicht, heeft een toezichtsplan en streeft een professioneel werkklimaat na waarin toezicht houden op basis van verbinding, stimulans en bouwen leidend is. Er wordt gezocht naar diversiteit van kennis, vaardigheden, ervaring en persoonlijkheid die complementair zijn aan de huidige 4 leden van de RvT.

Als basis gelden voor ieder lid van de RvT de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de missie en visie van Welcom.
 • Heeft affiniteit met de thema’s Talentontwikkeling, Participatie en Meedoen en met Vitaliteit.
 • Heeft affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk en met cultuur.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl en is reflectief op het eigen handelen.
 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit de kernwaarden.
 • Is onafhankelijk en laat een open, constructief kritische houding zien die bijdraagt aan de doelstellingen.
 • Vertegenwoordigt Welcom en is daarop aanspreekbaar. Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan belanghebbenden.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Hbo werk- en denkniveau.

Profiel
Specifieke kwaliteiten en persoonskenmerken die van de voorzitter worden verwacht, zijn:

 • Verbinder met politiek-bestuurlijke ervaring en veranderkundige kwaliteiten die hart heeft voor de lokale welzijnsvraagstukken.
 • Eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de RvT als team. Geeft ruimte aan de diversiteit bij de inbreng van de RvT-leden en overbrugt eventuele meningsverschillen.
 • Diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten, en een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen.
 • Treedt daadkrachtig, doordacht en communicatief sterk op in situaties waarin een actieve rol van de RvT wordt gevraagd.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder.
 • Bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Bij voorkeur verbonden met het werkgebied van Welcom


Wat je van Welcom kunt verwachten
Welcom onderschrijft de Governancecode Sociaal Werk en heeft reglementen voor bestuur en toezicht, en een toezichtsplan. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
De voorzitter RvT ontvangt een passende vergoeding. De advieshonoreringsregeling voor toezichthouders van Sociaal Werk Nederland is onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht.
Het kantoor van Welcom zetelt in Didam en heeft 32 medewerkers in loondienst (26 fte) en circa 300 vrijwilligers. Meer informatie over de organisatie vind je op www.iedereenwelcom.nl

Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op 3 juni 2019 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan Welcom.
Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie op vrijdag 28 juni 2019. De voorzitter wordt voor benoeming voorgedragen in de RvT begin juli en start per 15 september.

Martin Charles, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken in het kader van de voorselectie. Hij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 26322734 of b.g.g. 085 – 773 41 70. U kunt uw motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature voorzitter RvT Welcom en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 11 mei 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Reacties zijn gesloten.