Vacature: Lid Raad van Toezicht voor Lowys Porquin

 

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar een vertrouwde omgeving bieden, ruimte voor ontwikkeling creëren en goed voorbereid zijn op het burgerschap in een mondiale leef-, leer- en werkomgeving is waar Lowys Porquin (spreek uit als: lowies porkwien) voor staat.

Lowys Porquin verenigt in totaal meer dan 70 scholen in het primair onderwijs en locaties in de kinder-, peuter- en tussenschoolse opvang met een rooms-katholieke en protestantschristelijke grondslag in de regio West-Brabant en Tholen. Wij spelen met circa 530 fte in op het veranderend ontwikkelen van circa 8500 kinderen en creëren ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren in een steeds verder digitaliserende leeromgeving. In deze beweging stellen we het gedachtegoed van ‘it takes a village to raise a child’ voorop, waarin een cultuur van bezieling, verbondenheid en vertrouwen centraal staat.

Zo kun je denken aan een van onze scholen ‘Merijntje’ waarvan het gebouw, passend bij het nieuwe onderwijsconcept verbouwd is; daarbij wordt kinderopvang en onderwijs verbonden door de integrale aanpak van ons directieteam; werken we samen om kindprofessionals op te leiden en voeren we momenteel een pilot met ‘RSG ’t Rijks’ uit waarin samenwerking met het voortgezet onderwijs concreet inhoud krijgt.

Wij zoeken het partnership met ouders en andere stakeholders, zijn een kritische sparringpartner naar de overheid toe en vanuit onze visie op onderwijs en kinderopvang zijn we kritisch op het bieden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. De koers van de organisatie is recent geactualiseerd in het Koersplan 2018-2020.

 

De Erkende Toezichthouder zoekt voor Lowys Porquin een:

 

Lid voor de Raad van Toezicht

 

profiel Organisatieverandering

 

Lowys Porquin zoekt een toezichthouder ‘nieuwe stijl’ voor de Raad van Toezicht (RvT), die kan inspireren en versterken in de beweging die samenwerking en vernieuwende kinderopvang en onderwijs met zich meebrengt. Een collega toezichthouder die goed toezicht kan houden op de mogelijkheden in de samenwerking met stakeholders, die kan bouwen aan relaties en die ondernemerschap en vernieuwingskracht laat zien.

Het profiel van de RvT als team
De leden van de RvT hebben een integere, verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling met een sterk normbesef. Door onze reflectieve houding en relativeringsvermogen zijn we open en toegankelijk. We leveren een bijdrage aan de strategische discussies over samenwerkingen en de ontwikkeling van de organisatiecultuur en identiteit van de organisatie.
We hanteren een stijl van toezicht houden waarin vertrouwen, rechtvaardigheid en enthousiasme leidend is en waarin respect en ruimte voor het College van Bestuur en de RvT tot zijn recht komen. We willen inspireren en stimuleren in de verbeteringen naar wat goed is en waar mogelijkheden liggen voor de organisatie.Voor deze vacature denken we bij voorkeur aan een ervaren toezichthouder, maar aankomende toezichthouders nodigen wij ook uit te reageren.

De RvT bestaat totaal uit 5 leden, die aanvullend op onderstaand profiel de volgende aandachtsgebieden kent: Kwaliteit Kinderopvang en Onderwijs, HRM, Financiën & Huisvesting en Organisatiecultuur & Identiteit.

Als basis gelden voor ieder lid van de RvT de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de missie, visie en organisatiecultuur van Lowys Porquin en Stichting LPS Brabantse Wal.
 • Heeft een heldere visie op toezicht nieuwe stijl, is reflectief op het eigen handelen en laat het vermogen tot relativeren zien.
 • Ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de organisatie en is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke, onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren
 • Is proactief, onafhankelijk en laat een open, constructief kritische houding zien die bijdraagt aan de doelstellingen.
 • Heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • De rooms-katholieke en protestants-christelijke identiteit van de stichting kunnen onderschrijven.
 • HBO/WO werk- en denkniveau.

Aandachtsgebied Organisatieverandering
De specifieke kwalificaties voor dit profiel zijn:

 • Kennis hebben van strategische ontwikkelingen, trends en (mogelijke) relaties van de organisatie en proactief toezien op de effecten daarvan voor de organisatie.
 • Strategisch inzicht hebben in de onderwijskundige en pedagogische samenhang van kinderopvang en primair onderwijs, ook in relatie tot vervolgonderwijs, en de toepassingen van vernieuwingen.
 • Toezicht kunnen houden op de verwachtingen, eisen en waarderingen van stakeholders voor de organisatie en vice versa in de wijze waarop de wederzijdse tevredenheid (nog) kan toenemen.
 • Toezicht kunnen houden op ambities, waarden en normen in de dynamiek die gepaard gaat met organisatieveranderingen, waaronder de organisatiecultuur en de identiteit
 • Intuïtief kunnen denken. Daarbij het gesprek kunnen voeren over onderliggende gevoelens en emoties ‘vanuit het hart’.
 • Waarderende vragen kunnen stellen en een coöperatieve communicatiestijl hebben.
 • Lef hebben en als ‘critical friend’ van meerwaarde zijn

Wat kunt u van Stichting Lowys Porquin verwachten?
U houdt toezicht op een gezonde organisatie en gaat samenwerken met collega toezichthouders die een goed team zijn. Stichting Lowys Porquin hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur voor het PO als uitgangspunt voor zijn/haar handelen en heeft reglementen voor bestuur en toezicht opgesteld. Het honorarium voor de RvT is conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor OnderwijsInstellingen en Kinderopvang (VTOI-NVTK). Meer informatie over de organisatie vindt u op de website van Stichting  Lowys Porquin.

Meer informatie en reageren
De Erkende Toezichthouder verzorgt de selectie en voert, in het kader van de voorselectie, kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten. Op maandag 8 juli 2019 presenteert De Erkende Toezichthouder deze voorselectie aan de selectiecommissie van Stichting Lowys Porquin.
Er vindt op uitnodiging een sollicitatiegesprek plaats met de selectiecommissie op dinsdag 27 augustus 2019. Het door de RvT benoemde lid start per 1 september 2019 met de nieuwe functie.

Bettina de Jong, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder voert de kennismakingsgesprekken op 24 en 25 juni 2019 in het kader van de voorselectie. Zij is tevens bereikbaar tijdens kantooruren voor nadere informatie op +31 6 542 177 03 of b.g.g. 085 – 773 41 70. U kunt uw motivatie richten aan de selectiecommissie onder vermelding van Vacature RvT Lowys Porquin en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 15 juni 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reacties zijn gesloten.