18. Online verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence

599,00

In de verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence leer je hoe je effectief toezicht houdt op geld, data en informatie. De module is bedoeld voor alle toezichthouders: het is (juist) niet nodig dat je financiën in je portefeuille hebt.

Het accent in de module ligt op de gedragsmatige component van toezicht houden op financiën, oftewel financial behaviour. In de praktijk merken we namelijk dat er bij RvT’s en RvC’s nog weinig zicht op en kennis is van dit aspect van toezicht houden, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat emoties en interacties data en cijfers beïnvloeden en daarmee de besluitvorming. Het betrekken van dit soort informatie in ons toezicht betekent dat we in toezicht nieuwe stijl de rol van controleur op een holistische wijze benaderen.

We merken ook dat toezichthouders bij het opstellen van het toezichtplan of toezichtkader gewend zijn te werken met harde feiten en cijfers en met balanced scorecards of toetsingskaders, en dat ze het lastig vinden om gegevens rond financieel gedrag concreet uit te werken op een manier die werkt voor hun RvT. Ook dit onderdeel maakt deel uit van de module.

Alle informatie over deze verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence vind je onder het tabblad ‘Beschrijving’. Ook alle data vind je hier. Bestellen doe je via onderstaande knop ‘In winkelmand’. 

Beschrijving

Online verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence

Het accent in de verdiepingsmodule ligt op de gedragsmatige component van toezicht houden op financiën, financial behaviour genoemd. In de praktijk merken we namelijk bij RvT’s en RvC’s dat er nog weinig zicht op dit aspect van toezicht houden is, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat emoties en interacties data en cijfers beïnvloeden en daarmee de besluitvorming. Het betrekken van dit soort informatie in ons toezicht betekent dat we in toezicht nieuwe stijl de rol van controleur op een holistische wijze benaderen.

Financial behaviour wordt de komende jaren steeds belangrijker. Lees de uitkomsten maar eens van de jaarlijkse Financial Accounting Advisory Services (FAAS) enquête uit 2021:

“Drieënvijftig procent van de respondenten denkt dat meer dan de helft van de financiële rapportages binnen drie jaar zal worden opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook denkt ruim de helft van de financials dat financiering zal worden ondersteund door op blockchain gebaseerde systemen. Bijna drie kwart van de ondervraagde CFO’s en controllers omarmt deze verandering”.

Business intelligence maakt ook deel uit van de verdiepingsmodule. Het is het systematische proces waarbij, op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte, data wordt verzameld en geanalyseerd (datamining). Het doel is verbanden te zien die betekenisvolle kennis en informatie opleveren. Voor veel toezichthouders is dit nieuw. Bij het opstellen van het toezichtplan of toezichtkader zijn zij gewend te werken met harde feiten en cijfers en met balanced scorecards of toetsingskaders. Toezichthouders vinden het lastig om gegevens rond financieel gedrag concreet uit te werken op een manier die werkt voor hun RvT.

In deze verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence leer je hoe je effectief toezicht houdt op geld, data en (digitale) informatie, waarbij het accent ligt op de invalshoek van financial behaviour.

Logische leerroute via online leeromgeving

De lessen in onze online leeromgeving kennen een vaste structuur en zijn eenduidig van opzet. Door de route die we hebben aangebracht, vind je makkelijk je weg door de lesstof. Dat biedt je gegarandeerd houvast bij het zelfstandig leren. De verschillende werkvormen zijn bovendien afwisselend, waardoor je met plezier en energie het programma zelfstandig doorloopt.

Begeleiding door docent

De online verdiepingsmodule wordt begeleid door een docent die de online les verzorgt. In deze les ontmoet je ook de andere toezichthouders en commissarissen. We bespreken grotere casuïstieken op een interactieve wijze.

Leerdoelen

Je leert vanuit een holistische visie hoe je effectief toezicht houdt op geld, data en informatie. Het accent ligt hierbij op de gedragsmatige kant, ofwel financial behaviour.

Lesstof en leeromgeving

Je krijgt toegang tot onze online leeromgeving, waar je de vijf lessen vindt van de online verdiepingsmodule.  Zo werk je aan je eigen aanpak.


De lesstof omvat:

 • 1 basisboek
 • 4 video’s
 • 3 stellingen
 • 3 kleinere en 2 grote praktijkdilemma’s
 • 1 interactieve online les van ruim 2 uur met andere toezichthouders en de docent
 • hand-out met vragen die kunt stellen vanuit financiën & business intelligence
 • overzicht met bronnen voor verdere verdieping

Les 1. Financial behaviour 
Je ontdekt welk gedrag mensen in organisaties laten zien wanneer ze met geld te maken hebben. Ook leer je hoe je dit soort ‘merk’bare gegevens op kunt nemen in je toetsingskader. We gaan in op verschillende casuïstieken, zodat je ook niet-integer financieel gedrag leert herkennen.

Les 2. De formele kant van toezicht houden op financiën 
Je leert de juiste vragen te stellen in het licht van je wettelijke taak om de jaarrekening officieel goed te keuren, dan wel vast te stellen. Tevens bespreken we onder andere het nieuwe ‘Diamond Model’ voor goed MKB-bestuur.

Les 3. De rol van de accountant in toezicht nieuwe stijl 
We behandelen hoe je omgaat met de accountant op een zodanige wijze dat die waarde toevoegt aan je toezicht. Dit blijkt namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Via casuïstiek oefenen we het gesprek met de accountant en de wijze waarop hij of zij waarde toe kan voegen voor de RvT.

Les 4. Het risicoregister 
We bespreken conflictsituaties en kansrijke situaties waarbij financiën een (belangrijke) rol spelen.

Les 5. Hoe je business intelligence kunt inzetten als onderdeel van toezicht nieuwe stijl
Bij business intelligence gaat het erom hoe je de stap maakt van data naar informatie die jouw toezicht ondersteunt. Een essentiële stap, omdat de adviezen en besluiten van de RvT zijn gebaseerd op deze informatie. We laten je daarom ervaren hoe je als toezichthouder de data die in de organisatie aanwezig is, kunt inzetten voor beter toezicht op bedrijfsprocessen. Alleen dan kun je een waardevol dashboard maken dat de juiste samenstelling bevat van meet- en merkbare gegevens voor je toezicht. Aan de hand van casuïstiek behandelen we de balanced scorecard vanuit het perspectief van de toezichthouder.

Wat levert het jou op?

 • Je krijgt inzicht in financial behaviour: hoe gedrag rond financiën in de organisatie beslissingen beïnvloedt én hoe jouw gedrag het toezicht op financiën & business intelligence beïnvloedt.
 • Je leert, vanuit het financiële perspectief, het toezichtplan uit te werken tot merkbare  gegevens in je dashboard, toetsingskader of balanced scorecard, zodat die werkt voor jouw RvT;
 • Je krijgt inzicht in de risico’s en kansen die financiën & business intelligence te bieden heeft bij toezicht nieuwe stijl;
 • Je leert verbanden zien in data die betekenisvolle kennis en informatie opleveren voor jouw RvT;
 • Je krijgt handvatten om de juiste vragen te stellen in het licht van je wettelijke taak om de jaarrekening officieel goed te keuren, dan wel vast te stellen;
 • Je leert de accountant op de juiste wijze mee te nemen, zodat die toegevoegde waarde levert aan je toezicht;
 • Je krijgt inzicht in de rol, taak en verantwoordelijkheid van de toezichthouder op het gebied van bij financiën & business intelligence.

Wie is de docent?

Jan Wietsma is eigenaar MKB-kredietcoach, WHOA-deskundige, financieringsdeskundige, bedrijfscoach, bestuurder, trainer en auteur. Hij is lid RvT bij Proscoop (zorg) en tevens lid van de AuditCommittee.

 

 

Praktische informatie

 • Je krijgt direct toegang tot onze online leeromgeving. Die toegang houd je twee jaar lang.
 • Je neemt deel aan de online les van ruim 2 uur met maximaal 5 deelnemers en een docent, die je altijd kunt raadplegen.
 • Je investering voor de online verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence is € 599,- excl. btw en incl. ToezichthouderTips.
 • We werken met veel beeldmateriaal en er is gelegenheid tot oefenen.
 • Een certificaat ontvang je na afloop als je de online les hebt bijgewoond.

Datum online sessie in 2023


Editie 11: donderdag 23 november 2023 van 19.30 tot 21.45 uur

Meer informatie

De verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence maakt deel uit van De Erkende Opleiding Toezichthouder Nieuwe Stijl, maar kun je ook los volgen.

Heb je vragen over deze verdiepingsmodule? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

Extra informatie

Data online les

donderdag 23 november 2023

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “18. Online verdiepingsmodule Toezicht op financiën & business intelligence” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *