Toezichthouder gezocht: het geheim van een goede profielschets

Je hebt een vacature in je Raad van Toezicht en besluit het wervingsproces uit te besteden. Je realiseert je dat je verder moet kijken dan het eigen netwerk. In het verleden volstond dat, maar in het ontwikkelingsproces van RvT als old boys network naar een RvT die handelt vanuit het gedachtengoed van toezicht nieuwe stijl, past dat niet meer.

Annechien Broekmeijer*, RvT-voorzitter van de Lowys Porquinstichting en Bettina de Jong voor De Erkende Toezichthouder, vertellen over dit proces dat wel een heel bijzondere maatwerkinvulling kreeg. De Lowys Porquinstichting is een koepel voor scholen en kinderopvanglocaties.

Maatschappelijke functie
Over de beslissing om de werving voor de vacature niet intern te op te pakken, vertelt Annechien Broekmeijer: ‘Wij vinden dat de behoeften van de organisatie en onze maatschappelijke opgave dat van ons vragen. We willen graag objectiviteit en diversiteit in de RvT. Daarnaast zochten we uiteraard kwalitatief goede kandidaten en wilden we voldoende keuze hebben. We realiseerden ons dat we juist buiten onze eigen netwerken moesten kijken. De Erkende Toezichthouder kenden we van een zelfevaluatie van onze RvT en dat was goed bevallen, vandaar deze beslissing.’

Strategisch kijken
Annechien Broekmeijer vervolgt: ‘Wat ik heel erg prettig vond bij het opstellen van het profiel, was dat De Erkende Toezichthouder ons anders liet kijken. Niet vanuit de standaardportefeuilles, maar naar de behoeften van de organisatie nu en in de toekomst. Van daaruit kijk je dan welke expertise nodig is. Dat is een veel strategischer uitgangspunt, wat bij ons leidde tot een profiel waarin we vroegen naar kennis en ervaring met organisatieverandering en – ontwikkeling.’

Prioriteiten
Met het profiel als basis en voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken, ging De Erkende Toezichthouder in gesprek met de selectiecommissie. Bettina: ‘In dat gesprek komen meerdere onderwerpen aan de orde. Ik vraag altijd om een paar voorbeelden uit de praktijk van de RvT. Wat is actueel, waar loop je tegenaan? Die gebruik ik in de selectiegesprekken om te kijken hoe de kandidaten daarmee omgaan.’

Meetlat
Bettina vervolgt: ‘Wat ik daarnaast doe is een matrix opstellen met een prioritering van de functie-eisen. Wat weegt voor de selectiecommissie nu het zwaarst? Ervaring en expertise of persoonlijkheid en vaardigheden, man of vrouw, veranderkunde of onderwijs? Die matrix helpt bij het maken van een objectieve keuze die past bij het gewenste profiel van het nieuwe RvT-lid. Het is belangrijk om dat vóór de selectiegesprekken te doen, want tijdens de gesprekken zelf spelen ook subjectieve zaken mee. De rol van De Erkende Toezichthouder in deze stap is het keuzeproces voldoende objectiviteit mee te geven en te bewaken dat de gewenste criteria, die zeer zorgvuldig tot stand zijn gekomen, overeind blijven.’

Moeilijk kiezen
De advertentie leidde tot circa. 30 kwalitatief zeer goede reacties. Bettina: ‘Na de eerste selectierondes presenteerde ik vijf kandidaten aan de commissie, die vervolgens met drie een gesprek voerde.’ Annechien Broekmeijer: ‘Maar na die gesprekken gebeurde er iets bijzonders. Alle drie waren het prima kandidaten, maar twee sprongen eruit en het lukte ons niet daartussen een keuze te maken. Een luxeprobleem dus, maar wel heel lastig!’

Intensief proces
Annechien vervolgt: ‘Beide kandidaten pasten vanuit hun persoonlijkheid, kennis en ervaring heel goed. Ze waren allebei uitermate geschikt voor onze organisatie. Samen met Bettina en de selectiecommissie hebben we toen een lang en stevig gesprek gevoerd. Niet wijzend of verwijtend, maar spiegelend en voedend. Aan de hand van de matrix kwamen opnieuw de functie-eisen en de prioriteiten voorbij, maar we kwamen er gewoon niet uit. We wilden ze eigenlijk allebei!

Met behulp van Bettina keken we opnieuw naar wat de organisatie nu én in de toekomst nodig zou hebben en daarin zagen we uiteindelijk een opening. Wat daarnaast ruimte gaf was dat ik per 1 augustus 2020 aftreed. Aan de RvT legden we ons dilemma uit, en deden het voorstel om beide kandidaten te benoemen. Eerst degene met de expertise waar op korte termijn iets meer behoefte aan is en de tweede later, zodat er niet opnieuw geworven hoeft te worden wanneer ik aftreed. De RvT ging daarmee akkoord.’

Gedurfde beslissing
Deze situatie, waarbij het maken van een keuze zo moeilijk was, is natuurlijk ongebruikelijk. Voor de  selectiecommissie van de Lowys Porquinstichting voelde het ook als iets dat hen overkwam. Alle stappen van het traject waren zeer zorgvuldig en overdacht genomen. Bettina bevestigt dit: ‘Klopt, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het geeft aan dat het opstellen van een profiel complex is. Het moet zo breed zijn dat je geschikte kandidaten niet uitsluit, maar niet té breed. Want dan loop je het risico dat je ook minder geschikte kandidaten trekt. Te smal is ook niet goed, want het profiel moet wel de lading dekken en niet een keurslijf worden.’

‘Wat uiteindelijk voor differentiatie zorgde in de kandidaten en ruimte gaf voor deze creatieve oplossing, waren prioriteiten op de middellange termijn, in combinatie met onderliggende behoeften die uit de zelfevaluatie naar voren waren gekomen én de vacature die in 2020 ontstaat. Het siert de RvT dat ze bereid was mee te gaan met dit strategische voorstel van de selectiecommissie. Dat vind ik een mooi voorbeeld van toezicht nieuwe stijl.’

Flexibel handelen
Annechien Broekmeijer kijkt positief terug op het proces: ‘Het is prachtig dat we uiteindelijk twee zulke goede mensen kunnen benoemen. Dat is ook een compliment voor De Erkende Toezichthouder, net als het gesprek waarin we tot de oplossing kwamen. Om zover te komen moesten we even buiten de reguliere paden treden en flexibel handelen en dat is gelukt. We hebben verder gekeken dan vandaag en de vacature op een strategische manier ingevuld. Het zou voor de organisatie zonde zijn geweest als we een van de twee niet hadden kunnen benoemen.’

Ook geïnteresseerd in werving & selectie voor vacatures voor toezichthouders en commissarissen nieuwe stijl? Kijk voor meer informatie bij onze diensten, onderdeel ‘Vacatures voor toezichthouders en commissarissen nieuwe stijl’ .

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op met Caroline Wijntjes.

 

*Annechien Broekmeijer is voorzitter RvT bij de Lowys Porquinstichting.
Als ondernemer is ze bedrijfskundig levenscoach en – adviseur, teamcoach en trainer, inspirator en spreker.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *