Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht Zorgstichting ’t Heem

 

Een kwalitatief goed leven leiden door je te laten inspireren, plezier te maken en betrokken te zijn. Je thuis voelen en prettig in je eigen dorp oud worden waar je iedereen kunt ontmoeten, dat is waar Zorgstichting ’t Heem (’t Heem) voor staat.

De unieke propositie van ’t Heem is gelegen in de kleinschaligheid en de nabijheid van de dorpskernen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. We bieden in vier woonzorggebouwen wijkverpleging / thuiszorg en intramurale zorg aan cliënten met somatische en psychogeriatrische achtergrond.

’t Heem is bezig met de implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie. Gezien de maatschappelijke uitdagingen is een nieuwe manier van werken nodig, en willen we een cultuur creëren waarin continu leren en verbeteren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van zorgtechnologie en innovatie cruciaal zijn om – gezien de uitdagingen – bestaansrecht te kunnen blijven behouden. Door met andere partijen in netwerkverband samen te werken kan innovatie worden versneld. 

In Midden-Brabant is bijvoorbeeld met het Zorg Innovatie Netwerk (ZIN) een nieuwe vorm van opleiden neergezet. En om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden willen we een flexibel behandelaanbod kunnen aanbieden. Hiervoor zijn we gestart met het Resident Assessment Instrument (RAI) om onder andere een totaaloverzicht van de problemen én mogelijkheden van de bewoners te krijgen.
Daarnaast hebben we ingezet op digitalisering van de thuiszorg. Zo zal dit jaar o.a. gestart worden met de introductie van een digitaal zorgdossier en een medicatiecontrole app om medicatie digitaal af te tekenen.

Het LEAN-leiderschap is de basis van waaruit we werken. Vanuit de kernwaarden BLOEI (betrouwbaar, liefdevol, ontwikkeling, efficiënt, innovatief) geven we inhoud en vorm aan onze diensten. We zijn op weg naar een bloeiende organisatie! Meer informatie over de organisatie vind je op https://www.t-heem.nl/.

Zorgstichting ’t Heem is sinds 2017 afgescheiden van woonstichting ‘t Heem en bestaat sindsdien uit 3 RvT-leden. De huidige voorzitter van de RvT treedt af in verband met het verstrijken van de benoemingstermijn.

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Zorgstichting ‘t Heem een:

 

Voorzitter voor de Raad van Toezicht


Met het profiel:

Organisatievernieuwing & Samenwerking

 

‘t Heem zoekt een ervaren voorzitter voor de RvT die kan versterken en inspireren in een krachtenveld waarin ‘t Heem nadrukkelijk in zal spelen op (zorg)innovatie en de samenwerking met andere (zorg)organisaties. De komende jaren leggen we de focus op een aantal belangrijke thema’s: kwaliteit van zorg, financieel gezond en teamontwikkeling (juiste attitude en cultuur).
Profiel van de RvT als team
De RvT-leden streven een professioneel werkklimaat na waarin toezicht houden op basis van vertrouwen, samenwerking, transparantie, pro-activiteit en openheid leidend is. Die een visie op toezicht nieuwe stijl hebben en bouwen aan nieuw toezicht.  Met een stijl van toezicht houden die past bij ‘t Heem en waar de Governancecode Zorg voorwaardenscheppend is. Dit jaar zal het toezichtsplan vernieuwd worden.

De RvT wil een divers team zijn, waarin persoonlijkheden, vaardigheden, kennis en ervaring complementair zijn aan elkaar. Een team die de veranderkundige ervaringen weet om te zetten ten behoeve van ’t Heem.
Als basis beschikt ieder RvT-lid over de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de maatschappelijke doelstelling, de waarden en normen van ‘t Heem.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de dynamische beweging die in de gezondheidszorg plaatsvindt, en met name cliënten in een goede woonomgeving wil opzoeken.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl, is reflectief op het eigen handelen en kan zich kwetsbaar opstellen.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit vragen van een organisatie als ‘t Heem.
 • Is ondernemend en betrokken naar de buiten- en binnenwereld van ‘t Heem toe.
 • Acteert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, openheid en deskundigheid.
 • Is onafhankelijk en laat een open, kritische houding zien die bijdraagt aan waar ’t Heem voor staat.
 • Weet hoe je op een evenwaardige wijze kunt samenwerken met interne stakeholders voor goed toezicht.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Beschikt over een hbo en/of academisch werk- en denkniveau.


Profiel van de voorzitter RvT
Van de voorzitter wordt ervaring in het toezicht van een zorgorganisatie gevraagd. Iemand die leiderschap toont door te zorgen voor een goede vergaderhygiëne, die weet hoe je aan een team én aan nieuw toezicht bouwt. Die naar de directeur-bestuurder opereert op een manier die vertrouwen en ruimte geeft en controleert vanuit hard én soft controls. Een voorzitter die op een natuurlijke wijze tegenkracht kan afwisselen met stimulans.

Specifieke kwalificaties die van de voorzitter worden verwacht, zijn:

 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatievernieuwing, professioneel leiderschap en samenwerking.
 • Bij voorkeur ervaring als voorzitter of meerjarige ervaring als toezichthouder in de zorg.
 • Visie op toezicht nieuwe stijl heeft dat nodig is voor ’t Heem, ook op de lange termijn.
 • Weet hoe je toezicht houdt op relatiemanagement, stakeholderbeleid en organisatievernieuwing.
 • Regisseert het toezichtproces dat herzien en bewaakt moet worden.
 • Vervult met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie op een verbindende wijze die stimuleert, en ervoor
  zorgt dat de RvT tot goede advies- en besluitvorming komt.
 • Overbrugt eventuele meningsverschillen of grijpt in bij niet-effectieve teamdynamiek.
 • Eerst verantwoordelijke voor het functioneren van de RvT als team en voor iedere toezichthouder afzonderlijk.
 • Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan in – en externe stakeholders en vertegenwoordigt ‘t Heem vanuit de RvT.
 • Een positieve denker zijn, die aandacht heeft voor kansen en mogelijkheden en die deze met gevoel voor verhoudingen en belangen bespreekbaar maakt.
 • Kritische samenwerkingspartner die spiegelt en motiveert naar de directeur-bestuurder, en een open en directe communicatiestijl hanteert die vertrouwen gevend is.

 

Wat je van ‘t Heem kunt verwachten
‘t Heem onderschrijft de Governancecode Zorg en heeft reglementen voor bestuur en toezicht opgesteld. Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het honorarium voor de RvT is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de werving en de voorselectie en presenteert de kandidaten aan ‘t Heem. Er vindt op uitnodiging een kennismakingsgesprek plaats met de sollicitatiecommissie op maandag 30 september 2019.
Bettina de Jong, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder, voert de kennismakingsgesprekken op 4 en 5 september 2019 in het kader van de voorselectie. Zij is voor nadere informatie tevens bereikbaar van zaterdag 6 t/m vrijdag 26 juli en op vrijdag 23 augustus 2019 tijdens kantooruren op +31 6 542 177 03.
Bij geen gehoor kunt u bellen met ons secretariaat op 085 – 773 41 70.

Je kunt je motivatie richten aan de sollicitatiecommissie onder vermelding van Voorzitter RvT ‘t Heem en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 24 augustus 2019. Ben je voor 5 oktober met vakantie? Geef dan aan wanneer je niet bereikbaar bent.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.