Mareke Miedema

Mareke Miedema is projectleider/implementatiespecialist digitalisering en directeur van MAREKE. Ze werkte ruim vijftien jaar in de IT als trainer, consultant en projectleider. Van oorsprong is Mareke arbeidsorganisatiepsycholoog. Ze volgde een opleiding voor toezichthouder en heeft ervaring in een RvT. Ze ontwikkelde, samen met Caroline Wijntjes,  de verdiepingsmodule Toezicht op digitalisering en IT.

Het gedachtegoed van De Erkende Toezichthouder past bij Mareke omdat:
‘het een combinatie is van controle houden en samen naar de toekomst kijken. De ontwikkelingen op het gebied van innovatie en technologie gaan zo snel dat je het samen moet hebben over de inbedding ervan in de organisatie. Er moeten goede kaders neergezet worden. Ik word er enthousiast van om concrete handvatten te geven waarmee mensen het onderwerp op de agenda kunnen zetten, zonder dat ze diep de inhoud in hoeven gaan, maar waarmee wel sturing en controle mogelijk is.’

Mareke Miedema
Mareke M. A. Miedema, zie ook haar LinkedInprofiel en MAREKE.
Directeur MAREKE, projectleider, trainer en implementatiebegeleider digitalisering